Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Venezuelská vláda zvyšuje investície do verejného sektora

Autor/ka: Venezuelanalysis.com

Počas víkendu 13. a 14. marca ohlásila venezuelská vláda nový program verejných investícií do domovej a bytovej výstavby a infraštruktúry s cieľom pomôcť obetiam (minuloročných) záplav, ako aj stimulácii hospodárstva.

Prezident Hugo Chávez si v sobotu pomalou jazdou džípom obišiel postihnuté lokality a navštívil chudobné komunity na perifériách Caracasu. Oznámil, že bol schválený balík 4,2 miliárd bolívarov (977 miliónov amerických dolárov) určených na domovú výstavbu v Caracase ako aj v centrálnych nížinách v štáte Barinas a pobrežnom štáte Aragua.

Cena jedného domu je v priemere 200-tisíc bolívarov, čo je vo venezuelských podmienkach viac ako prijateľná cena. Domy majú pevné múry, kvalitné strechy, dobré vodoinštalácie a zaistený prívod pitnej vody. V porovnaní s chatrčami a improvizovanými obydliami na nebezpečných svahoch, kde v preplnených podmienkach žije mnoho Venezuelčanov, predstavujú jednoznačné zlepšenie.

V nedeľňajšej prezidentskej talkshow Chávez okrem toho ohlásil investíciu vo výške 2,6 miliárd bolívarov (605 miliónov dolárov) na výstavbu vodovodu a s tým spojených služieb pre chudobné a marginalizované komunity v štáte Miranda.

Oznámil aj verejnú investíciu 450 miliónov bolívarov (105 miliónov dolárov) na obnovu regiónu pri južných brehoch jazera Maracaibo v západnej časti Venezuely. Túto úrodnú poľnohospodársku oblasť zdevastovali decembrové dažde, ktoré zapríčinili záplavy a následné zosuvy pôdy, zničili poľnohospodársku produkciu, zmietli cesty a domy.

Poľnohospodárskym pracovníkom z 24 fariem, ktoré boli po záplavách znárodnené, sa navyše zvýšili mzdy o 124 percent. Vláda ďalej odpustila dlhy 276 miestnym farmárom a 36 komunálnym správam, čo sú volené občiansko-participatívne orgány.

Väčšina uvedených prostriedkov sa čerpá zo špeciálneho fondu, ktorý vytvoril prezident na základe dekrétu vydaného minulý rok – využívajúc udelenú právomoc zrýchlenej legislatívnej procedúry, ktorú mu priznalo Národné zhromaždenie vedené socialistami.

Viac ako 130-tisíc obyvateľov Venezuely prišlo pri minuloročných búrkach o strechu nad hlavou. Postihnutí ľudia žijú v štátom zriadených provizórnych táboroch, kde dostávajú stravu a zdravotnú starostlivosť.

Venezuelská ekonomika sa pomaly zotavuje z 18 mesačnej recesie zapríčinenej dlhotrvajúcim suchom, ktoré v roku 2009 takmer spôsobilo kolaps národného
energetického systému. Recesiu do veľkej miery zapríčinila klesajúca cena ropy ako hlavného exportného artiklu, v dôsledku svetovej hospodárskej krízy.

S blížiacimi sa prezidentskými voľbami v roku 2012 sa dá očakávať nárast verejných investícií a projektov. Chávez prisľúbil vybudovanie dvoch miliónov bytov a domov v priebehu šiestich rokov. Pre rok 2011 sa zaviazal postaviť 150-tisíc bytov, čo predstavuje investíciu v hodnote 30 miliárd bolívarov (6,9 miliárd dolárov).

V nedávnom období poznačil výstavbu bytov a domov nedostatok cementu, a to pred aj po znárodnení cementárskeho priemyslu v roku 2008. Venezuelská centrálna banka (BCV) uvádza, že v roku 2010 sa cementársky priemysel zredukoval práve z dôvodu nízkeho zásobovania „základnými vstupmi". Vláda urýchlene doviezla z Kuby a Kolumbie takmer 7000 ton cementu, určených na núdzovú výstavbu po minuloročných povodniach.

Vládny program rozvoja ropných polí pozdĺž pásma rieky Orinoco predpokladá v nasledujúcich rokoch prílev investícií do regiónu v objeme 667 miliárd bolívarov (155 miliárd dolárov) v spoločných (verejno-súkromných) projektoch v spolupráci s nadnárodnými korporáciami.

Štátna sieť produkcie a distribúcie potravín, ktorá každodenne zásobuje tisícami ton jedla ľudí po celej krajine, sa podľa Chávezových vyjadrení tiež rozšíri.

Národný ročný operačný plán na tento rok počíta s výdavkami 40,7 miliárd bolívarov (9,5 miliárd dolárov) na sériu rozvojových programov vrátane školstva, zdravotníctva, domácej infraštruktúry, distribúcie ropy a plynu, výskumu alternatívnych energií, výstavby veľkej vodnej elektrárne a stimulov pre malé a stredné podniky.

Podľa Ministerstva financií a plánovania sa v percentuálnom pomere HDP za 12 rokov Chávezovej vlády výška investícií do verejného sektora takmer zdvojnásobila. Investície do verejného sektoru v roku 2009 dosiahli 87,3 miliárd bolívarov (20,3 miliárd dolárov) čo predstavuje 12,5 percent HDP. V roku 1999 to bolo iba 7 percent HDP.

Preložil Dušan Krnáč

Zdroj: Venezuelanalysis http://venezuelanalysis.com/news/6063
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!