Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ministerstvo znižovania dôstojnosti práce

Autor/ka: Dušan Krnáč

Ministerstvo znižovania dôstojnosti práce, životnej úrovne a stupňovania exploatácie jednotlivca a rodiny. Tak by sa podľa skutočného obsahu činnosti mala nazývať verejná inštitúcia, pred ktorou sa opakovane stretávajú protestujúci odborári, inštitúcia, ktorá namiesto ochrany záujmov väčšiny občanov predávajúcich svoju schopnosť pracovať za mzdu uprednostňuje prospech úzkej skupiny vlastníkov výrobných prostriedkov – politicky korektne povedané zamestnávateľov, „nekorektne" povedané kapitalistov. Vyberte si, termíny sú rôzne, podstata ostáva.

Zástupcovia energetikov a chemikov, textilných, odevných i kožiarenských pracovníkov, dopravcov, zamestnancov cestného hospodárstva, autoopravárenstva a stavbárov, ako aj decimovaných železničiarov či potravinárov, pracovníci aj odborári, prišli vypískať ministra Mihála pod jeho okná.

Prišli, aby odmietli pripravovanú novelu Zákonníka práce, ktorá neviditeľnou kradmou rukou trhu, siaha na naše stále sa zmenšujúce dedičstvo sociálnych práv a slobôd. Novelizácia pracovného práva zo stola ministra Mihála, ktorá bola ukutá v dielni Republikovej únie zamestnávateľov (RUZ) a Asociácie zamestnávateľských zväzov, kladie pracujúcich medzi kovadlinu a kladivo. Na pozadí krízy a hrozby straty práce sa cielenými údermi v podobe zmien v pracovnom kódexe zamestnávatelia pokúšajú doslova vytrieskať z ľudí čo najviac. Takáto „právna úprava", nielen že je nehumánna, ale z pohľadu spoločnosti ako celku kanibalistická. Atak vedený vládou proti pracujúcim dáva kľúč k pochopeniu významu predvolebných sloganov sľubujúcich vládu „s ľuďmi a pre ľudí". V jazyku vládnucej vrstvy to zjavne znamená: vládu s kapitálom pre kapitál.

Pripravovaná novela Zákonníka práce je sociálny coup d´etat. To, čo pán minister Mihál z poverenia svojej strany a pravicovej vlády pripravuje, sa inak nazvať nedá.

Čo nám chcú vziať

Navrhujú zrušiť minimálnu mzdu, umožniť reťazenie pracovných zmlúv na dobu určitú bez obmedzenia, umožniť výpoveď bez uvedenia dôvodu, oklieštiť práva odborov, rozšíriť zavádzanie flexikont a počet nadčasových hodín v rámci základnej mzdy, znížiť príplatky na stravovanie, či znížiť ochranu tehotných zamestnankýň a zamestnancov na rodičovskej dovolenke.

Ďalej navrhujú zrušiť právo na mimoriadne platené voľno z dôvodu návštevy lekára, účasti na pohrebe, svadby, v prípade narodenia dieťaťa, atď...

Ani jeden z desiatok tisícov prepustených robotníkov z fabrík a služieb na Slovensku nenesie vinu za ekonomický kolaps spred troch rokov. Stovkám tisícov pracujúcich, ktorým bola znížená mzda pre pokles výroby alebo škrty vo verejnej správe, je ťažko vyčítať nezodpovednosť a krach svetovej ekonomiky. Celú ťarchu strát, dlhov a nestability si napriek tomu majú odniesť zamestnanci a s nimi mnohí živnostníci.

Netreba byť právnikmi, aby sme videli túto do neba volajúcu nespravodlivosť!

Súčasný pokus Radičovej vlády o likvidáciu zamestnaneckých práv je nielen pre odborára, ale pre všetkých pracujúcich ľudí vyhlásením vojny. Vážim slová a vážim ich pozorne. Ak ale nezastavíme túto vládu včas, zakrátko napácha viac škody na sociálnej infraštruktúre spoločnosti ako sa podarilo dvom Dzurindovým vládam dohromady.

Musíme hájiť svoje záujmy

„Džentlmeni" z RUZ svoje záujmy obhajujú efektívne a mnohí ľavičiari sa od nich majú čo učiť. Pestovanie intelektuálnej moralistickej rétoriky o neexistencii alternatívy na slovenskej politickej scéne nám nie je nič platné, keď hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, že pripravovaná novela Zákonníka práce rapídne prehĺbi prekarizáciu práce. V prípade transformácie nemocníc na akciové spoločnosti môžeme sledovať predprípravu k privatizácii zdravotníctva. Spoplatnenie diaľkového štúdia je len začiatok útoku na právo na bezplatné vzdelanie. Na predaj sa postupne dostane všetok verejný majetok, čo ešte nemá súkromného vlastníka. V prvom rade železnice a teplárne, zakrátko Slovenská pošta, mestská hromadná doprava a netreba zabúdať ani na prírodné bohatstvo, či poľnohospodársku pôdu uvoľnenú pre nákup zahraničnými investormi.

Už naozaj niet času, priatelia. Teraz je absolútnou prioritou zabrániť tejto naničhodnej vláde, aby pokračovala vo svojej agende.

Akokoľvek by sa tomu niekto chcel brániť, jedinými reálnymi opozičnými silami v súčasnej politickej situácii schopnými dosiahnuť tento cieľ – t.j. urýchlené odstúpenie vlády – sú strana Smer a odbory.

Prečo Smer spolu s odbormi? Sociálna demokracia a odbory sú historicky ideovými pokrvnými súrodencami, ktorých priviedla na svet potreba obhajoby práv pracujúcich. Ich spoločným cieľom a zmyslom existencie by mal byť nemilosrdný zápas za záujmy pracujúcej väčšiny, ktorý jediný dáva socialistom politickú legitimitu.

Otvorenou a priamou spoluprácou s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) a aj s jednotlivými odborovými zväzmi, predovšetkým zdravotníkmi (SOZZASS), strojármi (KOVO) a železničiarmi (OZŽ), by Smer mohol presvedčiť ešte širšie vrstvy obyvateľstva – hlavne nevoličov – o tom, že má zmysel voliť a že svoju sociálnu agendu myslí vážne.

Smer v prieskumoch verejnej mienky pravidelne dosahuje vysoké preferencie, ktoré sa dnes pohybujú okolo úrovne 45 percent. Ostrou kampaňou proti novele Zákonníka práce, podporou požiadaviek ohrozených zamestnancov v priemysle a službách a vypracovaním návrhu riešenia deficitného rozpočtu na báze daňovej progresivity, by si Smer do konca jesene so značnou pravdepodobnosťou zabezpečil pohodlnú nadpolovičnú parlamentnú väčšinu.

Ak chceme zabrániť tomu, aby sa cez Slovensko preliala ďalšia devastujúca cunami privatizácie, ktorá si v dlhodobom horizonte s istotou vyžiada viac utrpenia a obetí ako tá japonská, musíme sa prebrať z narkotického relativizmu a hľadať reálne politické riešenia vychádzajúc zo skutočnej situácie a nie zo svojich ideálnych predstáv.

A preto ešte raz. Je nevyhnutné, aby odbory a Smer začali aktívne spolupracovať a organizovať verejné protesty v uliciach slovenských miest, organizovať štrajky v priemysle - lokálne aj celonárodne. Cieľom musí byť demisia tejto barbarskej vlády cynikov v službách militantného neoliberalizmu. Spoločnosť sa potrebuje oslobodiť spod letargie a nadobudnúť vedomie o nedotknuteľnosti svojich ľudských práv. Dni, keď sa bojovalo za osemhodinový pracovný čas, dôstojnú a spravodlivú mzdu, bezpečné podmienky pri práci, či právo na ochranu pred svojvôľou zamestnávateľov, sa po storočí veľkým oblúkom prinavrátili. Ak dnes chceme svoje sociálne práva zachovať či získať späť, musíme o ne bojovať znova.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!