Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Kateřina Vojtíšková: Paroz na Praze 8 – nebo hra na participaci?

Alternativa Zdola narazila při svém monitorování dění kolem participativních rozpočtů v České republice na zprávu publikovanou na webu MČ Praha 8, podle níž se tato městská část „rozhodla využít tzv. participativní rozpočet, který umožňuje přímé zapojení občanů do rozhodování o rozvoji jejich obce." Rada této městské části o více než 100 tisíci obyvatelích rozhodla 18. května 2016 o tom, že se na realizaci projektů vybraných občany vyhradí rovnou 10 milionů korun ze svého rozpočtu. Místostarosta Matěj Fichtner (ANO 2011) k tomu uvedl: „Zajímá nás, jaká témata jsou pro občany nejdůležitější a na co je třeba se zaměřit. Proto jsme využili tuto možnost a připravili seznam projektů, pro které mohou až do konce příštího měsíce občané hlasovat."
Od 18. května do 18. června 2016 bylo otevřeno hlasování o 19 projektech s rozpočtem od 70 tis Kč až po 7 mil Kč. Mělo jít o vybudování venkovních učeben pro výuku přírodních věd, umístění stojanů s nabíjecími stanicemi pro elektrokola, podporu některých kulturních či sportovních akcí, osvětové programy a besedy. O výsledku rozhodlo pomocí elektronické aplikace na webu (de facto anketa) celkem 2.070 hlasujících a městská část se rozhodla realizovat prvních 5. Ty překročí vyčleněnou částku o 1,064 mil Kč, kterou dokryje MČ z vlastního rozpočtu.

 

Název

Náklady v tis. Kč

Počet hlasujících

Podíl hlasujících v %

1

Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd

3 000

513

25

2

Studie proveditelnosti k Multifunkční sportovní hale

1 000

428

21

3

Rekonstrukce venkovní herní plochy v mateřské škole Klíčanská

370

300

14

4

Rekonstrukce zahrady mateřské školy Krynická

1 694

212

10

5

Venkovní hřiště, roh ulic Nad Rokoskou a S.K.Neumana

5 000

194

9

6

Veřejné osvětlení ZŠ Ústavní

1 200

121

6

7

Vybudování místnosti pro práci speciálního pedagoga se žáky vyžadující určitá podpůrná opatření

300

83

4

8

Přístupy pod mostem Barikádníků

1 500

40

2


 

Vynořující se otázky

Chtělo by se jásat nad tím, že po Praze 10 další velká městská část se přidává k těm, kteří participaci berou vážně a stvrzují to ochotou občany zapojit do rozhodování. Ale – proces je zahalen mlhou a podle dostupných informací (kterých není mnoho) může jít spíš o snahu realizovat vlastní projekty a sáhnout si přitom co nejrychleji na peníze, které na participativní rozpočty vyhradil magistrát hlavního města. To přiznává i sám místostarostka a zastupitelka V. Ludková (ODS), která na rovinu na červnovém zasedání zastupitelstva promluvila o tom, že nabízené projekty MČ měla v plánu realizovat, takže jde spíše o hru na participaci.

Zástupce starosty P. Vilgus (Strana zelených) v reakci na dotaz týkající se přípravy a výběru projektů přiznal, že projekty nepřipravovali občané, ale radnice, prý na poptávku občanů, ale zřejmě také na politickou objednávku – šlo o priority radních (?!).

Bylo to tak, že jsme se v časové tísni podívali na podněty, které se scházely z jednotlivých setkání s občany v posledních měsících a ty které zaznívaly nejčastěji, tak ty se tam objevily, zároveň se tam objevily ještě některé priority samotných radních."

Důvodem, proč není participativní rozpočet dostatečně participativní, je podle něj to, že magistrát nabídl tzv. participativní peníze na poslední chvíli. Myslel tím usnesení rady hlavního města Prahy o podpoře PR z jara 2016. V usnesení nebylo řečeno, že se musí tyto prostředky okamžitě čerpat, což ostatně není ani možné vzhledem k povaze procesu PR. Na finance by mohly dosáhnout městské části Praha Zbraslav a Praha 10, které s participativním rozpočtem začaly již před rokem a v letošním roce přistupují k realizaci a druhému ročníku.

O moc víc informací než ze zápisu ze zasedání a dvou článků na webu se nepodařilo získat. Nenašli jsme pravidla, nevíme, kdo všechno se mohl zúčastnit hlasování, jak bylo ošetřeno, aby nedocházelo k manipulacím, byl participativní rozpočet dostatečně propagován mezi obyvateli, vědí zastupitelé a obyvatelé, o co se jedná? V červenci jsme adresovali na kontaktní e-mail městské části dotazy týkající se participativního rozpočtu, ale nedostali jsme ani po měsíci žádnou odpověď.

Spíše než o participativní rozpočet budí tento pilotní ročník dojmem snahy rychle získat dotaci-příspěvek od Magistrátu hlavního města Prahy na polovinu z částky pro realizaci vlastních projektů prostřednictvím on-line ankety. Zbývá doufat, že magistrát na tuto hru na participaci pod hlavičkou „participativní rozpočtování" nepřistoupí a nebude se na ní finančně podílet. Alternativa Zdola vítá upřímně zájem o participativní rozpočet, musí být ale motivován jinak, než čistě instrumentálně. Snad tomu v tomto případě tak není a jedná se spíše o nedorozumění, které se vysvětlí a Praha 8 bude pokračovat v komunikační kampani a sběru námětů od svých obyvatel.


Zpracovala Kateřina Vojtíšková

31. 8. 2016

 

Zdroje:

http://www.praha8.cz/Participativni-rozpocet-na-Praze-8.html

http://www.praha8.cz/Obcane-v-hlasovani-zvolili-projekty-pro-participativni-rozpocet.html

http://www.praha8.cz/file/ziv/Zastupitelstvo-9-dne-22-06-2016-zapis.pdf


 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!