Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Rekordný nárast emisií CO2 v roku 2010

Autor/ka: (-mj-)

Podľa nepublikovaných odhadov Medzinárodnej agentúry pre energiu (International Energy Agency) sa počas minulého roku vyšplhali emisie skleníkových plynov na historicky rekordnú úroveň. Nádej na udržanie globálneho otepľovania v bezpečných medziach sa tak rozplynula.

Podľa hlavného ekonóma MAE Faitha Birola tento šokujúci nárast znamená, že cieľ zabrániť zvýšeniu teploty o 2 stupne Celzia, čo je podľa vedcov vrchná hranica, za ktorou hrozí potenciálne „nebezpečná klimatická zmena", sa zdá byť „peknou utópiou". Napriek niektorým predpovediam sa tiež ukázalo, že najvážnejšia globálna recesia za posledných 80 rokov mala na výšku emisií len minimálny vplyv.

Minulý rok sa do atmosféry vypustilo rekordných 30,6 gigaton oxidu uhličitého a to hlavne dôsledkom spaľovania fosílnych palív. Oproti roku 2009 je to nárast o 1,6 gigatony.

Podľa profesora Lorda Sterna z London School of Economics „takéto oteplenie naruší životy stoviek miliónov ľudí na celej planéte, čo povedie k masovej migrácii a konfliktom. Toto riziko by sa každý psychicky zdravý človek snažil radikálne znížiť".

Keďže rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky sa zotavili z finančnej krízy a väčšinu rozvinutých krajín zovrela recesia, približne tri štvrtiny z nárastu vyprodukovali rozvíjajúce sa krajiny.

Birol uviedol, že ak by vlády brali toto varovanie vážne, katastrofa sa ešte dá odvrátiť. „Ak veľmi skoro pristúpime k odvážnym, rozhodným a neodkladným činom, ešte stále máme šancu na úspech"

Na budúci týždeň sa pri príležitosti ďalšieho kola rokovaní OSN zídu v Bonne svetové vlády, ale žiadny výrazný pokrok sa neočakáva.

Celý článok:

The Guardian: Worst ever carbon emissions leave climate on the brink

Obrázok freefotouk

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!