Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

James Carter na návšteve Kuby

Autor/ka: Silvia Ruppeldtová

Hoci sa o tom zmienilo len málo oficiálnych médií sveta, tridsiateho marca 2011 prijal kubánsky prezident Raúl Castro bývalého prezidenta Spojených štátov amerických Jamesa Cartera a jeho manželku Rosalyn.

Súkromné stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie kubánskej vlády. Carter, ktorý stál na čele USA v rokoch 1977 až 1981 a ktorý sa na Kube zdržal tri dni, v Havane vyhlásil, že príčinou jeho príletu je návšteva obyvateľov a vlády ostrova ako aj nádej, že týmto spôsobom prispeje k zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami. Pre mnohých ľudí znamenala druhá Carterova návšteva Kuby (prvá bola v roku 2002) a zároveň skutočnosť, že ide o jediného prezidenta USA, ktorý po víťazstve revolúcie v roku 1959 navštívil Havanu, aj ďalšiu nádej: že sa otvorí riešenie otázky občana USA Alana Grossa, v roku 2009 odsúdeného na Kube na 15 rokov odňatia slobody za „pokusy o narušenie nezávislosti a integrity kubánskeho štátu". Prípad Alana Grossa financovaného severoamerickou štátnou agentúrou USaid však svojou povahou úzko korešponduje aj s prípadom piatich Kubáncov, ktorí sú od roku 1998 väznení v USA za „pokus o špionáž". Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino a Fernando González mali za úlohu sledovať kroky tých kubánskych utečencov, ktorí úzko spolupracujú na s agentúrou National Endowment for Democracy, sú aktívni v loby v Kongrese USA a priamo podporujú preslávených aktérov štátneho terorizmu Luisa Posadu Carrilesa a Orlanda Boscha. Oboch teroristov, na Kube a vo viacerých latinskoamerických krajinách stíhaných za terorizmus a priamu účasť v Operácii Condor ako aj za opakované pokusy zavraždiť Fidela Castra, texaský súd v El Paso v roku 2007 prepustil na slobodu. Hoci sú piati kubánski „hrdinovia vlasti" väznení v USA bez súdu už viac ako dvanásť rokov, Biely dom podmienil riešenie ich prípadu prepustením len nedávno zatknutého Grossa. Podľa oficiálnych vyjadrení USA je Gross „človek dobrej vôle, ktorý pomáha mnohým ľuďom na svete a ktorého aktivity na Kube sa obmedzovali len na odovzdávanie počítačov a mobilných telefónov židovskej obci, aby sa tak zlepšili jej komunikačné možnosti a prístup k informáciám. Kubánska strana však hovorí aj o dodávaní satelitných technológií opozičným skupinám.

Hoci sa exprezident Carter na začiatku svojej návštevy Havany vyjadril, že jej zámerom nie je „odvedenie pána Grossa domov", pred novinármi konštatoval, že s viacerými predstaviteľmi kubánskej vlády o prípade hovoril.

Časťou Carterovho programu bola preto nie neočakávane aj návšteva vedenia kubánskej židovskej obce, počas ktorej sa zhováral s jej prezidentkou Adelou Dworin a jej tajomníčkou Hellou Eskenazi v havanskej štvrti Vedado. Podľa Carterových strohých tlačových vyhlásení to urobil na „tlačovej konferencii". Adela Dworin sa takisto vyjadrila, že sa „nezhovárali o politike". Za zavretými dverami niekoľko hodín rokoval aj s havanským arcibiskupom Jaimem Ortegom a hlavným historikom mesta Havana Eusebiom Lealom.

Podľa krátkych vyjadrení Raúla Castra a Jamesa Cartera v spravodajstve Kubánskej televízie sa obaja muži venovali predovšetkým súčasnej medzinárodnej politickej situácii a vzťahom medzi USA a Kubou. Pri tejto príležitosti Raúl Castro zopakoval, že Kuba je ochotná a otvorená dialógu so severoamerickou stranou na akúkoľvek tému, ale jedine v rovnocennom rozhovore, bez podmienok diktovaných USA a s absolútnym rešpektom ku kubánskej zvrchovanosti a štátnej nezávislosti. Koniec koncov, jeho slová nie sú ničím iným, ako už azda milióntym zopakovaním tejto elementárnej požiadavky, ktorú USA nie sú ochotné prijať už viac ako polstoročie – ak nehovoríme o politike cukru a biča uplatňovanej minimálne od čias Monroeovej doktríny.

Všeobecne uznávaný kubánsky odborník na vzťahy medzi Havanou a Washingtonom Esteban Morales pre agentúru Inter Press Service povedal, že Carter mohol na nedávnych kubánskych stretnutiach získať aktualizovaný pohľad na vnútropolitickú situáciu Kuby vrátane novej hospodárskej politiky. Pripomenul, že len za jeho vlády boli vo Washingtone a Havane organizácie, ktorých poslaním bolo rovnocenne reprezentovať stanoviská jednej strany pred tou druhou, a že práve vtedy USA povolili návštevy kubánskych imigrantov do ich pôvodnej vlasti. Carterovo funkčné obdobie rámcujú dve výrazné udalosti: v roku 1976 teroristický útok CIA na kubánske lietadlo vracajúce sa z Venezuely, na ktorého palube zahynulo 73 kubánskych športovcov a ktorý bol na západnej pologuli najhorším prípadom vzdušného terorizmu až do septembra 2001. Bombový útok mal vplyv aj na jeho volebné víťazstvo a napätie spôsobované podobnými kampaňami štátneho terorizmu sa až do Reaganovho zvolenia podarilo utlmiť a vyvolať vlnu nádeje. S ukončením Carterovho mandátu sa však tlak začal opäť zintenzívňovať a záver jeho administratívy je poznačený tzv. marielským lodným výťahom, exodom asi 125-tisíc Kubáncov z prístavu Mariel na Floridu.

Viac na:

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97860
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=276144&Itemid=1

http://www.periodico26.cu/index.php/de-ultima-hora/1599-vine-a-visitar-al-pueblo-y-gobierno-de-cuba-declaro-james-carter.html

http://oakland-santiagodecubasistercities.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85:raul-castro-meets-with-former-us-president-james-carter&catid=1:latest-news

Pozri aj:

http://www.jetotak.sk/svet/silvia-ruppeldtova-iny-terorizmus
http://blisty.cz/art/49926.html

http://www.noveslovo.sk/c/10641/Kuba__embargo_a_terorizmus__2_

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!