Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ Na Revíne, Silvia Al Zafari, 5000 EUR

 

Materskej škôlke na Revíne chýba priestor, kde by sa mohli konať športové podujatia, futbalový krúžok a hodiny telesnej výchovy. Deti zároveň často nemajú predstavu, čo je všetko potrebné urobiť, kým sa im zelenina dostane na stôl. Projekt má za cieľ premeniť zanedbanú a málo využívanú časť dvora na multifuknčné ihrisko s umelým povrchom a vybavením pre rozličné loptové hry a záhradu s vyvýšenými záhonmi. Ihrisko vytvorí priestor pre rozvoj telesnej zdatnosti detí a vyvýšené záhony deťom poskytnú možnosť pozorovať kolobeh života v prírode, starať sa o svoje prostredie a „zbierať plody svojej práce", ktoré budú nakoniec pripravovať na konzumáciu.

Priemerne (0 Hlasy)