Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Úplná kapitulácia

Autor/ka: Tárik Ali

„Palestínske dokumenty" (Palestine papers), ktoré tento týždeň zverejnila televízia al-Jazeera, detailne potvrdzujú to, čo mnohí Palestínčania predpokladajú už dlhú dobu: ich predstavitelia tým najhanebnejším spôsobom spolupracovali s Izraelom a USA. Ich servilnosť je popísaná až do neľútostných detailov. Celý proces sa začal ospevovanými dohodami z Osla, ktoré v tom čase Edward Said v LRB (London Review of Books) nazval „palestínskym Versailles", hoci vtedy ich akceptovali len nemnohí. Ale rozsah kapitulácie lídrov Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) by dokonca prekvapil aj jeho: okrem vlastných platov sa vzdali prakticky všetkého. Ich slabosti, nedostatky a zbabelosť sú dnes verejne známe.

Teraz vieme, že kapitulácia bola úplná, no izraelskí vládcovia OOP aj tak odmietli dohodu podpísať a ich priatelia v tlači obviňovali Palestínčanov z prílišnej nepoddajnosti. Najskôr chceli Palestínu rozdrviť a potom by súhlasili s vyhlásením niekoľkých schátralých protektorátov pod ich neobmedzeným dohľadom. Chceli zničiť Hamas. OOP súhlasila. Nedávny útok na Gazu pebiehal so súhlasom Mahmúda Abbása a egyptského prezidenta Husního Mubaraka. Washington a jeho EÚ ani nemusíme spomínať. OOP sa doslova predalo. Kúpili ich za peniaze a správali sa k nim ako k lokajom. Na jednom videu Ehud Barak a Bill Clinton v Camp Davide rozjašene ťahajú Arafatovu pokrývku hlavy, aby mu zabránili odísť. Všetci traja sa smejú. Mnohí priaznivci OOP v Palestíne museli pri pozeraní al-Jazeery plakať a prijať veľkosť zrady a totálny cynizmus svojich lídrov. Teraz už vieme, prečo sa zväzok Izrael/USA/EÚ tak snažil ignorovať výsledok palestínskych volieb a vojensky zničiť Hamas.

Dvojštátne riešenie je teraz mŕtve, pochoval ho Izrael a OOP. Dokonca ani BBC nemôže predstierať, že nezávislý palestínsky štát môže vzniknúť. Okupovanú Palestínu zachvacuje hlboká depresia, no či sa to Izraelu páči alebo nie, jedného dňa (možno na konci tohto storočia) tu bude samostatný štát. Okrem genocídy je to jediné možné riešenie.

Preložil Peter Vittek

Zdroj: Z Communications http://www.zcommunications.org/total-capitulation-by-tariq-ali
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!