Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápisnica z verejného stretnutia Kramáre

Autor/ka: Lukáš Bulko
20.6.2017 sa v novom RC Kramárik uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte Kramáre. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.

Stretnutia sa zúčastnilo 10 obyvateliek a obyvateľ.

Zápisnica:

PSÍČKARI:

1. Panie z komunity psíčkarov – hlavne na Višňovej ul. a pod ňou – vznikajú zbytočné konflikty medzi rodičmi a pšíčkarmi, keď sa psíčkari snažia prejsť po chodníku pri ihrisku do zóny, kde je vstup so psami povolený.

- psíčkarom by najlepšie padlo, keby bolo ihrisko oplotené, aby bol jasný koridor kde je verejný chodník a kde je ihrisko. Chodník je na kraji ihriska.

("sú aj túľavé mačky - ľudia potom nerozlišujú, odkiaľ je ten exkrement, hodia to na psíčkarov.")

 

2. Opakovanie zaznieva potreba venčiska s voľným pohybom psov - "nemame na Kramároch žiadne verejné ohradené venčisko." "Zo skúseností vieme, že aby pes bol šťastný, potrebuje voľný výbeh."

KOMUNITNÝ ROZVOJ:

- "Kedysi tu bolo veľmi zivo, športové aktivity, folkové vystúpenia.., teraz sa život zo sídliska úplne vytratil. Teraz sú vonku len psíčkari a rodičia. Väčšina ľudí je pozatváraná v bytoch a nepoznajú sa navzájom. Susedské vzťahy vychladli. Každému všetko začalo vadiť. ("keď bol zámer opravit ihrisko, ozvala sa suseda, že jej vadí krik detí").

"Komunity - tvoria dnes len mamičky, psíčkari a krčmy."

V diskusii prítomní spomínali zároky možných občiasnkych projektov:

3a. Komunitná ponuka služieb psíčkarom a psíčkarov  - "Môžeme si pomáhať. sme široká, otvorená komunita, deti sa chodia s našimi psíkmi hrať."

3b. Lucia Gregorové - zámer projektu komunitnej zahrady v Kramáriku.

3c. Projektový zámer: Altanok s grilom pred panelák -s cieĺom rozvíjať a zlepšovať susedské vzťahy.

 

DOPRAVA:

- mnoho ľudí využíva Bárdošovu, aby obišlo mesto. - bolo by potrebné spomaliť premávku - zhora na Bardosovej - osvetlit prechod / dať retardér.

- na Dererovej ulici je jednosmerka a auté chodia v protismere - 2x ma tam obyvateľku skoro zrazilo auto.

- Spojenie Koliby a Kramárov:

Pre Autá:

- Most do neznáma - v socializme bolo do územneho planu zaradne spojenie Koliby a Kramarov, dodnes sa nerealizovalo

Pre peších:

- "za viacerých ľudí hovorim, že potrebujeme ako peší bezpečné spojenie Na revine - Kolibu a Kramarov. - je tam len nebezpečná obojsmerná cesta bez chodnika."

"Ak sa nebude dať realizovat chodník ku Kolibe, ktorý máme vytipovaný, mohli by ste skúsiš nájsť iné riešenie pešieho bezpečného prepojenia?"

- Cesta na Kamzik je velmi nebezpecna, nielen chodik ale aj osvetlenie chýba.

- kedysi bol chodník ktorý spájal Cestu na Kamzik a Drôtovu?/Dererovu? - cest zostala, v hornej časti ho prehradili - riešili strach z bezdomovcov, kvôli neosvetleniu a pokusom o krádeže - tým znemožnili akýkoľvek prechod nás i iných do lesa. Bol tam les, čo sa vola Medzierka. Tiež to je dôležitá vec, lebo sme tam venčili psíkov. Ten chodnik by mal patrit mestu. - Teoreticka tam treba vyriesit jedineho vlastnika/nevlastnika

- Oprava schodov - sú dezolátne, životu nebezpečné. (napr. Cadrova. oporti ministerstvu)

 

PARKOVANIE:

- riešime pozemok, ktorý patrí bytovemu družtvu - chceli by sme tam parkovací dom

 

VEREJNÉ PRIESTORY:

- chýba priestor, kde by bol vytovrený priestor na cvičenie (fitnescentrum bolo zrušené pred 3 rokmi). vieme, že je jóga, my by sme chceli ale cvicčace stroje.

- kedysi bol zamer urobit Trh na Kramaroch a veľmi sme sa na to tesili. a zrazu tam je hotel Brix. o trhy máme zaujem. aj tie susedské trhy, ktore boli podane ako projekt v roku 2016 by boli fajn.

- pani z Bárdosovej: žiada obnovit detske ihrisko na Višňovej - dat 2-3 nové prvky. mame konkrétny návrh: domček, kde by sa mohli deti hrat. kolotoč alebo niečo také. (pieskovisko naozaj nemusí)

- Ihrisko z druhej strany Višňovej - už nemá skoro žiadne prvky.

- Ihrisko Ladzianskeho - byrokraticky problem s magistrátom

- Ako to je s výstavbou v lese Medzierka? - 2x tam bol požiar. - Dom predali pred 15rokmi panovi, ktory sa tam nikdy nenasťahoval.

 

BEZDOMOVECTVO:

- Bezdomovec - lesný muž byva stále tam. asi 3 stáli bezdomovci sú tu.

na Magurskej, Na Cernicovej. preistor pod mostom - smrdi, nebezpecny, skaredy priestor.

 

INÉ:

- Lokalne potraviny

 


Ak máte ďalšie vlastné podnety, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti Teplická, budeme radi, keď nám ich napíšete na participacia@banm.sk alebo nám zavolajte a radi si s vami dohodneme osobné stretnutie 02 / 49 253 317.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!