Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

NaZemi - Budka v Praze

Na pražském Jungmannově náměstí fairtradeová společnost NaZemi upozorňovala na nedodržování základních lidských práv v rámci akce Světový den důstojné práce.

7. října je Světový den důstojné práce. NaZemi organizuje při této příležitosti dva happeningy – 4. a 5. října v Praze a 6. října v Brně. Zájemci zde budou mít možnost podpořit kampaň Máme hlas.

Kampaň chce nadnárodním i českým firmám zprostředkovat zájem spotřebitelů, kteří chtějí kupovat eticky čisté zboží, a volají proto po skutečné společenské odpovědnosti firem.

V kampani tedy sbíráme „hlasy" – fotografie lidí, kterým není jedno, za jakých podmínek vzniká zboží naší každodenní spotřeby. Fotografie mohou zájemci buď nahrávat přes webové rozhraní, nebo mohou navštívit naši putovní budku, která pořídí jejich fotografii. Současný stav fotopetice můžete najít na www.budkanazemi.cz. Kampaň odstartovala v srpnu 2011 a bude zakončena na Den lidských práv 10. prosince, kdy bude fotopetice předána firmám.

Kde a kdy nás najdete?

4. a 5. října od 10 do 17 hodin v Praze na Jungmannově náměstí

6. října od 10 do 17 hodin v Brně na rohu ulic Kozí a Kobližné

 

Akce jsou součástí širší kampaně Byznys a lidská práva, na které spolupracujeme s organizacemi Amnesty International a Ekologický právní servis (www.zakazdoucenu.cz). 

Pokud byste chtěli pomoci s organizací akcí předem nebo na místě, ozvěte se nám na e-mail anna.lazorova@nazemi.cz. Budeme rádi za vaši podporu či pomoc.

Jestli jste o budce ještě neslyšeli, podívejte se na web, kde můžete přímo odevzdat svůj hlas a najdete zde i nejbližší cestovní plán budky: www.budkanazemi.cz.

Další článek k tématu naleznte zde: http://www.denikreferendum.cz/clanek/11690-krik-okolo-konzumu

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!