Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

"Máme toho dosť," odkazuje Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny

"Máme toho dosť," odkazuje Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny
socialna poistovna
Odpoveď
4.4.2011 9:39
Občania nevidia dôvod, aby vláda kryla vykrádanie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a štátneho rozpočtu a ako?

1. Podnikateľ si zriadi firmu a prihlási sa do II. piliera a aj jeho zamestnanci sa prihlásia do druhého piliera.

2. Do Sociálnej poisťovne posiela iba výkazy za seba na najvyšší základ pre odvody, ale eurá neodvádza, ani za seba ani za zamestnancov.

3. Po 2 - 3 rokoch si založí novú firmu na ktorú prenesie majetok starej firmy a dlhy nechá na starej firme, ktorú dá do konkurzu. Pre opatrnosť majetok prenesú cez 4 až 5 nastrčených firiem tak, že nakoniec majetok skončí v jeho novej firme.

4. Sociálna poisťovňa z výkazu povinne odvedie do DSS 9 % za majiteľa aj zamestnancov. Takže majiteľ aj jeho zamestnanci si sporia do súkromného II. piliera aj keď reálne neposlal do Sociálnej poisťovne ani 1 euro.

5. Sociálna poisťovňa eurá nevymôže, lebo firma nemá žiaden majetok z ktorej by ich vymohla.

6. Podnikateľ a zamestnanci idú do dôchodku a Sociálna poisťovňa a DSS im vyplácajú vysoké dôchodky.
Z čoho jemu a zamestnancom vypláca dôchodky? No predsa zoberie tým, čo platia a výsledok je taký, že dôchodky máme na úrovni životného minima.

Otázka: Ako to má vyriešené EÚ?
Odpoveď: Majú zákon o hmotnej zodpovednosti právnických osôb a osoby, ktoré zbankrotovali nemôžu podnikať 10 rokov. Právnické osoby musia ručiť majetkom svojim a svojich manažérov ako aj ich rodinných príslušníkov, čiže dobre si rozmyslia robiť takéto zlodejstvá.

Otázka pre poslancov a ich šéfa Sulíka: Dokedy sa bude dať okrádať dôchodcov a chorých netransparentnými zákonmi?

Ako je možné, že Sociálna poisťovňa musí povinne odoslať do DSS polovicu t. j. 9 % z vymeriavacieho základu aj keď jej eurá vôbec neprídu na účet. DSS si pritom vyberá od prispievateľov aj poplatky za vedenie účtu, pričom náklady na vymáhanie nemá žiadne a tak len kasa Sociálnej poisťovne ostáva prázdna.

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!