Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Karel Růžička - Pohodové ohlížení a plánování v Pěšicích

Tradiční kemp AZ tradičně na chalupě Suzany a Vaška Exnerových s tradičním programem, s tradičními tématy, netradičně bez slovenské účasti (kvůli nemocem a pracovním povinnostem), netradičně bez koupání a petanque.

Při probírání rozšíření participativního rozpočtu v ČR jsme vyjádřili uspokojení, že po první vlaštovce rozpočtu s participativními prvky na Praze 7 se na paroz dali už v šesti městech či městských částech. Všude začínají opatrně, s objemy v řádu stovek tisíc či milionů, a to na jednotlivé akce, někde neomezené, někde jen investiční, nikde nezvolili model zapojení občanů do určování velikosti rozpočtových kapitol. Protagonisty parozu jsou členové různých stran, jak levicových, tak pravicových či subjekty vzešlé z místních občanských iniciativ. Volí různá pravidla, různé způsoby hlasování, nehledají jeden mustr a jsou připraveni na změny podle vývoje. Pozor je třeba dát na zneužití termínu participativního rozpočtu, k jakému došlo kupř. na Praze 8, kde pod tímto termínem radnice předložila seznam svých akcí k hlasování, tj. nešlo o návrhy občanů, neproběhly žádné občanské diskuse, jen hlasování o pořadí realizace.

 

Další program

Pozitivně byly hodnoceny Čaje, kde jsme se v menším kruhu seznamovaly s zajímavými tématy (ekonomika), či knihami a myšlenkami (Utopie T. Moora). Na podzim plánujeme setkání o Číně, vizi ČR, vlastenectví, síťování a poslední z Čajů uspořádáme jako vánoční besídku (17. 12.).

Podobně jsme hodnotili veřejné přednášky a diskuse v KC Prádelna, kde však narážíme na potíže při propagaci na veřejnosti. První poprázdninovou akcí by měla být přednáška a beseda s psychopatologem Františkem Koukolíkem na téma proč lidé válčí (čt 22. 9.). Další témata budou ekonomická, zahraničněpolitická (cizí vojenská základna v ČR, islám), politická (terorismus).

Plánovaný družstevní inkubátor nyní čeká na vytvoření webu, což však vlastními silami jde kvůli přetížení členů AZ pomalu a byla by vítána externí pomoc. Drink je potřebný, neboť v ČR družstevnictví stagnuje a zájem o rozvoj (krom slovního) neprojevují ani politické strany hlásící se k levici, ač by to měla být jedna z jejich hlavních úloh. Téma družstevnictví by mohlo zaznít na konferenci o penězích, kterou připravují Ilona Švihlíková, Květa Pohlhammer-Lauterbachová a Miluše Kotišová (so 10. 9. od 9:30 na pražském magistrátu).

Rozebírali jsme také práci s dužinou, v níž dřímá velký potenciál, který ale neumíme využít, mluvili o Zpravodaji AZ, nadcházejících volbách a dalších záležitostech.

 

Hvězdné nebe nad námi

Nejen prací jsme ovšem byli živi, nýbrž i kuchařským dílem Suzany a pak také sportem, když jsme se vyřádili na kroketu a při střelbě ze vzduchovky. Na rozdíl od hostitelky, která se svými dobrotami dovede trefit do černého, to s trefováním do kroketových branek tak slavné nebylo (jaká všelijaká zákoutí Exnerovic zahrádky jsme přitom prolezli....), a i vzduchovka poměrně potvrdila mírumilovnost naší iniciativy, i když někteří....

Noční obloha, kterou při pobytu u Exnerů zažíváme, byla tradičně skutečně hvězdná. Žádný světelný šum, žádný mráček. Doufejme, že i další rok nám budou zářit hvězdy i hvězdičky, mlhoviny a galaxie. Nad naší hlavou, na naši práci, na naše přátele a kolegy, a další hvězdy že budou zářit v nás, abychom roznášeli světlo občanství obyvatelům naší země.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!