Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Vývoj LETS v České republice (2004-2010)

Vývoj LETS  v letech 2004 -2010 u nás

 

Když jsem v roce 2004 přebírala administraci brněnské skupiny ROZLET, netušila jsem, jak dlouho bude trvat, než myšlenka LETS, podle mě úplně jednoduchá a samozřejmá, pronikne do vědomí a života lidí u nás. Tenkrát nás byla malá skupina okolo permakultury, která pár let mezi sebou celkem úspěšně vyměňovala různé věci a služby za virtuální měnu. Rozšíření skupiny jsme se trochu báli. Jednak se nám moc nechtělo dávat důvěru úplně cizím lidem, které nikdo neznal, a tak jsme raději zůstali u výměn mezi známými. Také jsme tenkrát neměli jsme tušení o prostředcích, jakými by se dal velký nárůst skupiny zvládnout. Během času u nás došlo k podobnému vývoji jako u LETS skupin z Prahy a Českých Budějovic. Omezený počet členů měl omezené nabídky a prvotní nadšení členů i organizátorů se postupně vytrácelo, až se vytratilo úplně. Skupiny se rozpadly nebo zastavily svoji činnost, případně pokračovaly dál ve výměnách, vzniklých na základě nově utvořených vazeb, kdy lidé necítili potřebu výměny evidovat.

Během dalších let přišlo několik nabídek na zřízení webových stránek  s účetním softwarem, ale všechny ztroskotaly na nedostatku zkušeností a velkém soustu, které to programátory představovalo. Úspěšně stránky zrealizoval až Lech Gattnar z Karviné. Jeho záměr rozběhnout celorepublikový LETS ale ztroskotal na podmínce povinného ročního poplatku, který sice nebyl vysoký, ale pro naše lidi, neoplývající díky spoustě podvodných nabídek důvěrou v nové věci, představoval nepřekonatelnou překážku.

Většina bývalých členů ROZLETU si také myslela, že podobné věci se mají dělat z nadšení a zadarmo, ale péče o skupinu s provozem zdarma se nikdo z nich nakonec neujal. S podobným postojem jsem se nakonec setkala i na semináři Demokratické ekonomiky v Hostětíně, kde  z diskuse víceméně vyplynulo, že na LETS u nás nejsou podmínky a lidi mu nevěří, mají jinou mentalitu.

V této době jsem spolupracovala na několika diplomových pracích o LETS. V roce 2008 jsem se za naše občanské sdružení PermaNet zúčastnili konference Sociální ekonomika a zapojili se do sítě Thessea. Dospěla jsem ale pomalu k závěru, že LETS u nás opravdu zatím není potřeba. Lidi kolem mě měli čím dál míň času a zřejmě měli i relativně dost peněz, takže je k nepeněžním výměnám nic nemotivovalo. Rozhodla jsem se počkat na dobu, kdy LETS bude skutečně potřeba- tedy lidi budou mít míň peněz a bude přibývat lidí, kteří budou mít víc času. Že podobný vývoj nastane, očekávali kromě našich politiků snad úplně všichni.

S postupující hospodářskou krizí v roce 2008  se začali zájemci  o účast ve skupinách LETS opravdu ozývat. Říkala jsem jim, že pokud LETS chtějí, musí pro to něco udělat a sami si ho zorganizovat. Tak se ke konci roku 2010 vytříbila skupina čtyř lidí, kteří s pomocí dalších přátel nakloněných změnám v našich životech začali s rozběhem organizace LETS. V současné době spolupracujeme s jednou pražskou skupinou alternativní ekonomiky na překladu Open source software Cyclos (www.projectcyclos.org). Připravujeme spuštění stránek, na kterých bude možné tvořit a administrovat nově vznikající místní skupiny LETS a zařizujeme klubovnu jako místo setkávání pro Brno.

Informace o spuštění provozu stránek  najdete během letošního jara na stránkách http://obcanskesdruzenipermanet.webnode.cz/.

 

V Brně 26.1.2011 Alena Suchánková

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!