Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Women are heroes

Autor/ka: Jaromír Salaj

Od 12. januára premietajú v kinách dokumentárny film Woman are heroes (Ženy sú hrdinky). Síce nie v slovenských, ale to veľmi neprekvapuje. Projekt francúzskeho fotografa JR-a sa totiž aj do tých svetových dostal až s dvojročným oneskorením. Cesta k divákom nebýva v podobných prípadoch jednoduchá, a ani sám autor nie je zvyknutý používať práve konvenčné spôsoby publikovania.

Film, ktorý vznikal v Keni, Brazílii, Indii a Kambodži, dokumentuje vznik JR-ových fotografií v rámci dlhoročného projektu s názvom 28 milimetrov. Svojím charakteristickým spôsobom tentoraz portrétuje ženy a voľba prostredí na perifériách svetovej ekonomiky zvýrazňuje symptómy ich postavenia vo väčšine kultúr. Neostávajú však iba portrétovaným objektom, sú zároveň kurátorkami, distribútorkami aj diváčkami. JR bežne pracuje s veľkými formátmi fotografií, ktoré s pomocou miestnych obyvateľov inštaluje na verejných priestoroch. Hladom a vojnou skúšaní ľudia tak spoznávajú niečo z ich pohľadu celkom zbytočné. Spôsob a voľba miesta vystavenia nesú odkaz rovnako, ako samotný portrét.

Podobne to bolo aj v jeho predchádzajúcich prácach. V roku 2006 ilegálne oblepil steny prominentnej parížskej štvrte obrovskými fotografiami obyvateľov z predmestí Montfermeil a Clichy-Sous-Bois, ohnísk občianskych nepokojov z roku 2005. V roku 2007 zrealizoval na Blízkom východe spolu s Marcom zrejme najväčšiu ilegálnu výstavu fotografií vôbec – projekt, ktorý väčšina zainteresovaných považovala za neuskutočniteľný. Bežných Izraelčanov a Palestínčanov presvedčili, aby sa smiali, plakali alebo iným spôsobom vyjadrili svoje emócie pred objektívom. Fotografie ľudí rovnakej profesie z oboch národností potom rozmiestnili na oboch stranách múru, ktorý ich oddeľuje. Projekt s názvom Face2Face (Tvárou v tvár) zachytáva aj dokumentárny film Faces režiséra Gerarda Maximina.

Ani vo filme Women are heroes JR nepodlieha ilúzii, že jeho fotografie zmenia svet. Jeho cieľ je skromnejší. Chce vyvolať a zachytiť úsmev – krátky okamih šťastia. Prejav vôle žiť na tvárach ľudí, ktorých životné podmienky by väčšina z nás radšej nevidela. Ani v kine.

Viac na:

http://28millimetres.com/women/?ke
http://www.youtube.com/watch?v=M5MEC5MPjvg&feature=player_embedded

http://www.28millimetres.com/index_en.html

http://www.jr-art.net/

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!