Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Protestní průvod brněnských studentů

Tisková zpráva o protestním průvodu brněnských studentů a dalším
plánovaném postupu


*Brněnští studenti zaplnili ulice. Vzkázali ministerstvu, ať
z nich nedělá voly*


* *

*Brno, 1. 2. 2012 - Ve středečních odpoledních hodinách vyšel do
brněnských ulic přes jeden tisíc studentů. Studenti hlasitě odmítli
stávající návrhy reforem vysokého školství. Během pochodu byly
alegoricky ztvárněny pocity studentů. Ti se zapřáhli do pluhu a ministru
Dobešovi vzkázali, že to "zvoral".*

Během pochodu studenti jednotně a silně skandovali hesla jako "Dobeš to
zvoral", "Nechceme do škol ABL", "Chceme svoje práva", "Nechceme dluhy",
"Svo – bo – du !", "Sa – mo – správa !" nebo "Dobeše do koše". Protest
vyrazil ve 14:20 od kina Scala na Moravském náměstí a po hodině a čtvrt
chůze dorazil před Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Studenti
procházeli převážně přes postraní uličky. "/Nechtěli jsme zablokovat
Brno a způsobit komplikace brněnským řidičům. Pokud budeme muset
zorganizovat další průvod, projdeme přímo přes hlavní tahy/," popsala
trasu pochodu Eva Majerová, hlavní organizátorka pochodu.

Podle odhadů organizátorů se průvodu zúčastnilo přes 1000 osob. Průvod
vedla skupina studentů táhnoucích pluh. Podle Jana Záhory z Mendelovy
univerzity v Brně tímto studenti chtěli vyjádřit své pocity. "/Máme již
dost toho, jak ministerstvo ignoruje naše výzvy. Chceme diskutovat. Ne
být pouze zapřaženi a slepě kráčet vpřed/," uvedl Záhora.

"/K protestnímu průvodu nás podnítili sami studenti. Po odeslání
otevřeného dopisu se na nás začali obracet s tím, ať konáme razantněji.
Tyto žádosti jsme vyslyšeli. Studenti, a nově i široká veřejnost, se na
nás však obracejí stále intenzivněji a vyzývají nás k dalším protestům.
Pokud to bude nutné, vyslyšíme je/," uvedla Hana Landová ze Studentské
komory Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity.

Petr Soukeník, mluvčí iniciativy brněnských studentských senátorů,
nastínil další plány: "/Čekáme, jak zareaguje vláda, které jsme
směřovali náš otevřený dopis. Pokud vláda i ministerstvo nevyslyší naše
požadavky, přistoupíme k dalším krokům. Jsme již v kontaktu se zástupci
škol z celé republiky, které vyzveme k podobným společným protestům/."

Kontakt pro média:

Bc. Petr Soukeník

soukenik@mail.muni.cz

tel: 777 002 674

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!