Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Pravda o vodě

Máte dost zdražování vody? Vadí Vám, že s českou vodou „hospodaří" cizinci? Chcete čistou vodu, opravené trubky nebo platit koncernům zisky? Znáte pohádku „Jak Trautenberk prodával vodu"? Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk. Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako „strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!

http://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/09/e-book_9_odpovedi_k.pdf

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme? Voda je život a náš život, ani životy našich dětí, rozhodně do rukou koncernů nepatří. Mohu si to dovolit říct, protože více než 15 let pomáhám obcím zajistit, aby peníze vybrané od lidí končily v obnově trubek a ne na účtech koncernů v zahraničí, kde obce žádné trubky nemají.

„Privatizace vody je zajímavá pro pár „politiků" první den, kdy kasírují cash za předání monopolu vody koncernu. Dalších 20-30 let je zajímavá jen pro koncerny. Inkasují od lidí 1000× více než investovaly, ale obce již nemají na nic reálný vliv a jsou na koncernech zcela závislé. Proto v odvětví stále chybí peníze, i když za vodu platíme stále více."
Ing. Radek Novotný, autor projektu „Pravda o vodě"

Pomohl jsem zastavit předání vody koncernům v Přerově, Kroměříži, Náchodě, Pardubicích či v Břeclavi... Lidé z těchto okresů mají často nižší cenu vody, vodárny čerpají dotace z EU a města šetří peníze z rozpočtů. Peníze, které do vodárenství od lidí přitečou, městské vodárny investují do obnovy a rozvoje vodárenství.

O kolik peněz přicházíme každý rok?

Více než polovinu české vody nám přeprodávají cizinci. Zaplatíte a myslíte si, že Vaše peníze slouží k obnově trubek, ve kterých Vám pak teče „čistá" voda. Není to pravda. Jen v roce 2015 odtekly do zahraničí 2 miliardy korun a další cca 3 miliardy inkasovaly „servisní" firmy. Ročně posíláme do zahraničí až:

5 miliard korun

To je hodnota nové čistírny odpadních vod pro celou Prahu nebo tří nových čistíren pro Brno, Ostravu a České Budějovice.

Kolik systém Trautenberk stojí rodinu?

Typický panelový dům: 6 pater a 4 bytové jednotky v patře. Obec s cca 2000 obyvateli, tzn. 600-650 rodinných domků. Městská vodárna účtuje 70-80 Kč/m3. Zahraniční koncern 100-120 Kč/m3. Cena je o 30-50% dražší.

Panelák – bytová jednotka. Spotřeba vody: 100 l/den. Rodina: 3 osoby. Cena vody od vodárny koncernu: 120 Kč/m3. Cena vody od vodárny města: 80 Kč/m3. Úspora rodiny za rok: 4 380 Kč

Jeden dům. 24 bytů v jednom panelovém domě. 105 120 Kč.

Rodinný dům. Spotřeba vody: 250 l/den. rodina: 3 osoby. Cena vody od vodárny koncernu: 120 Kč/m3 cena vody od vodárny města: 80 Kč/m3. Úspora rodiny za rok 10 950 Kč

Jedna vesnice. 650 domů v jedné vesnici. 7 117 500 Kč

Z vody si někteří udělali kšeft, protože vodě nevěnujeme pozornost! Někteří „političtí" sluhové koncernů anebo jejich sluhové v různých sdruženích, které koncerny ovládají, vždy najdou „důvod" proč vodu zdražit. V médiích šíří, že voda zdražuje, protože je třeba investovat do obnovy trubek! Přitom mezi nás a vodu nainstalovali koncerny, které do obnovy trubek naše peníze nevrací. Zavedou: paušály za měřák, poplatek za dešťovou vodu, daně ze studny = daň z trakaře, daň z hlíny... Z české vody tečou miliardy do zahraničí a stát je bezzubý. Lidé jsou pro ně ovce ke stříhání. Chcete pomoct poslat koncerny domů? Zdražování vody neskončí, dokud bude voda kšeft cizinců!

Cizince u našich studní nepotřebujeme. Vodu si umíme prodávat sami. Když nebudeme posílat peníze do Francie, můžeme investovat do obnovy, rozvoje trubek nebo zlevnit vodu.

Co proto dělám? Podívejte se a přidejte se!

Zdroj:

http://pravdaovode.cz/

http://pravdaovode.cz/zaznam-tiskove-konference-voda-300/

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!