Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Nezaradené

Abraham, R., McKenna, F., Scheldrake, R. Trialogy na hranicích Západu DharmaGia, 2008  
Aïvanhov, O. M. Člověk strujcem svého osudu Prosveta, 2000  
Alighieri, D. Božská komedie Státní nakladatelství, 1958  
Anzenbacher, A. Úvod do etiky Zvon, 1994  
Barrington, B. Základy kresby Svojtka&co, 2005  
Bergson, H. Vývoj tvořivý Jan Laichter, 1919  
Bulgakov, M. Zápisky mladého lekaře Práce, 1987  
Clavell, J. Gaidžin 1 TIMY, 1994  
Clavell, J. Gaidžin 2 TIMY, 1994  
Clavell, J. Šógun Ikar, 2000  
Crichton, M. Hranica času Ikar, 2000  
Čechov, A. P. On a ona Tatran, 1980  
Čenek, G. Perspektíva pre výtvarníkov Slovenské vydavateľstvo, 1957  
Dalajlama Cesta ke svobodě Pragma, 1994  
Dalajlama Otevírení oka moudrosti Eugenika, 2005  
Dalajlama Radost ze života a umíraní v pokoji Pragma, 1998  
Dalajlama a Cutler, H. E. Cesta ke štěstí Pragma, 1999  
Dalajlama a Vreeland, N. Otveřené srdce Pragma, 2001  
Dyk, V. Krysař Československý spisovatel, 1983  
Feyerabend, P. K. Rozprava proti metóde Aurora, 2001  
Foucault, M Slova a věci Computer Press, 1997  
Gáher, F. Logika pre každého Iris, 2003  
Heller, J. Hlava XXII. Naše vojsko, 1961  
Hulke, W. M. Základní kniha o léčivých energií Pragma, 1998  
  Hviezdoslavové sobrané spisy básnické Slovenská, 1939  
Jung, C. G. Člověk a duše Academia, 1995  
Kratochvíl, Z. Filosofie mezi mýtem a vědou (Od Homára po Descarta) Academia, 2009  
Malachov, G. P. Dokonalá očista těla Eugenika, 1999  
Markides, K. C. Strovoloský mág Eugenika, 2006  
Marquez, G. G. Láska v čase cholery Ikar, 1986  
Meyerovich, E. de V. Rúmí a súfizmus Cad Press, 2006  
Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra Votobia, 1995  
Pleskotová, P. Svět barev Albatros, 1987  
  Renesančná Florencia Tatran, 1973  
Roman Osobní síla Štastní lidé, 2000  
Sapkowski, A. Zklínač I Leonardo, 1999  
Sayadó, M. Meditace všímavosti a vhledu Stratos, 1991  
Shakespear, W. Hamlet Tatran, 1977  
Sheldrake, R. Fyzika andělů Elfa, 2006  
Sheldrake, R. Sedm exprerimentů, ktoré môžu zmeniť svet Elfa, 2006  
Steiner, R. K vývojovým fázím prvních tří sedmiletí Opherus, 2000  
Steiner, R. Mysterijní školy středověku Fabula, 2006  
Steiner, R. Projevy karmy Michael, 1999  
Waltari, M. Tajomstvo Božieho kráľovstva Tatran, 1992  
Yeats, W. B. Rosa alchemica Volvox Globator, 1995  
  Zen 1 Cad Press, 1986  
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!