Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Turbo participace

Inspirovna

Tentokrát bude inspirace zahraniční. Tématem je občanská participace - příklad z Islandu ukazuje, jak může pomoci elektronický podpůrný systém, jaký najdete na adrese https://betrireykjavik.is . Jeho hlavní přínos spočívá v tom, že dokáže zapojit velké množství lidí, aniž bychom se museli utopit v kakofonii nepromyšlených, opakujících se a zhola nerealizovatelných nápadů. Každý okamžitě vidí, co podobného navrhli už jiní. Po dalším kliknutí může nahlédnout do plánovací dokumentace o místu, které chce vylepšit. Může se tam také poučit z relevantních předpisů. Debata je automaticky roztříděna podle typů návrhů a najdete tam i hodnocení jednotlivých návrhů ostatními uživateli. Nechybí ani hodnocení oficiálních odpovědí městských úředníků, kteří mají předkládané návrhy na starosti. Taková debata je bohatá a k věci.

Turbo participace

Všude ve světě je demokracie dosti opotřebovaná a volá po repasi. Aby v ní skutečně zazněl hlas lidu, hlas boží, vyžaduje více příležitostí pro občanskou participaci. Ta představuje velice praktický způsob, jak obnovit schopnost veřejné moci vycházet vstříc reálným potřebám obyvatel. Ale i ta participace se musí lidem usnadnit. A když se sáhne po vhodném elektronickém systému, dá tomu stejné grády, jako když doplníte motor kompresorem.

Islandský Reykjavík byl jedním z míst, kde se do toho zapojila parta evropských špiček v oblasti internetu, sociologie, politologie a ekonomické demokracie v rámci projektu D-CENT.

Jaro je nejen sezónou lásky, knih či lesů, ale také participativního rozpočtování. V Česku vidíme, že občané mají zájem hlavně tam, kde se to dělá dobře. Kdo s tím teprve začíná, může postupovat podle návodu. Existují manuály, jeden takový zpracovala Agora, ve kterých je podrobně popsán celý proces do nejmenšího detailu. Jenže snadno se to čte, ale hůře dělá.

Největším úskalím je deficit koordinace. Tak jako loď, kde se všichni nahrnou na jeden bok, hrozí převrhnutím, také rozpočty přijdou o balanc (v bilanci), když se lidi nedokážou domluvit. Nevědí o sobě, nevidí návaznosti, nakonec si ani moc nevěří, a když se pak sejdou v jednom sále, aby se to vyřešilo, prostor ovládne nějaká odhodlaná zájmová skupina a dojde na okřídlené: „Chtěli jsme to nejlepší, a dopadlo to jako vždycky."

Havárii participace lze zabránit za použití vhodných elektronických nástrojů, jaké používají například v islandském Reykjavíku. Tam začali s elektronickou podporou participativního rozpočtování už roku 2008, když poprvé použili otevřený software eDemocracy vyvíjený Citizens Foundation EU (Občanský fond). Během času systém měnil název z akademického Social Innovation na srozumitelnější Your Priorities (Vaše priority), až se v Rejkjavíku nakonec stal nástrojem Pro lepší sousedství (islandsky Betri hverfi).

50 milionů na deset projektů ročně

V této fázi, roku 2014 se na Island vypravila skupina evropských výzkumníků z projektu D-CENT. Cílem projektu byl jak uživatelsky vstřícný front-end občanské a ekonomické participace, který se hlásil různými obrazovkami na notebooku nebo smartphonu, tak také back-end. Ten už uživatel nevidí, protože jde o výpočetní zázemí systému včetně technologií block-chain, kde se pečuje o databáze, o přihlašování s ochranu identity, a třeba i užití alternativní měny. Když to za rok a půl vyvinuli, nabídli to zdarma na serveru tools.dcentproject.eu.

Postup výzkumnických prací se dá sledovat v několika desítkách výzkumných zpráv D-CENT, které také najdeme na jejich webu. Ponořil jsem se do toho a stálo mne to slušně času. Třeba výzkumná zpráva D4.3-web for crowdsourced democracy.pdf obsahuje popis reykjavického systému (i řady dalších) a vypočítává požadavky na doplnění.

Tady se dozvíme, že v Rejkjavíku poskytují na participativní rozpočtování v přepočtu asi 50 milion korun na deset projektů ročně. Občané o nich hlasují na internetu, každý o rozdělení celé částky. Hlasovací systém zároveň pomáhá porozumět základům rozpočtování. Vedle jednoduchých projektů se tam mohou objevit i takové, které se realizují déle než rok.

Úspěch hlasovacího systému organizátory povzbudil a vedl je k vytvoření „stínového parlamentu". Je to další systém typu Vaše priority, ale umožňuje vést debaty mezi občany a členy parlamentu. Rozhodující událost nastala v dubnu 2013, když poslanci Pirátské strany formálně předložili první návrhy z toho systému k parlamentnímu projednání. Z centrální aplikace jsou pak odvozené i místní stránky.

Záleží na argumentaci

Ale vraťme se k participativnímu rozpočtování. V rozhovorech výzkumníků s účastníky často zaznělo, jak byli zklamání, když byl jejich návrh odmítnut s nedostatečnou argumentací. Ztráceli chuť obětovat čas a energii na další projekty. Na druhou stranu, když byla argumentace detailní a vstřícná, povzbudilo to k další účasti, i když byl návrh odmítnut.

Proto se do systému zaintegrovalo jednoduché hodnocení odpovědí úředníků jednou až pěti hvězdičkami. Výsledky jsou jednou měsíčně na pořadu jednání městské rady.

Další novinkou, doplněnou výzkumníky, je vytvoření bezpečného debatního prostředí s chráněnou identitou účastníků. Lze tam vstupovat s prvotními nápady, které se v debatách dolaďují, a zároveň kolem sebe seskupují tematicky orientované skupiny. Cílem je dotažení návrhů tak, aby mohly být předloženy městské radě.

Pomáhá umělá inteligence

Debatě hodně pomáhá obrazová podpora. Za použití algoritmů strojového učení jsou obrázky nabízeny podle probíraných témat z městské databáze zobrazených objektů, map a plánů.

Podobnou technologií jsou z databáze vytaženy i všechny obdobné návrhy, které byly předkládány v minulosti. Ve stejném prostředí uživatelé najdou také detaily územního plánu a další dokumenty s oficiálními záměry se zvažovaným místem.

V Británii používají podobný systém pro debaty účastníků národního zdravotního pojištění NHS. Tam jsou zase účastníkům technikami umělé inteligence nabízeny „doporučené zpravodajské informace" a příspěvky z BBC a listu Guardian. To lze také využít.

Tolik k inspiraci z Reykjavíku. Příště se můžeme podívat do Barcelony.

(zf)

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!