Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Lobistka hudobného priemyslu a fenomén „otáčacích dverí“

Autor/ka: Ernesto

Mnohé skupiny presadzujúce posilňovanie autorských práv celé roky extenzívne lobovali za tvrdšiu protipirátsku legislatívu. V Európe bude teraz táto úloha asi o čosi ľahšia, keďže šéfkou oddelenia Európskej komisie (EK), ktoré sa zaoberá autorskými právami a ich vynucovaním, sa stala bývalá lobistka hudobného priemyslu. Bývalá zamestnankyňa IFPI (Medzinárodná federácia hudobného priemyslu) bude okrem iného poverená úlohou pretláčať obchodnú dohodu ACTA (Obchodná dohoda proti falšovaniu).

Len pred pár dňami sme videli typický príklad fenoménu „otáčacích dverí", keď sa bývalá lobistka RIAA (Americká asociácia nahrávacieho priemyslu) stala federálnou sudkyňou a začala rozhodovať v prípade, ktorý priamo vplýval na jej bývalého zamestnávateľa.

Dnes prinášame ďalší príklad, ktorý je možno ešte znepokojujúcejší.

Pravidelní čitatelia stránky TorrentFreak lobistickú skupinu hudobného priemyslu IFPI dobre poznajú. Je známa pre svoju agresívnu protipirátsku taktiku. Patrila medzi najdôležitejších aktérov stojacich za súdom so serverom Pirate Bay.

V rovnakom čase IFPI v politickej aréne s rozličnými výsledkami lobovala za zavedenie viacerých nástrojov na boj proti internetovému pirátstvu. Novovymenovaná šéfka oddelenia Európskej komisie, ktoré sa zaoberá autorskými právami a ich vynucovaním, zrejme môže vplyv IFPI význame posilniť.

Maria Martin-Prat predtým v IFPI pracovala ako riaditeľka pre právnu politiku a reguláciu. Ako šéfka oddelenia EK bude okrem iného bude zodpovedná za to, aby bola kontroverzná protipirátska dohoda ACTA prijatá.

Znamená to, že Martin-Prat, ktorej predchádzajúcou prácou bolo presviedčanie politikov o potrebnosti reštriktívnejšej legislatívy na ochranu autorských práv pri vyrovnávaní sa s internetovým pirátstvom, je teraz zodpovedná za formovanie budúcich zákonov o ochrane autorských práv v Európskej únii. Netreba pripomínať, že jej pohľad na autorské práva pravdepodobne nebude najobjektívnejší.

Poslanca Európskeho parlamentu za Pirátsku stranu Christiana Engströma toto menovanie vôbec neteší. Keď však poznáte spletité detaily fungovania Európskej komisie a viete o dominancii lobistických skupín, nemalo by vás to prekvapiť.

„Vitajte v Európskej únii, kde lobistické organizácie veľkého biznisu väčšinou rozkazujú Európskej komisii, a kde sú občania vnímaní len ako mrzutosť, ktorú treba ignorovať. Myslím, že jedinou novinkou je, že už sa to viac ani neusilujú skrývať", povedal v súvislosti s menovaním Engström.

Po nástupe Martin-Prat by sa Európania mali pripraviť na reštriktívnejšiu legislatívu na ochranu autorských práv a efektívnejšie vynucovanie súčasných zákonov. Členovia IFPI medzitým budú vo svojich kanceláriách otvárať fľaše so šampanským a vzrušene tancovať.

Preložil a upravil Peter Vittek

Zdroj: Torrent Freak http://torrentfreak.com/music-industry-lobbyist-becomes-europes-copyright-boss-110331/
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!