Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Karel Růžička - Jak chutná KomPot

Zkratka KPZ nemusí být jen „krabička poslední záchrany", je to i „komunitou podporované zemědělství". A svým způsobem to je také forma záchrany, poslední záchrany před ovocem a zeleninou, které než vypěstované jsou spíše průmyslově vyrobené. Následovníci pana Tricatela totiž francouzskou komedii Křidýlko nebo stehýnko během 40 let převedli do reality a potraviny z obchodních řetězců mají našlápnuto ke gumovému salátu, kuřete z masové (?) blemtanice postříkané barvou a jiným „delikatesám" bezohledného potravinářského magnáta nahrazujícího přírodní produkci umělou, deformovanou či zmutovanou. Své následovníky naštěstí mají i Charles a Gérard Ducheminovi a boj za přírodní, zdravé potraviny vzali zgruntu, či vlastně naopak – přenesli ho na grunt a své bašty budují v podobě zahrad. V případě KPZ zahrad otevřených všem zájemcům, kteří společně chtějí pomoci pěstovat vlastní plodiny.

 

Zachraň se před tricately

Jedno ze zhruba desítky takovýchto společenství KPZ v Praze má díky jednomu ze svých členů již čtyři roky půlhektarovou zahradu v Nových Středoklukách kousek od ruzyňského letiště. Sdružení, přednedávnem úředně přeroubované na zapsaný spolek, nese název KomPot – jako komunitní potraviny – a pro svoji zahradu získalo díky způsobu hospodaření certifikát přírodní zahrady. Organizuje přes čtvrt stovky odběratelů, kteří si během sezony vyzvedávají na zahradě nebo na některém z výdejních míst každý týden bedýnku zdejších výpěstků v ceně asi 220 Kč. O zahradu se stará na půl úvazku zahradník a další pomáhají brigádami či penězi. Užívají přírodní hnojiva, mají prověřeného dodavatele semen a sazenic, své včelstvo atd. Kromě zeleniny a ovocných stromů pěstují i bylinky, rostou zde růže, mají zde pískoviště pro děti, velkou chatku a také velký bytelný stůl. Rodinná brigádnická výprava tak zde má zajištěn prostor i pro odpočinek, zábavu, hodování, setkávání s přáteli, takže kompoťáci mají vedle záhonů kedluben, cibule, kopru a dalšího i svůj „záhon" pro pěstování a zvelebování své komunity včetně „včeliček" jako jsou Míla Hilgertová, Michal Tichý či Tereza Jursová.

O KomPotu se lze dovědět různé další podrobnosti na jeho webstránce a stránkách jeho zpravodaje. Nejen jak funguje a co dělá, ale též třeba jak se co pěstuje, recepty, pozvánky na různé akce KomPotu a KPZ. A pokud někdo hledá roj, na jehož práci by se chtěl podílet, tak KomPot někdy volné místo má, nebo může dát tip na jinou skupinu KPZ.

Zachraň se před novodobými tricately kdo chceš.

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!