Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

S dieťaťom do exotiky

S dieťaťom do exotiky
Odpoveď
26.1.2021 8:27
Stále viac narastajú prípady ochorení kojencov na dovolenke v exotických destináciách. Takéto malé deti nie je vhodné brať do oblastí, kde sú rozšírené tropické choroby. V každom prípade by mali rodičia takúto cestu konzultovať s lekárom, hlavne aj z nutnosti absolvovať potrebné očkovania proti exotickým chorobám.
Známy je minuloročný tragický prípad z Čiech. Úmrtie polročného kojenca v Vietnamu, kam sa s ním a jeho päťročným súrodencom vydala na vianočné sviatky jeho matka. Chlapec bol hospitalizovaný s dýchacími ťažkosťami. Ako príčinu úmrtia označili tamojší lekári septický šok, ktorý spôsobil zlyhanie orgánov. Najčastejšími obeťami bývajú práve malé deti. Ich imunitný systém nie je schopný sa vysporiadať s infekciou. Deti do jedného až dvoch rokov by na exotické cesty mimo Európu vôbec nemali lietať. Pokiaľ je to z rodinných dôvodov nutné, tak len do vyspelých krajín, ako sú Kanada, USA či Japonsko. Deti od dvoch do piatich rokov by mali cestovať len do krajín s vyspelou akútnou starostlivosťou. V minulom roku rodičia detí do dvoch rokov hlásili poisťovniam cez tristo prípadov ochorení v zahraničí. V zime to bolo hlavne z Vietnamu Egypta a Tuniska, v lete z Bulharska, Španielska, Grécka a Turecka. Z toho tvoria ochorenia až 90% a ostané sú úrazy. Tradičné ochorenia kojencov sú hnačky, horúčky, virózy a zápaly stredného ucha. Narastajú aj prípady zdravotných komplikácií detí od dvoch do piatich rokov. V minulom roku to bolo približne 1000 chorých detí a každé desiate museli hospitalizovať. Najčastejšie to bolo kvôli infekciám dýchacích ciest a zápalom uší. Najviac zdravotných komplikácií mali deti v Egypte, Turecku a Grécku. Predpokladá sa, že počty chorých detí v cudzine sú omnoho vyššie. Pokiaľ sa liečba zaobíde bez pobytu v nemocnici, rodičia ochorenie nehlásia.
 
Niekoľko rád pred cestou
Pamätajte si, že čím menšie dieťa, tým horšie znáša vysoké teploty. Pre malé deti je veľmi nebezpečný aj teplotný šok z prechodu z klimatizovaného prostredia hotela do vonkajšieho horúceho, vlhkého prostredia. Detská termoregulácia nedokáže zabezpečiť dostatočné ochladenie organizmu. Deti sú prehriate, unavené a malátne. V prípade, že hotel má klimatizáciu, mali by rodičia prikrývať dieťa aj v noci. Detská pokožka je jemná a citlivejšia na škodlivé účinky slnečného žiarenia než pokožka dospelých. Dieťa nevystavujte priamemu slnku. Používajte mlieka a krémy s vysokým UVA a UVB faktorom. Užitočné sú utierky a fyziologický roztok na osvieženie. Nezabúdajte na náplasti a obväzy. Pri cestovaní s dieťaťom má vaša lekárnička obsahovať lieky proti zvracaniu, hnačke a zápche, repelentné prostriedky na ochranu proti bodnutiu hmyzom a zmiernenie svrbenia, antihistaminiká, peroxid vodíka, krémy na popáleniny, analgetiká a antipyretiká.

Existuje mnoho hotelov vo Vietname špeciálne vybavených pre rodiny s deťmi. Tie sú obvykle na vysokej úrovni. Pre deti majú vybudované ihriská a zabezpečujú aj opatrovnícku a lekársku službu. Autobusové zájazdy s malými deťmi sú značne rizikové. Ak je exkurzia autobusom plánovaná, treba počítať s tým, že to môže byť pre dieťa veľmi obtiažna cesta. A niekoľko hodín v autobuse pravdepodobne preňho nebude príjemný zážitok. Následný teplotný šok pri odchode z klimatizovaného prostredia autobusu znamená pre dieťa veľké riziko. Nezabúdajte na lekárničku a plastové vrecúška na zvracanie pri nevoľnosti.
Používajte správne oblečenie pre dieťaťa. Deti by mali nosiť priedušné oblečenie z bavlny a ľanu, klobúčik alebo šatku, najlepšie v bielej farbe, reflexné okuliare proti slnečnému žiareniu. Topánky by mali byť z kože alebo textilu, nikdy nie z plastu. Detské nôžky na stále potia. Jedlo si vychutnávajte iba v hygienicky bezproblémových reštauráciách. Nevhodné hygienické podmienky sú v stánkoch rýchleho občerstvenia na ulici, na trhoch a bazároch. Dieťa musí často piť. Najvhodnejšia je čistá neperlivá minerálna voda. Týmto spôsobom môžete predísť nebezpečnej dehydratácii. Po kúpaní v mori dieťa vždy osprchujte, pretože slaná voda extrémne vysušuje detskú citlivú pokožku.

Zdroj: getvietnamvisa.com

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!