Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Klub anglických riekaniek v knižnici na Pionierskej – nursery rhymes club, Bohuslava Markušová, 2700 EUR

Cieľom projektu je organizovať pravidelné komunitné stretnutia pre deti vo veku od 1 do 3 rokov a ich rodičov, zamerané na zoznamovanie sa s anglickým jazykom prístupnou formou. Deti prejdú svoje prvé kroky v anglickom jazyku, naučia sa anglické riekanky a pesničky a oboznámia sa s anglickými detskými knihami. Novomestská knižnica momentálne neponúka program pre túto vekovú skupinu, pričom medzi rodičmi malých detí je po podobných aktivitách veľký dopyt. Vďaka stretnutiam si deti budujú vzťah k cudziemu jazyku, k čítaniu kníh a k prostrediu knižnice.
Priemerne (0 Hlasy)