Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Projekt Cyklostojany

Autor/ka: Peter Netri
Správa o realizácii.

Projekt Cyklostojany, po tom čo získal podporu v hlasovaní verejnosti i na verejnom zvažovaní, začal vypísaním ankety, ktorá mala zmonitorovať potreby ľudí, ktorý jazdia na bicykli a potrebujú ho niekde bezpečne zaparkovať. Anketa bola zverejnená na webovej stánke PR BANM pr.banm.sk a webe OZ Cyklokoalícia www.cyklokoalicia.sk a spropagovaná v online i tlačených médiách. Vytipovali sme niekoľko lokalít, kde sme cítili doterajšiu najväčšiu potrebu umiestnenia stojanov, ale ponechali sme možnosť napísať aj vlastné lokality (ktoré v navrhnutých neboli). Z viac ako 80 respondentov, ktorým sme pri rozhodovaní dali váhy (podľa ich frekvencie používania bicykla) vznikol zoznam s takmer 30 lokalitami v našom susedctve, kde by sa stojany najviac hodili. Peniaze z Participatívneho rozpočtu MČ Bratislava-Nové Mesto postačovali na osadenie 15 ks stojanov, a tak sme sa rozhodli umiestniť ich na prvých piatich lokalitách, ktoré z verejného hlasovania s výraznejším nadskokom pred ostatnými vzišli. Sú to:

 • Račianske mýto (pri bagetérii za zastávkou MHD v smere na Hlavnú stanicu)
 • OD Slimák
 • Základná škola Sibírska 39
 • Fakulta managementu UK, Odbojárov 10
 • Železničná stanica Vinohrady (od Gaštanového hájika)

Prekvapením bolo druhé miesto a zistenie, ako populárny je OD Slimák pre ľudí prepravujúcich sa na bicykli, a preto sme sa rozhodli umiestniť tam po dva stojany z každej strany (aj od Kukučínovej aj od Hálkovej). Pred Fakultu managementu a Farmaceutickú fakultu UK umiestnime 4 stojany (pre zaparkovanie 8 bicyklov).

Na ďalších miestach sa umiestnili tieto lokality, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie osadzovanie stojanov, taktiež tieto informácie posunieme mestskej oranizácii STaRZ, ktorá je tiež aktívna v osádzaní stojanov na bicykle vo všetkých mestských časťiach. Ide o lokality aj mimo hraníc Nového Mesta, ktoré však Novomešťania a ostatní Bratislavčania využívajú:

 • Nám. Biely kríž (pri budove farby-laky)
 • Farný kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 2
 • Okresný úrad - odbor dopravy, Pri starej prachárni 14
 • Roh ulíc Nobelova - Podniková (potraviny Nobelka)
 • Kuchajda
 • Istropolis, Trnavské mýto
 • Park Račianske mýto (ihriská)
 • Poliklinika Tehelná
 • Tržnica, Šancová/Trnavské mýto
 • Kramáre
 • ZŠ Kalinčiakova
 • Light Park
 • Polus
 • Zlaté piesky
 • Knižnica na Pionierskej 12/A
 • Nová doba, Vajnorská
 • YMCA
 • Karpatská
 • Tri veže
 • Račianske mýto (La Putika)
 • MŠ Pionierska
 • Škultétyho (RND)
 • Krížna
 • Mýtna

Stojany boli vyrobené koncom júla a čakajú na získanie posledných povolení. Špeciálne sme komunikovali aj s riaditeľkou ZŠ Sibírska, ktorá uvítala rozšírenie kapacity pre parkovanie bicyklov pred školou. 

Umiestnenie stojanov na určené lokality očakávame do konca septembra.
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!