Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Srbsko: Kaddáfího kyber-armáda vzdoruje rebelom a NATO

Autor/ka: Saša Milošević

Facebooková stránka Srbi podporujúci Muammara Kaddáfího sa s viac ako 62 500 členmi stala ukážkou toho, akú podporu môže mať kontroverzný líbyjský vodca. Aktivisti z líbyjskej opozície informovali aj o útokoch na internetové stránky opozície, ktoré prichádzajú zo Srbska.

V medzinárodných médiách sa objavila správa, že kybernetickú vojnu spustili prokaddáfíovskí občania Srbska verbovaní predovšetkým spomedzi srbských ultranacionalistov.

Správy vydesili Hnutie líbyjskej mládeže, „skupinu mladých Líbyjčanov z Líbye a zahraničia, ktorej vznik inšpirovali naši bratia a sestry v Egypte a Tunisku".

Predstaviteľ Hnutia líbyjskej mládeže Mohammed al-Sabah pre srbské médiá povedal:

„Tisícky užívateľov internetu zo Srbska útočia na naše stránky a narušujú ich sloganmi proti NATO a Európskej únii, takže mnohé z nich sa stali celkom nepoužiteľnými. Netvrdíme, že všetci z nich sú hackeri, je však jasné, že je to organizovaná kampaň. Ak sa s tým niečo nespraví, naša situácia sa bude zhoršovať."

Podľa správcu internetových stránok a autora knihy Šifrovanie v elektronickom bankovníctve Milana Kovačevića srbskí hackeri nekonajú nezávisle, ale sú súčasťou medzinárodných skupín:

„Medzi hackerskými skupinami sú aj tieto dve: „C1337ORG" a „Čierna ruka". Veľká časť útočníkov je v skutočnosti zo zahraničia. Ukrývajú sa za internetové adresy bežných užívateľov zo Srbska."

Dodáva, že medzi líbyjskými rebelmi môžu byť ľudia, ktorí srbských hackerov informujú ako a kde útočiť.

Správcovia najpopulárnejšej srbskej facebookovej stránky popierajú, že by boli akokoľvek spojení s ultranacionalistami. Svoju podporu Kaddáfímu vysvetľujú nasledovne:

„Kaddáfí nám posielal ropu, keď na nás uvalili sankcie. Kaddáfí neuznal nezávislosť Kosova. Po bombardovaní Srbska v roku 1999 poslal peniaze na obnovu krajiny. Kaddáfí poskytoval našim ľuďom zamestnanie, keď doma nemali čo jesť. Kaddáfí bojuje proti ľuďom, ktorí zničili naše detstvo.

Preto sme s ním!

Plukovník, zvíťazte za nás všetkých!"

Akcia NATO v Líbyi spôsobila, že mnohí mladí Srbi, ktorí stále žijú so spomienkami na bombardovanie Juhoslávie v roku 1999, reagovali s veľkou dávkou nenávisti.

Najtvrdšími kritikmi zásahu sú Srbi nespokojní s rozhodnutím srbského prezidenta Borisa Tadića verejne sa dištancovať od Kaddáfího vlády, čím si „umýva vlastné ruky" pošpinené dlhodobým obchodom so zbraňami s Líbyou.

Preložil a upravil Peter Vittek

Zdroj: Global Voices Online http://globalvoicesonline.org/2011/03/30/serbia-gaddafis-cyber-army-oppose-rebels-and-nato/
Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!