Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Občianske projekty PR 2020

Brána do karpatských viníc, Zuzana Kačírová, 4570 EUR

Projekt je zameraný na vyčistenie a oživenie podchodu za Teplickou ulicou, ktorým vedie jedna z ciest spájajúca Nové Mesto s Malými Karpatmi, a skrášlenie priestoru v jeho okolí. Toto miesto by sa mohlo stať príjemným vstupným bodom do oddychovej zóny pre prechádzky, či cyklistické výlety. Pri podchode budú osadené edukačné a motivačné tabuľky, ktoré prispejú k zachovaniu pozitívnych zmien v priestore.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF 

 Hravé ihrisko, Mária Dolnáková, 5000 EUR

V otvorenom areáli na ZŠ Cádrova je priestor s preliezačkou a lavičkami, ktorý využívajú žiaci školy, deti materskej školy a rodičia s deťmi z blízkeho okolia. Cieľom projektu je upraviť nevyhovujúce podložie pod lanovou preliezačkou, doplniť lavičky, pridať stolíky, malú lezeckú stenu a rebrinovú preliezačku vhodnú na lezenie a rúčkovanie. Priestor by tak mohol slúžiť ako otvorená prírodná učebňa a na vytváranie a posilňovanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi, či medzi spolužiakmi v ročníkoch.


 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Chráňme jedlé gaštany v Gaštanici, Jana Slezáková, 1000 EUR

V roku 2017 bol obnovený park Gaštanica na Kolibe a gaštany v parku odborne ošetrili. Každoročne sa zvyšuje počet ľudí, ktorí navštívia Gaštanicu iba kvôli zberu jedlých gaštanov. Palicami zhadzujú gaštany a tým poškodzujú vzácne stromy, ktoré sú ohrozené hubou, parazitujúcou práve na častiach stromu s narušenou kôrou. Cieľom projektu je doplniť do parku informačnú tabuľu o histórii Gaštanice a tabuľu s dendrologickými informáciami o Gaštane jedlom a zorganizovať pre verejnosť v priestore novomestskej knižnice na Kolibeprednášku s dendrológom a historikom. Projekt by mal prispieť k zvýšeniu povedomia o histórii miesta, vzácnych stromoch a ich ochrane.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Klub anglických riekaniek v knižnici na Pionierskej – nursery rhymes club, Bohuslava Markušová, 2700 EUR

Cieľom projektu je organizovať pravidelné komunitné stretnutia pre deti vo veku od 1 do 3 rokov a ich rodičov, zamerané na zoznamovanie sa s anglickým jazykom prístupnou formou. Deti prejdú svoje prvé kroky v anglickom jazyku, naučia sa anglické riekanky a pesničky a oboznámia sa s anglickými detskými knihami. Novomestská knižnica momentálne neponúka program pre túto vekovú skupinu, pričom medzi rodičmi malých detí je po podobných aktivitách veľký dopyt. Vďaka stretnutiam si deti budujú vzťah k cudziemu jazyku, k čítaniu kníh a k prostrediu knižnice.


 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Komunitný park pre psov na Kramároch, Zuzana Beller, Alena Stoláriková, 3000 EUR

Cieľom projektu je vybudovanie psieho parku na Kramároch, ktorý poskytne kvalitné zázemie pre priateľské stretnutia majiteľov psov zo sídliska, ale aj ľudí, ktorí sa o psíkov len zaujímajú. Na niektorom z miest, ktoré už dnes slúžia ako venčovisko, bude vybudované oplotenie, osadia sa koše na exkrementy a lavičky. Podobný priestor dnes na Kramároch chýba, čo často vedie ku konfliktom medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorým prítomnosť psov na sídlisku prekáža. Psí park zvýši kvalitu života psov, vytvorí priestor pre stretávanie ich majiteľov, zabezpečí kvalitnejšie susedské vzťahy a prispeje k nižšiemu znečisteniu sídliska exkrementami. Park bude využívaný aj na environmentálnu výchovu detí a formovanie ich citlivého vzťahu k životnému prostrediu a zvieratám.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF 


Legionárske medzi-dvorky, Ľubica Sobihardová, 1 205 EUR

Cieľom projektu je zorganizovať pri príležitosti Medzinárodného dňa detí susedské zážitkové podujatie v priestore piatich vnútroblokov na Legionárskej ulici. Počas popoludnia sa pre návštevníkov zo susedstva otvoria obvykle uzavreté dvory. Na každom z nich budú prebiehať zábavné súťaže a výmenná burza, miestne gazdinky vám ponúknu svoje koláče a obyvatelia odprezentujú vlastnú produkciu (básničky, eseje, kresby, pesničky, či divadelné etudy) na tému Zázračná Legionárska ulica. Poduatie vyvrcholí minikoncertom populárnej hudby, zábavnou tombolou "najzbytočneších" vecí a susedskou grilovačkou pod lampiónmi. Podujatie prispeje k vytvoreniu novej tradície, ktorá oživíkomunitné vzťahy medzi susedmi žiúcimi v anonymite vlastných bytov. Zároveň pomôže vzkriesiť zabudnutú susedskú kultúru, ktorá otvára možnosti pre sebauplatnenie ľudí všetkých vekových kategórií a profesií.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF 


Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto, Simona Jurenková, 4900 EUR

 

Zámerom projektu je dokončiť existujúcu cyklotrasu na Sibírskej ulici a pomocou dopravného značenia previesť cyklistov do parku na Račianskom mýte a po Mikovíniho ulici až na hranicu mestskej časti. Prvým krokom bude vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Po ňom bude nasledovať realizácia, ktorej súčasťou bude osadenie zvislého dopravného značenia a náter vodorovného dopravného značenia. Počas celého projektu a po jeho úspešnom zakončení bude verejnosť dostávať aktuálne informácie o prebiehajúcich krokoch pri rozvoji cyklodopravy a odporúčania pre cyklistov na území mestskej časti.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Revitalizácia povrchu ihriska v MŠ Cádrova, Lucia Žalondeková, 5000 EUR

Povrch ihriska v MŠ Cádrova je zložený z dlažby, trávnika a drobných kamienkov. Projekt revitalizácie povrchu ihriska v MŠ Cádrova je zameraný na výmenu drobných kamienkov okolo hracích prvkov za gumový povrch a trávnik, keďže veľké množstvo kamienkov časom nahradil prach, ktorý sa v daždivom počasí mení na blato. Osadením nového povrchu sa zvýši komfort detí pri užívaní ihriska. Založenie a výsadba trávnika bude realizovaná za pomoci rodičov detí z MŠ Cádrova a členov OZ Cádrovačik.


 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Stromoradie na Račianskej ulici, Ľubica Križanová, 5000 EUR

Od roku 2013 obyvateľky a obyvatelia z okolia postupne obnovujú stromoradie na Račianskej ulici. Doposiaľ bolo vysadených 66 stromov. Stromoradie zabezpečí kvalitnejší vzduch v okolí, menšiu prašnosť a nižšiu teplotu na ulici. Cieľom je dosadiť chýbajúce stromy až po Račianske mýto.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF 

 

 


T3 - kultúrny prostriedok: skultúrnenie okolia a technická vybavenosť, Samuel Veis, Alžbeta Masnicová, 5000 EUR

Okolie T3 - kultúrneho prostriedku je významným tranzitným priestorom, no len minimum ľudí ho využíva aj inak. Cieľom projektu je územie medzi Tržnicou a budovou Konskej železnice zútulniť a zveľadiť takým spôsobom, aby bolo prívetivejšie pre všetkých jeho návštevníkov - či už prechádzajúcich, bývajúcich či pracujúcich v okolí, alebo návštevníkov T3 - kultúrneho prostriedku. Pribudnú prvky na sedenie, zeleň v kvetníkoch, chemickú toaletu skrášli opláštenie a prebehne ďalšia modernizácia vozu električky. Súčasťou projektu bude aj pravidelné premietanie filmov. Z "neviditeľného priestoru" by sa tak stal plnohodnotný mestský priestor.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých, Ján Pallo, 5000 EUR

Vinohrady v blízkosti sídlisk v Bratislave už takmer zanikli. Posledným miestom mimo Rače je pás vinohradov popri Pionierskej ulici. Skupina dobrovoľníkov tu piaty rok kultivuje pôvodne zanedbaný priestor a vytvára pre širšiu verejnosť miesto, kde je možné priučiť sa starostlivosti o vinič, získať box pre drobné záhradkárčenie alebo uniknúť z mesta do pokojného priestoru vinice. Pre veľký záujem dobrovoľníkov bude priestor komunitnej vinice potrebné rozšíriť. Zároveň bude potrebné zabezpečiť stabilný zdroj vody. Súčasťou projektu je aj obnova plotu, výsadba nových sadeníc viniča, zabezpečenie ďalších záhradkárskych boxov a náradia.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ Na Revíne, Silvia Al Zafari, 5000 EUR

Materskej škôlke na Revíne chýba priestor, kde by sa mohli konať športové podujatia, futbalový krúžok a hodiny telesnej výchovy. Deti zároveň často nemajú predstavu, čo je všetko potrebné urobiť, kým sa im zelenina dostane na stôl. Projekt má za cieľ premeniť zanedbanú a málo využívanú časť dvora na multifuknčné ihrisko s umelým povrchom a vybavením pre rozličné loptové hry a záhradu s vyvýšenými záhonmi. Ihrisko vytvorí priestor pre rozvoj telesnej zdatnosti detí a vyvýšené záhony deťom poskytnú možnosť pozorovať kolobeh života v prírode, starať sa o svoje prostredie a „zbierať plody svojej práce", ktoré budú nakoniec pripravovať na konzumáciu.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Workoutové ihrisko - park na Račianskom mýte, Peter Andrisik, 5000 EUR

V parku na Račianskom mýte zostalo po zrušenej lanovej veži v susedstve detského ihriska prázdne miesto, ktoré by a dalo využiť na vybudovanie workoutového ihriska. V blízkosti sa žiadne podobné ihrisko nenachádza. Po osadení cvičiacich strojov sa pre dospievajúcich a dospelých v parku výrazne rozšíria možnosti pre aktívny oddych počas celého roka.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF 
Záhradný dvor, Veronika Gežík, 5000 EUR

Cieľom projektu je revitalizovať územie otvoreného vnútrobloku a skvalitniť služby pre viaceré vekové kategórie a vytvoriť tak bezpečný a pohodlný priestor pre deti, mladých ale aj staršiu generáciu. Zároveň tento priestor prispeje k opatreniam zameraných na znižovanie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny. Okrem fyzických zásahov do priestoru by sme sa radi podieľali aj na spoločných aktivitách pre miestnych obyvateľov, aby sa na dvore rozvinuli aj aktivity a funkcie, ktoré neboli doteraz bežné alebo možné. V rámci projektu vznikne dažďová záhrada, vysadia sa jedlé stromy a kríky a vyseje kvetná lúka. K zatraktívneniu územia prispeje aj výroba a umiestnenie hmyzieho hotela, búdok pre netopiere, a vtáky, ale aj tzv „jedlých lavičiek". Pre deti a dospelých vznikne pozdĺž existujúceho ihriska senzorický chodník. K už funkčnej časti ihriska pridáme niekoľko vonkajších fitness zariadení určených primárne pre seniorov a dospievajúcu mládež. Plynulý priechod cez dvor zabezpečí vybudovanie kamenného chodníka.

 PROJEKTOVÝ FORMULÁR v .PDF Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!