Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto, Simona Jurenková, 4900 EUR

Zámerom projektu je dokončiť existujúcu cyklotrasu na Sibírskej ulici a pomocou dopravného značenia previesť cyklistov do parku na Račianskom mýte a po Mikovíniho ulici až na hranicu mestskej časti. Prvým krokom bude vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Po ňom bude nasledovať realizácia, ktorej súčasťou bude osadenie zvislého dopravného značenia a náter vodorovného dopravného značenia. Počas celého projektu a po jeho úspešnom zakončení bude verejnosť dostávať aktuálne informácie o prebiehajúcich krokoch pri rozvoji cyklodopravy a odporúčania pre cyklistov na území mestskej časti.
Priemerne (0 Hlasy)