Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Portugalská záverečná?

Autor/ka: Sofia Diogo Mateus

Pád vlády Josého Sócrata je len ďalší príklad, ako úzkoprsá politika udržiava krajinu v neustálej kríze.

Portugalsko znova vstúpilo do predvolebnej kampane. Hoci prezident Aníbal Cavaco Silva ešte musí oficiálne prijať demisiu premiéra Josého Sócrata a snaží sa získať záruku, že akákoľvek budúca vláda bude mať riadnu väčšinu, očakáva sa, že rozhodnutie padne na začiatku budúceho týždňa, hneď ako sa strany dohodnú na dátume predčasných volieb, ktoré sa uskutočnia buď 29. mája alebo 5. júna.

Znamená to, že nás čakajú vzrušujúce dni plné volebných sľubov hovoriacich o „náprave krajiny", „podstatnej zmene" a „presadzovaní záujmov krajiny na prvom mieste", čo sú frázy, ktoré sme po prvýkrát počuli v stredu večer, keď politická kríza vyplávala na povrch. Ak portugalskú politickú triedu dobre nepoznáte, môžete naozaj veriť, že je to mimoriadna situácia, či dokonca že by sa jej vzhľadom na žalostný stav krajiny dalo vyhnúť.

Takéto úvahy by však boli veľmi nepresné. Kríza čakala na svoju príležitosť od volieb v roku 2009, po ktorých Socialistická strana sformovala menšinovú vládu prakticky vo všetkom závislú na podpore opozície.

José Sócrates ale z akéhosi dôvodu veril, že môže do Bruselu prísť so štvrtým balíkom úsporných opatrení bez takejto podpory, či dokonca bez akejkoľvek diskusie s prezidentom, parlamentom alebo obyvateľstvom. Pred dvoma týždňami, uprostred najväčších celoštátnych protestov, aké krajina zažila v porevolučnom období, sa objavili správy o ďalšom kole uťahovania opaskov.

Nepoznám žiadny spôsob, ako by vláda mohla dôveryhodne poprieť, že takéto počínanie bude pre parlament a aj širokú verejnosť neprijateľné. Na tom, čo povie Brusel alebo Berlín, príliš nezáleží. Portugalskí politici a političky majú dnes len malý vplyv na udalosti v krajine, no nechcú sa ho vzdať tým, že prikývnu na ďalší balíček úsporných opatrení.

V priebehu posledných desiatich rokov každý portugalský premiér odstúpil, odišiel alebo bol nútený rezignovať. Krajina a jej obyvateľstvo teraz znáša dôsledky, no pre nikoho z bývalých predsedov vlády to nebola prekážka v rozvíjaní kariéry.

Vláda presvedčila ľudí, že voľba znie: buď štvrtý balíček škrtov – alebo priamy dohľad Medzinárodného menového fondu. Presne ten istý argument o údajnom nedostatku alternatív sa použil zhruba pred rokom, keď parlament schválil prvý balíček, alebo na konci minulého roka, keď vláda získala miliardy úspešným predajom štátnych dlhopisov. Žiadne z týchto opatrení nič naozaj nezmenilo, ani nezastavilo úpadok portugalskej ekonomiky. Úrokové miery dosahovali približne rok nepretržite najvyššie historické úrovne, verejný dlh prudko vzrástol a nezamestnanosť sa naďalej zvyšuje.

Prieskumy hovoria, že v tejto situácii je nepravdepodobné, aby po nasledujúcich voľbách niektorá zo strán vytvorila väčšinovú vládu. A kým sa to nestane, krajina bude trpieť permanentnou politickou krízou. Všetko teda prebieha ako obvykle – mocenské zisky sú dôležitejšie ako úspešná správa krajiny, ktorá je na pokraji krachu.

Čaká nás niekoľko protivných mesiacov, počas ktorých neuvidíme diskusiu o cestách a prostriedkoch vedúcich k náprave situácie, ale obvyklé obviňovanie zo zodpovednosti za problémy krajiny. José Sócrates si zabezpečí hlasy a rozdelí Portugalsko, keď vyhlási, že len on konal zodpovedne, kým opozícia odmietla plán už schválený Európskou úniou, ktorý mohol krajinu zachrániť.

Dôsledok bezpochyby pocíti aj zvyšok Európy. Nenechajte sa však oklamať premiérovými slovami, že túto politickú krízu spôsobila „opozičná koalícia". Spôsobilo ju niekoľko koalícií dávajúcich prednosť úzkoprsej politike v krajine, v ktorej je to zrejme to jediné, na čom naozaj záleží.

Preložil Peter Vittek

Zdroj: Open Democracy http://www.opendemocracy.net/sofia-diogo-mateus/portugals-endgame
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!