Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Žižkovská „Klinika“ poskytla prostory pro Freeshop Zdrojovny

Tisková zpráva, 9 .10.2015

 

Stovky lidí pochodovaly Prahou, aby podpořily vznik autonomního sociálního centra Klinika. Během pár měsíců prostory ožily zajímavými kulturně-sociálními projekty. Po zdlouhavém hledání nových prostor zde zakotvila i Zdrojovna s novým projektem freeshopu – obchodu, kde nakoupíte zdarma.

Hledáte originální kousek do domácnosti? Potřebujete rychle a levně vybavit studentský byt? Chodíte rádi na blešáky lovit překvapení? Stěhujete se a potřebujete se rychle zbavit drobných věcí a nábytku? Zavítejte do Freeshopu Zdrojovny. Sídlí na adrese Jeseniova 60, Praha 3, Žižkov.

 

Freeshop Zdrojovny je vlastně obchod, sklad i komunitní centrum v jednom.

Co se Vám zalíbí, to si odnesete. Co Vám doma překáží, to nevyhodíte, ale darujete freeshopu. Věci tak dostanou nový život a udělají radost někomu dalšímu. Freeshop Zdrojovny získává zboží výhradně od jednotlivců. Celá myšlenka, inspirovaná zahraniční praxí, vychází z předpokladu, že každý z nás má doma věci, které nepotřebuje", říká Martina Bugárová z týmu Zdrojovny. Zdrojovna dlouhodobě podporuje myšlenku opětovného využití starého nábytku, vybavení, předmětů určených k likvidaci, redukce vzniku odpadu a ekologické zátěže.

 

Naší cílovou skupinou jsou studenti, Erasmáci, kutilové nebo hledači originálních kousků

Praha je městem s vysokou koncentrací osob, které zde bydlí pouze dočasně nebo se často stěhují z bytu na byt. Typicky se jedná o studenty vysokých škol, zahraniční studenty přijíždějící výměnný pobyt do prázdného bytu, osoby stěhující se za prací apod.. „To čeho se jedni snaží rychle zbavovat a vyhazují do popelnic jiní jedou znovu nakupovat. To chceme změnit," říká Blanka Havlíčková. Inspiraci k založení freeshopu našla Zdrojovna v zahraničí. Podobné projekty vznikly například v Berlíně nebo Vídni.

 

Co ve freeshopu (ne)najdete?

Podle Zdrojovňačky Lenky Procházkové je nabídka freeshopu převážně utvářena veřejností. Přesto má Freeshop Zdrojovny pravidla. „Vybírat a nabízet se bude jen drobný nábytek a vybavení do domácnosti, materiál pro kreativní tvoření. Najdete zde třeba židle, stolky, skleničky, hrnky, talíře, dekorace, lustry, nářadí, aj. Naopak Vám do freeshopu nevezmeme např. elektroniku či sportovní vybavení." Freeshop slouží místním a podporuje recyklaci a opětovné využití vyřazených předmětů. Na své si zde přijde babička od vedle, vysokoškoláci, Erasmáci co přijeli do prázdných pokojů i lovec retro kousků.

 

O Zdrojovně

Nápad založit Zdrojovnu se zrodil v roce 2013 v hlavách několika dobrovolníků na základě inspirace se zahraničí. Projekt vznikl za podpory drobných přispěvatelů prostřednictvím portálu www.hithit.cz a záštity neziskové organizace Spojené hlavy. Iniciativa usilovala o vytvoření komunitního recyklačního centra a dílny, která má neformálním způsobem přivést návštěvníky k aktivnímu zájmu o otázky trvale udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí. Zdrojovna využívá odpady (předměty určené k likvidaci) jako výchozí materiál k tvorbě nábytku, dekorací, doplňků či šperků. V současnosti jsou hlavní aktivitou Zdrojovny recyklační workshopy pro veřejnost pod vedením lektorů.

 

Kontakt: info.zdrojovna@gmail.com

Tel: 799 796 089 (Blanka Havlíčková); 777 141 956 (Lenka Procházková)

Facebook: https://www.facebook.com/zdrojovna?fref=ts

Web: www.zdrojovna.cz

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!