Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Here's a Trading App For Beginners

Here's a Trading App For Beginners
Odpoveď
30.3.2021 7:24
In the old days, stock investments were only a physical sheet paper, shaped like a certificate that must be maintained as best as possible so as not to be damaged.

As the era progresses, the investment world changes after switching to non-physical stock shares, which are digital stocks that we usually see in stock portfolios. Stock transfer can be done easily through the software of each broker/securities.

For the convenience of stock investment, innovation continues to be developed to make it easier for investors. One such innovation is the stock trading app available for Android and iOS systems.

Of course you as an investor are very helped by this innovation, so there is no need to carry a laptop everywhere to transact stocks, because it is enough just through a smartphone. Also read: best forex trading app for beginner

To support stock trading, you need some supporting applications that must be owned by stock investors.

5 Mandatory Applications For Stock Investors

Your eyes certainly can't be in front of a laptop for hours when you have a solid activity.
 Therefore, investing on the go through a mobile application is the most practical way. Here are 6 mandatory applications for stock investors my blog version:

1. Securities trading application

In general, brokers or securities already provide a mobile application that can be used by their customers for stock transactions through mobile devices.
 Not a little security has released mobile stock trading applications.

By installing a stock trading application on your device, stock transactions can be done anywhere without worrying about falling behind the train.

2. Stock market news app

Before deciding what stock you want to buy, of course a stock recommendation news can help you make a choice. Mainstream news apps can be your reference.

If you like to read news about stock developments and overseas markets, Bloomberg application can be the right choice to get the latest information about stocks.

3. Stock community application, STOCKBIT

Not only does it have a community to share in the real world, installing Stockbit can be your best reference for sharing stock investment opinions in the largest online stock community.


By joining stockbit, you not only get stock investment ideas, but also add links between one investor and another investor that you can greet anywhere at any time through a smartphone application.

4. RTI Business Application

RTI Business is my favorite app for monitoring portfolio progress.
 RTI is equipped with a variety of features that are very useful to spy on the stock price in realtime (delay 10 minutes.) and financial statements of an issuer easily.

In addition, you can also save your favorite stocks to monitor, or you can also view the exchange calendar such as dividend distribution dates and GMS.

5. Mobile banking application

Want to trade but forgot to transfer funds to RDN?
 No problem.

As long as you have a mobile banking application, then transferring funds to RDN becomes easier without having to bother making a laptop for internet banking or to the nearest ATM.

Therefore, make sure you are registered as a mobile banking customer at the bank where you keep the money. Not a few banks already have mobile banking services. So, use this facility for easy financial transactions.

Those are some applications that must be installed by stock investors or stock traders in order to buy shares anywhere.
check in - domicibulkova.com

Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!