Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Telegramy z veľvyslanectva odhaľujú brazílsku podporu Pinochetovho režimu v Čile

Autor/ka: David Pedigo

Brazílske noviny Folha de São Paulo zverejnili 12. decembra 2012 sériu 266 telegramov z brazílskeho veľvyslanectva v Santiagu de Chile, odhaľujúcich silné ekonomické a diplomatické väzby medzi obomi vojenskými režimami v začiatkoch 70-tych rokov 20. storočia.

Telegramy získalo brazílske veľvyslanectvo po tom, ako brazílska prezidentka Dilma Rousseff schválila zákon o transparentnosti vlády  a začiatkom decembra zahájila fungovanie Brazílskej komisie pravdy. Telegramy sa týkajú obdobia medzi rokmi 1973 až 1976 a odhaľujú spoluprácu čílskej a brazílskej vlády sledujúcu udržiavanie opresívneho charakteru oboch režimov.

Podľa denníka Folha de São Paulo poskytla Brazília riadená vojenským režimom Emília Médiciho dva mesiace po čílskom septembrovom prevrate, v ktorom generál Augusto Pinochet zvrhol socialistického prezidenta Salvadora Allendeho,  Pinochetovi pôžičku vo výške 50 miliónov amerických dolárov.

Pôžička bola výsledkom žiadosti čílskeho ministra zahraničných vecí, ktorý stav čílskej ekonomiky opísal ako „vážny". Brazília tiež podnikla kroky, ktoré pomohli stimulovať čílsky export medi a ponúkla úvery lokálnym vývozcom so záujmom o obchod v Čile.

Po prevrate v roku 1973 čílska ekonomika naďalej klesala, kým ekonomika Brazílie rástla viac ako 7-percentným tempom (viac ako jej dnešný rast).

Ale telegramy z ambasády ukazujú, že Brazília nepodporovala Čile výlučne ekonomicky. V počiatkoch Pinochetovho režimu pomohla Čile financovať aj nákup spravodajského komunikačného systému.

Telegramy odhalili, že krajiny tiež koordinovali záležitosti týkajúce sa medzinárodnej diplomacie. V správach zaslaných brazílskemu veľvyslanectvu čílska vláda požiadala Brazíliu o „ochranu čílskych záujmov" v Mexiku, Poľsku a Juhoslávii, ktoré v tom čase prevrat v Čile odsudzovali.

Brazília a Čile sa tiež zhodli na vzájomnej podpore na medzinárodných fórach ako Organizácia amerických štátov (OAS). Z telegramov vyplýva, že Čile prejavilo „entuziastickú podporu" zvoleniu brazílskeho politika do Výboru pre súdne a politické záležitosti OAS.

Na oplátku Brazília pomohla zabrániť tomu, aby OAS schválila rezolúcie, ktoré by mohli zaviesť obmedzenia pre Pinochetov režim za porušovanie ľudských práv.

Podľa správy z roku 1975  „bol pôvodný projekt, ktorý bol v podstate silným aktom odsudzujúcim čílsku vládu, zmietnutý iniciatívami Brazílie a Argentíny."

Čile aj Brazília boli zapojené do prísne tajnej Operácie Condor, ktorej cieľom bolo vytvorenie spravodajských sietí za účelom lokalizácie a potlačenia oponentov vojenských režimov v oblasti Cono Sur.

Odhalenia z telegramov nasledovali po oznámení, že juhoamerická organizácia Mercosur (pozostávajúca z Brazílie, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja) bude vyšetrovať Operáciu Condor a spojenia medzi diktátorskými režimami v oblasti. Čílska vláda zatiaľ neohlásila, že sa do vyšetrovania zapojí.

Peter Kornbluh, riaditeľ čílskeho Dokumentačného projektu Národného bezpečnostného archívu, objasnil operáciu v knihe Spis Pinochet: „Stovky obetí cezhraničnej spolupráce krajín zahrnutých v Operácii Condor v prenasledovaní, únosoch, mučení, sledovaní, výsluchoch a odstraňovaní oponentov."

Preložil Jakub Mišák

Fotografia: Mathew Knott

Zdroj: Upsidedownworld http://upsidedownworld.org/main/brazil-archives-63/3364-embassy-cables-reveal-brazil-supported-chiles-pinochet-regime
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!