Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Hravé ihrisko, Mária Dolnáková, 5000 EUR

V otvorenom areáli na ZŠ Cádrova je priestor s preliezačkou a lavičkami, ktorý využívajú žiaci školy, deti materskej školy a rodičia s deťmi z blízkeho okolia. Cieľom projektu je upraviť nevyhovujúce podložie pod lanovou preliezačkou, doplniť lavičky, pridať stolíky, malú lezeckú stenu a rebrinovú preliezačku vhodnú na lezenie a rúčkovanie. Priestor by tak mohol slúžiť ako otvorená prírodná učebňa a na vytváranie a posilňovanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi, či medzi spolužiakmi v ročníkoch.
Priemerne (0 Hlasy)