Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Peru ignoruje práva indiánskych kmeňov

Autor/ka: -

Vláda v Peru nedodržiava smernice OSN, týkajúce sa ochrany doposiaľ nedotknutých indiánskych kmeňov v amazonskej oblasti.

Namiesto akceptovania významnej správy OSN, ktorá podporila právo domorodých kmeňov na slobodnú existenciu, krajina umožnila pokračovanie expanzie najväčšieho plynového projektu do teritórií, v ktorých sa nachádza množstvo izolovane žijúcich Indiánov.

Nová smernica OSN jasne deklaruje, že územie izolovaných kmeňov by malo ostať nedotknuteľné a „nemali by vzniknúť žiadne práva na využívanie tamojších prírodných zdrojov."

Plán rozšírenia je ďalšou kontroverziou, ktorá sa týka argentínskeho plynového giganta Pluspetrol a jeho známeho projektu Camisea v juhovýchodnom Peru.

Ropné a plynové prieskumy v Peru v minulosti vyústili do násilných a tragických kontaktov s izolovanými Indiánmi.

Začiatkom osemdesiatych rokov pracovníci firmy Shell sprístupnili cesty k oblastiam, v ktorých žili dovtedy izolovaní Indiáni z kmeňa Nahua. Choroby v krátkom čase vyhubili polovicu populácie.

„Spoločnosť by tu nemala byť. Po celý čas počujeme vrtuľníky. Naše zvieratá zmizli, neostali tu ani žiadne ryby. Preto nechcem, aby tu spoločnosť ostávala. Ani žiadna iná", povedal jeden z Nahuov žijúci v blízkosti staveniska Camisea.

Napriek volebnej kampani, ktorá sľubovala rešpektovanie práv pôvodného obyvateľstva urobil nový prezident Peru Ollanta Humala v prospech prežitia domorodcov veľmi málo.

Konzorcium Camisea zahŕňa severoamerický Hunt Oil a španielsky Repsol. Obidve firmy boli obvinené z porušovania práv pôvodného obyvateľstva.

Riaditeľ organizácie Survival international Stephen Corry sa vyjadril: „Prelomová správa OSN napokon uznala práva nekontaktovaných Indiánov. Peru si ju musí preštudovať a rešpektovať tých, ktorí si želajú pokoj, a to skôr, než dôjde k strate celých kmeňov."

Preložil Jakub Mišák

Fotografia: zieak

Zdroj: Survival International http://www.survivalinternational.org/news/8245
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!