Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zoznam organizovaných podujatí

Najbližšie akcie:

HLASOVANIE - fyzické a internetové (viac informácií tu)
23. - 29. mája 2016

 

Uskutočnené akcie:

Verejné zvažovanie (deliberácia - určené koordinátorom projektov)
24. mája 2016 o 18.00 hod., miestnosť pre PR (dvere vľavo od vchodu na mestský úrad)

Verejná prezentácia projektov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2016
19. mája 2016 o 18.00 hod. - Zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva

(štvrté - záverečné kolo stretnutí PK ukončené)

KULTÚRA – stretnutie Participatívnej komunity
10. mája o 18.30 hod., MsÚ Trnava (vchod do bývalého športového obchodu)

SENIORI – stretnutie Participatívnej komunity
10. mája o 17.00 hod., MsÚ Trnava (vchod do bývalého športového obchodu)

VEREJNÝ PRIESTOR – stretnutie Participatívnej komunity
3. mája o 18.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

ZELEŇ – stretnutie Participatívnej komunity
3. mája o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

DOPRAVA – stretnutie Participatívnej komunity
26. apríla o 18.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

DETI A RODINA – stretnutie Participatívnej komunity
26. apríla o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

(tretie kolo stretnutí PK ukončené)

VEREJNÝ PRIESTOR – stretnutie Participatívnej komunity
19. apríla o 18:30 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

SENIORI stretnutie Participatívnej komunity
19. apríla o 17:00 hod., Zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

KULTÚRA – stretnutie Participatívnej komunity
14. apríla o 18:30 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

RÔZNE stretnutie Participatívnej komunity
14. apríla o 17:00 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

DOPRAVA stretnutie Participatívnej komunity
5. apríla o 18:30 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

DETI A RODINA stretnutie Participatívnej komunity
5. apríla o 17:00 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

(druhé kolo stretnutí PK ukončené)

KULTÚRA – stretnutie Participatívnej komunity
24. marca o 18:30 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

RÔZNE stretnutie Participatívnej komunity
24. marca o 17:00 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

VEREJNÝ PRIESTOR – stretnutie Participatívnej komunity
22. marca o 18:30 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

SENIORI stretnutie Participatívnej komunity
22. marca o 17:00 hod., Zasadacia miestnosť Mestského zastupiteľstva, Hlavná 1

DOPRAVA stretnutie Participatívnej komunity
15. marca o 18:00 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

DETI A RODINA stretnutie Participatívnej komunity
15. marca o 17:00 hod., budova bývalého Tatraskla na Trhovej ulici

(prvé kolo stretnutí PK ukončené)

RÔZNE - stretnutie participatívnej komunity
10. marca 2016 (štvrtok) o 17:00 hod. v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu

KULTÚRA - stretnutie participatívnej komunity
10. marca 2016 (štvrtok) o 18:30 hod. v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu

SENIORI - stretnutie participatívnej komunity
8. marca 2016 (utorok) o 17:00 hod. v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu

DOPRAVA - stretnutie participatívnej komunity
8. marca 2016 (utorok) o 18:30 hod. v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu

DETI A RODINA - stretnutie participatívnej komunity
1. marca 2016 (utorok) o 17:00 hod. v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ - stretnutie participatívnej komunity
1. marca 2016 (utorok) o 18:30 hod. v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu

Prvé verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu 2016
23. februára 2016 o 17:00 hod. - Zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva

Tlačová konferencia k Participatívnemu rozpočtu 2016
18. februára 2016 o 9:00 hod. - Zasadacia miestnosť mestského zastupiteľstva

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!