Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Vinohrady a mobilná záhrada pre všetkých, Ján Pallo, 5000 EUR

 

Vinohrady v blízkosti sídlisk v Bratislave už takmer zanikli. Posledným miestom mimo Rače je pás vinohradov popri Pionierskej ulici. Skupina dobrovoľníkov tu piaty rok kultivuje pôvodne zanedbaný priestor a vytvára pre širšiu verejnosť miesto, kde je možné priučiť sa starostlivosti o vinič, získať box pre drobné záhradkárčenie alebo uniknúť z mesta do pokojného priestoru vinice. Pre veľký záujem dobrovoľníkov bude priestor komunitnej vinice potrebné rozšíriť. Zároveň bude potrebné zabezpečiť stabilný zdroj vody. Súčasťou projektu je aj obnova plotu, výsadba nových sadeníc viniča, zabezpečenie ďalších záhradkárskych boxov a náradia.

Priemerne (0 Hlasy)