Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Psychológia

Boroš, J. a kol. Psychológia Iris, 1999 Psychológia  
Carnagie, D. Úspech si Ty Genezis, 1991 Psychológia  
Carnegie, Dale Ako sa zbaviť starostí a začať žiť Carnegie Institute, 1995 Psychológia  
Carnegie, Dale Ako získať priateľov a pôsobiť na ľudí Carnegie Institute, 1995 Psychológia  
Clauss, G. - Ebner, H. Základy štatistiky SPN, 1988 Psychológia  
Cumminsová, D.D. Záhady experimentální psychologie Portál, 2006 Psychológia  
Fontana, David Cesty ducha v moderním světě Portál, 1999 Psychológia  
Frankl, V.E. A přesto říci životu ano Karmelitánské nakladatelství, 2006 Psychológia  
Frankl, V.E. A přesto říct životu ano Karmelitánské nakladatelství, 2006 Psychológia  
Frankl, V.E. Lékařská péče o duši Cesta, 2006 Psychológia  
Freud, Sigmund Podoby psychoanalýzy Slovenský spisovateľ, 2003 Psychológia  
Freud, Sigmund Psychopatológia každodenného života Európa, 2010 Psychológia  
Freud, Sigmund Umenie a psychoanalýza Slovenský spisovateľ, 2000 Psychológia  
Hall, C. S. Psychológia osobnosti SPN, 2002 Psychológia  
Hayes, Nicky Psychologie týmové práce Portál, 2005 Psychológia  
Hunt, Morton Dějiny psychologie Portál, 2000 Psychológia  
Jaroševskij, M. G Dejiny psychológie Pravda, 1988 Psychológia  
Jung, C.G. Tajemství zlatého květu Vyšehrad, 2004 Psychológia  
Jung, C.G. Tajemství zlatého květu Vyšehrad, 2004 Psychológia  
Kafka, B. Nové základy experimentálnej psychológie Ars Stigmy, 1991 Psychológia  
Kerényi, K Věda o mytológii Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004 Psychológia  
Kollárik, T. a kol. Sociálna psychológia UK, 2004 Psychológia  
Kratochvíl, S. Hypnóza Academia, 1986 Psychológia  
Kuric, Jozef a kol. Ontogenetická psychologie SPN, 1986 Psychológia  
Lurija, A.R. Základy neuropsychologie SPN, 1982 Psychológia  
Maxwell, J. C. - Dornan, J. Jak se stát vlivnou osobností Network Twentyone, 1998 Psychológia  
Nakonečný, Milan Psychologie osobnosti Academia, 2009 Psychológia  
Osho Psychológia ezoteriky Eugenika, 1998 Psychológia  
Pecha, L Woodcraft Votobia, 1999 Psychológia  
Ponešický, Jan Psychosomatika Triton, 2002 Psychológia  
Průcha, Jan Interkulturní psychologie Portál, 2007 Psychológia  
  Přehled psychologie Portál, 1999 Psychológia  
  Psychedelie – Trilogie o halucinogenech Levné knihy KMa, 2000 Psychológia  
  Ružový a modrý svet Aspekt, 2003 Psychológia  
Spesz, A. Spiritizmus či parapsychológia Ars Stigmy, 1990 Psychológia  
Valenta, Milan Dramaterapie Portál, 2001 Psychológia  
Yalom, I.D Láska a její kat Portál, 2006 Psychológia  
Koch, Jaroslav Výchova kojence v rodině Avicenum, 1986 Psychológia/Výchova
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!