Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápisnica z verejného stretnutia ŠARAPI

Autor/ka: Lukáš Bulko
30.5.2017 sa v Komunitnom centre Ovručská uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte vymedzenej ulicami Šancová - Račianska - Pionierska. S miestnymi obyvateľmi sme diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.

Projektové zámery:

Obyvateľ Martin Pozsgai predstavil Projektový zámer - Vieš chodiť, Vieš jazdiť – príprava deti od 2-5 rokov – hrou na odrážadlách. Zámerom je vybudovať dráhy a malé prekážky, ktoré rozvíjajú rovnováhu, balans a koordináciu. Ponuka voľných kurzov 2-3 roky/ 4-5 rokov

 

VEREJNÉ PRIESTORY:

Račianska - Americká – otázka na dlho odkladanú revitalizáciu vnútrobloku. Prečo sa nič nedeje? Aký je momentálny stav?

  • Momentálny stav je: Úrad sa akcii stále venuje. Komplikácie spôsobuje vlastníctvo magistrátu. Financie na revitalizáciu sú vyčlenené. V máji/júni prebiehalo geodetické zameranie, ktoré bude podkladom pre projekt revitalizácie. Revitalizácia spojená s brigádou a diskusiou o ďalšom zveľadení priestoru sa plánuje v lete 2017.

Trnavské mýto – schody má robiť magistrát a priestory investor, ktorý to ma prenajaté

Dvor medzi Ovručskou a Kyjevskou – krásny park tam je, platany. Platany vyhrávajú vo svete ceny a u nás obrezali platan do výšky prvého poschodia

  • Obetovali krásne odpočívadlo na účel parkoviska - vyliali tam betón.

Nadstavba na Kyjevskej 1-7. Čo zvýši potrebu množstva parkovacích miest o 30!

Peticia proti stavbe na Mikoviniho.

 

SLUŽBY:

Verejné záchody – kedysi boli, všetko zlikvidované – na Trnavskom mýte by sa naozaj urobiť mohli.

 

DOPRAVA:

Otázka: Budú sa naozaj systematicky opravovať chodníky aj schody?

Otázka k parkovacej politike: Môže sa stať, že nie všetci rezidenti budú mať dostatok miest na parkovanie a bude to o tom, kto sa prihlási prvý?

Postreh účastníka: Parkovacie domy budu dovtedy nezaujímavé, kým miesta budú lacné a dostupné.

CYKLO:

- CYKLODOKONČENIE - Sibírska by mohla nadviazať na ďalšie cyklotrasy

- Cyklo-prechod začína cez Račiansku smerom na Kominársku, hodil by sa prechod pri Pokrokoch, pozdĺž Račianskej, kde je Tesco. Hodil by sa prechod do Centra.

- nevybudovala sa skutočná cyklotrasa, taká by bola medzi hlavnou cestou a chodníkom.

Kvalita bývania: "Kedysi sa tu bývalo lepšie, boli tu kefárske závody, vybudovala sa univerzita (pozn. Za socializmu to bol krajský výbor SZM, až neskôr VŠ). Keď sa ráno pozriem z okna, všetci zamestnanci z prezídia chodia, všetci mladí susedia majú autá, mimobratislavské značky. Blokujú brány a vchody – mestská polícia by mohla robiť častejšie obhliadky."

Bezdomovci – "Kedysi tu vôbec neboli, dnes obsadzujú lavičky, sú drzí. Sú to ľudia. Potrebujeme právny priestor, aby sme im pomohli. Veci, ktoré by mali organizovane fungovať, sú tu len živelné."

Nová výstavba a prach/hluk – Za posledných 5 rokov tu je veľmi veľká prašnosť, keď raz upracete, umyjete okna, hneď to je späť. Saharský mrak z výstavby. A na Sibírskej to majú to isté z výstavby a cesty ku Kolibe. – Cesty by sa mali polievať.

Nová výstavba a doprava čo bude po všetkej výstavbe s dopravným uzlom na Račanskom mýte? Bude tam stáť policajt a vychovávať ľudí?


Ak máte ďalšie vlastné podnety, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti Teplická, budeme radi, keď nám ich napíšete na participacia@banm.sk alebo nám zavolajte a radi si s vami dohodneme osobné stretnutie 02 / 49 253 317.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!