Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Liečiteľstvo

ndrejev, S., Barinov, V. Lékárna na dosah ruky Lidové nakladatelství, 1987 Liečiteľstvo  
Barešová, Vondráčková Čínska energetická gymnastika Qi gong Olympia, 1998 Liečiteľstvo  
Blažek, B. Krása a bolest Panorama, 1985 Liečiteľstvo  
Bukovský, I. Miniencyklopédia prírodnej liečby Advent Orion, 1998 Liečiteľstvo  
Demetry, N.C., Clonts, E.L. Cesta léčby a přeměny Eugenika, 2004 Liečiteľstvo  
Frantová, Elena Jedovaté rastliny Obzor, 1990 Liečiteľstvo  
Gordon, R. Léčivé ruce I- Bezkontaktní masáž Eko-konzult, 2001 Liečiteľstvo  
Gordon, R. Léčivé ruce I- Bezkontaktní masáž Eko-konzult, 2001 Liečiteľstvo  
Gordon, R. Léčivé ruce II- Bipolární terapie Eko-konzult, 1996 Liečiteľstvo  
Günter, E. Tajomstvo zdravia a dlhého života Fórum zdravej výživy, 1991 Liečiteľstvo  
Hanel, I. Akupresura Mona, 1989 Liečiteľstvo  
Harner, M. Tajemství šamanismu Eko-konzult, 1996 Liečiteľstvo  
Hovorka, J. Cesta do stáří aneb dopisy i pro mladé Práce, 1980 Liečiteľstvo  
Husárek, R. Aura záhad zbavená Eko-konzult, 2000 Liečiteľstvo  
Husárek, R. Aura záhad zbavená Eko-konzult, 2000 Liečiteľstvo  
Chang, S.T. Vnitřní cviky pro zdraví Eugenika, 2005 Liečiteľstvo  
Janča, J. První pomoc alternativní medicínou Eminent, 2001 Liečiteľstvo  
Jonáš, J. Křížovka života Severočeské nakladatelství, 1990 Liečiteľstvo  
Jonáš, J. Praktická detoxikace Eminent, 2004 Liečiteľstvo  
Kajdoš, V. Kovom a ohňom Smena, 1988 Liečiteľstvo  
Kajdoš, V. Kovom a ohňom Smena, 1988 Liečiteľstvo  
Korbelář, Endris Naše rostliny v lékářství Avicenum, 1981 Liečiteľstvo  
Kushi, M. Orientální diagnostika Pragma, 2000 Liečiteľstvo  
Lazarev, S.N. Dagnostika karmy Eugenika, 2003 Liečiteľstvo  
Levy, S., Lehr, C. Kineziologie Eugenika, 2005 Liečiteľstvo  
Lübeck, W. Reiki- domácí lékárna Pragma, 1998 Liečiteľstvo  
Mazovová, J. Energie rostlin Eugenika, 2004 Liečiteľstvo  
Melzack, R. Záhada bolesti Avicenum, 1978 Liečiteľstvo  
Muller, M.F., Le Quang, N. Reflexní terapie obličeje Eugenika 2005 Liečiteľstvo  
Osvald, P. Herba Mythologica Volvox Globator, 1999 Liečiteľstvo  
Pamukov, D. Prírodná lekáreň Príroda, 1986 Liečiteľstvo  
Polášek, M. Joga Šport, 1985 Liečiteľstvo  
Rankovia, H. Regiment zdraví Avicenum, 1982 Liečiteľstvo  
Rätsch, Ch. Léčivé rostliny antiky Volvox Globator, 2001 Liečiteľstvo  
Sharamon, Baginski Základní kniha o čakrách Pragma 1993 Liečiteľstvo  
Svitko, J. Tajemství přírodní léčby Eugenika, 2003 Liečiteľstvo  
Thurzová, L. Malý atlas liečivých rastlín Osveta, 1963 Liečiteľstvo  
Thurzová, L. Malý atlas liečivých rastlín Osveta, 1963 Liečiteľstvo  
Toro, G., Thomas, B. Drogy snění Volvox Globator, 2008 Liečiteľstvo  
Toro, G., Thomas, B. Drogy snění Volvox Globator, 2008 Liečiteľstvo  
Trča, S. Cesty k dlouhověkosti Avicenum, 1987 Liečiteľstvo  
Valíček, Kokoška, Holubová Léčivé rostliny tŕetího tisíciletí Start, 2001 Liečiteľstvo  
Webster, R. Aura Eugenika, 1998 Liečiteľstvo  
Ziegler, B. Zkušenosti s energii reiki Eugenika, 2000 Liečiteľstvo  
  Dietické byliny Merkur Liečiteľstvo/Diagnostika/Zdravie
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!