Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Projev Ilony Švihlíkové na demonstraci 22. října

Projev Ilony Švihlíkové na demonstraci 22. října 2011

Mluvím na této demonstraci za Alternativu Zdola a za Spojenectví práce a solidarity.

Jedním z důvodů, proč se tato vláda dostala k moci a jak zdůvodňuje své tzv. reformy je prý budoucnost našich dětí. Musíme myslet na budoucí generace

A v tom mají pravdu. – představme si, co nám jednou řeknou naše děti –řeknou nám – tohle jste si nechali líbit! Tohle jste na nás nechali dopadnout!

Dopustili jste, aby řádná zdravotní péče byla jen pro bohaté, aby zde mohli řádit exekutoři, aby senioři končili na ulici, dopustili jste zavedení nucených prací a ponížení při nezaměstnanosti, to, že důchody už nikdy neuvidíme….!

My se s touto politikou vlády ovšem nesmiřujeme. To je i jeden z důvodů, proč jsme zde. Senát vrátil asociální a ekonomicky diletantské reformy – díky mu za to!

Podobně jako ve světě se i u nás aktivizuje občanská společnost. 28. září tohoto roku byla schválena Svatováclavská rezoluce, kterou podepsalo již 17 organizací z celé republiky! A není to tak, že jen kritizujeme co se nám nelíbí – to často říkají naši oponenti, že prý neumíme formulovat vlastní pozitivní návrhy! Není to pravda!

V rezoluci najdete návrhy k zákonu o majetkových přiznáních, k obecnému referendu nebo k dodržování veřejnoprávnosti ČT.

V tomto kontextu také požadujeme audit veřejných financí – příjmové a výdajové strany, aby se konečně plně ukázalo , kdože tady měl mejdan a žil si nad poměry!

Vzkazujeme proto nejen Kalouskovi, ale celé této vládě: Přijde den, zúčtujem´ spolu!

 

Ilona při projevu na náměstí Republiky.

Líba obětavě, v tričku AZ, rozdává letáky, bulletiny a ještě u toho stačí sbírat podpisy na petici.

Video projevu Ilony Švihlíkové najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=aw168Rrvx30&feature=autoshare

Projev Tomáše Vokouna z Akčního spolku nezaměstnaných: http://www.youtube.com/watch?v=u-YQrWOUnj0&feature=related

Projev Evy Novotné z Ne Základnám: http://www.youtube.com/watch?v=i0AfBpjggD4&feature=related

Vystoupení jednotlivých řečníků si můžete přečíst z pera Zbyňka Fialy: http://www.vasevec.cz/vip-blogy/zbynek-fiala-tahle-koalice-tam-nepatri

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!