Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Komunitný park pre psov na Kramároch, Zuzana Beller, Alena Stoláriková, 3000 EUR

Cieľom projektu je vybudovanie psieho parku na Kramároch, ktorý poskytne kvalitné zázemie pre priateľské stretnutia majiteľov psov zo sídliska, ale aj ľudí, ktorí sa o psíkov len zaujímajú. Na niektorom z miest, ktoré už dnes slúžia ako venčovisko, bude vybudované oplotenie, osadia sa koše na exkrementy a lavičky. Podobný priestor dnes na Kramároch chýba, čo často vedie ku konfliktom medzi majiteľmi psov a ľuďmi, ktorým prítomnosť psov na sídlisku prekáža. Psí park zvýši kvalitu života psov, vytvorí priestor pre stretávanie ich majiteľov, zabezpečí kvalitnejšie susedské vzťahy a prispeje k nižšiemu znečisteniu sídliska exkrementami. Park bude využívaný aj na environmentálnu výchovu detí a formovanie ich citlivého vzťahu k životnému prostrediu a zvieratám.
Priemerne (0 Hlasy)