Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku Prehľad projektov v histórii PR na Slovnesku

Späť

Záhradný dvor, Veronika Gežík, 5000 EUR

Cieľom projektu je revitalizovať územie vnútrobloku medzi ulicami Sibírska a Ovručská, skvalitniť služby pre viaceré vekové kategórie a vytvoriť tak bezpečný a pohodlný priestor pre deti, teenagerov ale aj staršiu generáciu.

V rámci projektu vznikne dažďová záhrada, vysadia sa jedlé stromy a kríky a vyseje kvetná lúka. K zatraktívneniu územia prispeje aj výroba a umiestnenie hmyzieho hotela, búdok pre netopiere, a vtáky, ale aj tzv „jedlých lavičiek". Pre deti a dospelých vznikne pozdĺž existujúceho ihriska senzorický chodník zložený z niekoľkých komponentov. Medzi použitými materiálmi bude drobné raždie, kôra, rastliny, šišky, kamene, alebo piesok. K už funkčnej časti ihriska pridáme niekoľko vonkajších fitness zariadení určených primárne pre seniorov a dospievajúcu mládež. Plynulý priechod cez parčík zabezpečí vybudovanie kamenného chodníka.

 

Priemerne (0 Hlasy)