Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápis zo stretnutia 2.10.2014 v RC Kramárik

Prezentácia doteraz zozbieraných tém:

 

 

CHODCI:

1. Dokončiť chodník cca20m - úsek medzi Vlarskou 48 a nadjazdom ponad Magurskú ulicu.(Dennodenne tam kocikuju a bicykluju kramarcania ale musia po ceste pre auta.)

CESTY:

2. Prepojenie Koliba-Kramáre – (potenciálne zadanie)

2a) rozšírenie Bárdošovej ulice(Ing. Vladimír Mikuš) :

-/od Júlovej po Brečtanovu/: - v spodnej časti odstrániť krovinatý porast na krajnici cesty a cesu rozsirit-v hornej casti odkupit potrebny pas sukromnych pozemkov na rozsirenie cesty uz od garaze pri zrkadle pozdlz betonoveho plota. /

2b) - Zokruhovať dopravu napríklad cez ulicu Vlárska. (Ing. Elena Ursínyová (Koliba))

 1. Sprejom označiť diery na cestách (potenciálny projekt)

PARKOVANIE:

4. - nedostatok parkovacich miest pred nemocnicou na Kramároch.

ZAHUSŤOVANIE ZÁSTAVBY:

5. - zabrániť developerskemu zahusťovaniu jestvujúcej zástavby. (projekt zmeniť územný plán)

SENIORI:

6. - cvičiace stroje pre seniorov (potenciálny projekt)


 

STRETNUTIE:

 • Vytvorit park/oddychovú zónu na Kramaroch

4 nazávislé podnety: Ing. Anton Hulman (OZ Nase Kramare, Pani Lukacova) + mamicka + p. Klenová + E.Kellner

 • Zahusťovanie zástavby – zmena územného plánu. (medzi prítomnými zhoda, že najdôležitejšia téma)

doplniť: čo najrýchlejsie prijať doplnenie územných zón (Korcek) + dokončiť územný plán Dolné Kramáre.

 • Dopravná štúdia na Kramároch (Hulman, Timková)

 • chodníky a cyklistické cesty (E.Kellner)

 • Vyasfaltovať Opavskú ulicu (na žel. studničku)(pani. Andrea Ostrihoňová)

 • chodniky: Jelšova ul, Stromova, bezbareérove prístupy (Doc. Vasil Chome)

 • opraviť schody medzi Olivovou ku Klemovej (Doc. Vasiľ Chome)

pokazené schdy z Olivovej ul. na Klemovú (1/3schodov poškodená, schody sa neudržiavajú, zanesené aj zhnitým lístím ap.)

 • Trh na Kramároch raz za týždeň (Andrea Ostrihoňová, páči sa aj D.Timková) (podnet bude rozpracovaný do občianskeho projektu)

diksutovalo sa o mieste, spodne Kramare, pri obchodoch./ spodny dvor pri Kramariku.

 • nepekna cast mesta vedla trate. malo bezpecna.odpadky. (garaze tam su sukromne) (mamicka)

 • skladky a opdaky (mamicka)

 • Ihrisko na Uhrovej: pridat pre vacsie deti ping pongovy stol a pitnu vodu. (Andrea Ostrihoňová + M.Liška)

 • otvorit Skolsky dvor na Cadrovej (poslanec Agoston)

 • Kramárik worskhop projekt. (M.Liška)


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!