Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Šťastný Prvý máj!

Autor/ka: Utopia

Pred 125. rokmi vyšli do ulíc Chicaga štrajkovať robotníci za osemhodinový pracovný čas. Aj vďaka nim dnes žijú mnohí pracujúci dôstojnejšie ako ich predchodcovia v 19. storočí. Sviatku práce je venovaná prekrásna zhudobnená báseň kubánskeho barda Silvia Rodrigueza v podaní argentínskej legendy Mercedes Sosa:

Keby som neveril v šialenstvo
v hrdle slávika,
keby som neveril, že štebotá
v horách vlastného strachu
keby som neveril
v pravdu rovnováhy
neveril v zmätenosť
neveril v nádej
Keby som neveril v to čo dávam
neveril v cestu ktorou kráčam
sluchu ktorým vnímam
tichu ktoré je moje
čože by bol
čože by bol krompáč bez kameňa
len more povrazov a šliach
hŕba svaloviny a dreva
nástroj bez jagavého lesku
vyhasnutý lampión na scéne karnevalu
ach, čože by bol, láska moja,
čože by bol krompáč bez kameňa
maska zradcu v daždi potlesku
víno minulosti v novučičkej čaši
čo zvečňuje zatmenie bohov súmraku
jasot planúci na žobráckom súkne
čože by bol, láska moja,
čože by bol krompáč bez kameňa
Keby som neveril v to najtvrdšie
neveril v túžbu
neveril v to čo verím
neveril v to najčistejšie
neveril v každú ranu
neveril v jej silu
neveril v neviditeľné puto
brata na dráhe života
Keby som neveril, že mi načúva
neveril v to čo bolí
neveril v to čo trvá
neveril v to čo bojuje
čože by bol
čože by bol krompáč bez kameňa
len more povrazov a šliach
hŕba svaloviny a dreva
nástroj bez jagavého lesku
vyhasnutý lampión na scéne karnevalu

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!