Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Tiskové prohlášení Koalice proti palmovému oleji k příčinám rozsáhlých požárů v Indonésii

Tiskové prohlášení Koalice proti palmovému oleji k příčinám rozsáhlých požárů v Indonésii


6. listopadu 2015

Důrazně se ohrazujeme proti obsahu reportáží, které jsme v posledních dnech zaznamenali v českých médiích a které se týkají aktuálních rozsáhlých požárů pralesů a krajiny v Indonésii. V reportážích České televize a Českého rozhlasu jsme zachytili zkreslené informace, podle kterých jsou příčinou těchto katastrofických požárů zejména indonéští drobní zemědělci, kteří se takto snaží pro sebe vydobýt další zemědělskou půdu. Koalice proti palmovému oleji se tématu hospodaření s půdou v této části světa zabývá dlouhodobě a podle našich informací z různých indonéských i světových zdrojů je příčin požárů více a velkou roli mezi nimi hrají i obří nadnárodní korporace, které produkují palmový olej a další komodity. Za některými požáry podle našich informací stojí také spekulanti s pozemky, kteří se přeměnou divoké přírody v kulturní krajinu snaží dosáhnout zisku. Nepopíráme, že i místní zemědělci mají na zakládání požárů značný podíl, tvrdíme ale také to, že nejsou zdaleka jediní.


Pro pochopení příčin aktuální situace v Indonésii je třeba zmínit také dlouhodobý kontext nakládání s krajinou v této části světa. Původní indonéský prales se již několik desítek let proměňuje v rozsáhlé plantáže na pěstování surovin určených k výrobě palmového oleje, papíru a celulózy. Plantáže často nahrazují rašeliniště, půda se setrvale odvodňuje a degraduje použitím pesticidů a průmyslových hnojiv. Proto je půda daleko více náchylná k vzniku požárů. K jejich vzniku přispívá také letošní extrémní sucho způsobené klimatickým jeven El
Niňo. Vzhledem k tomu, že značné množství požárů vzniká v těsné blízkosti palmových nebo akáciových plantáží velkých korporací, existují silné indicie, že požáry mají sloužit také k získání další půdy a rozšíření aktivit těchto korporací. Takové chování těchto společností je příčinou aktuálního zvýšeného zájmu mnoha organizací a vědců, kterým není lhostejný osud indonéské divoké přírody i místních obyvatel.


Koalice proti palmovému oleji je nezávislá platforma organizací i jednotlivců, která přispívá ke snížení nadbytečné spotřeby palmového oleje v ČR. Za tuto situaci jsme navíc do velké míry zodpovědní i my - široká veřejnost v ČR i celé Evropě - jakožto spotřebitelé palmového oleje, který je obsažen zhruba v polovině všech balených výrobků od potravin až po kosmetiku a čisticí prostředky.

Za Radu Koalice proti palmovému oleji

 

Pro další informace nás prosím kontaktujte:
Jméno: Stanislav Lhota, Ph.D., odborný poradce Koalice proti palmovému oleji
Telefon: 777 538 408
E-mail: stanlhota.indo@gmail.com

Jméno: Mgr. Kateřina Holubová, tisková mluvčí Koalice proti palmovému oleji
Telefon: 777 153 133
E-mail: mluvci.KPPO@gmail.com


http://stoppalmovemuoleji.cz/koalice.php

Zdroje, proti kterým se ohrazujeme:

Zdroje, které podle nás o požárech a palmovém oleji informují věcně správně:

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!