Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Projekty PR BB 2017 - zoznam

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam projektových návrhov, o ktorých realizácii zo sumy 30 000 eur, alokovanej Mestom Banská Bystrica pre participatívny rozpočet na rok 2017, budete môcť rozhodnúť už 23. marca 2017 na Druhom diskusnom fóre.

Po kliknutí na názov jednotlivých projektov sa vám zobrazí ich plné znenie v novom okne, vo formáte pdf. Projektové návrhy, ktoré nie sú kliknuteľné, neboli dodané svojimi predkladateľmi v elektronickej podobe a nemohli byť spracované.

Predkladateľ:

Názov projektu:

OZ Buddy Sport

Banskobystrická olympiáda

OZ New Faces

Áno pre Štefan a Hruška Cup

OZ New Faces

Aréna New Faces

Jozef Grič

Obnova hrobky/náhrobného kameňa A. Sládkoviča

Juraj Vrbovský

Ihrisko Mládežníci

Klub SPŠJM

Hokejový pohár stredných škôl v Meste Banská Bystrica

Klub SPŠJM

Mesto Banská Bystrica očami mladých

Marek Štrajánek

Banskobystrické festivalové LETO

Slov. ornitologická spoločnosť BirdLife

Vtáčí spev v Banskej Bystrici

Marián Múka

Relax zóna - dobudovanie

Barbora Šuhajdová

3 krát umenie

Mária Murray Svidroňová

Záhradníčime na Uhlisku

Občianska cykloiniciatíva BB

Relax zóna – Oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka

OZ Banskobystrický okrášľovací spolok

Komunitný STREET ART

OZ Umenie na Hornej

Miesto činu (Enviro a Kultúra na jednom mieste)

Miriam Ševčíková

Banskobystrické šípy

Roman Miškár

Aj dospelí potrebujú ihrisko

OZ CKO

Human Fórum 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!