Novinky Novinky

Späť

Miesto, mesto, mestečko...

Autor/ka: Albín Bella

Permakultúrne Mlyny je názov projektu, ktorý vypracovali študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v spolupráci s členmi OZ Utopia. Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom. Ruku k dielu pridá aj Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlynská dolina. Práve na pôde Vysokoškolského mesta v Bratislave známeho aj pod menom Mlyny sa projekt bude realizovať. O čo v ňom pôjde? Predovšetkým o zaktivizovanie samotných obyvateľov Mlynskej doliny, aby sa aktívne zapojili do formovania tváre študentského mestečka. Ďalej o skultúrnenie samotného mestečka, ktoré trpí nedostatkom verejných priestorov vhodných k stretávaniu sa.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že v študentskom mestečku chýbajú predovšetkým verejné miesta, ktoré by študentom (a nielen im) umožňovali sa stretávať aj niekde inde ako v baroch, krčmách, či na izbe alebo chodbách internátov.

Samozrejme ak nerátame prázdne zelené priestranstvá, ktoré priam volajú po skultúrnení. Na Mlynoch nenájdete ani jednu lavičku, na ktorú by ste si mohli sadnúť a porozprávať sa s priateľmi. V prípade, že by ste pri vašom stretnutí na pomyselných lavičkách vyprodukovali akýkoľvek odpad, musíte ísť niekoľko desiatok metrov (cca 50m) smerom k najbližším veľkým zberným nádobám na odpad (smetným košom). Je toho veľa čo na Mlynoch (a nielen tam) chýba. Preto sme sa rozhodli, že tento verejný priestor budeme postupne skultúrňovať a obhospodarovať. Projekt Permakultúrne Mlyny je len začiatkom dlhej (spolu)práce, na ktorej by sa mali študenti v spolupráci s vedením Vysokoškolského mesta podieľať. Pokúsime sa oživiť verejný priestor, aby tak lepšie slúžil svojmu účelu: stretávaniu sa a vzájomnému obohacovaniu, oddychu, ale i športu.

Prečo permakultúra? Pretože v sebe zahŕňa mnohé dôležité idey z oblasti výsadby rastlín, architektúry, spracovania odpadov, ale aj samotného využívania zdrojov. Navyše permakultúra učí každého človeka ako žiť s prírodou v harmónii. Ústrednou témou projektu je vybudovanie „blbuvzdornej" architektúry (študenti sa občas správajú horšie ako sus scrofa v lese:), ktorá bude využívať predovšetkým prírodne ladené a recyklované materiály. Doplní ju výsadba jedlých plodín, liečivých byliniek a esteticko-úžitkových rastlín. Čo to pre študentov znamená? Do konca októbra pribudne v Mlynskej doline niekoľko možností na sedenie, oddychovanie a malé osvieženie tela i ducha, ktorých budovanie si budú môcť študenti vyskúšať aj na vlastnej koži prostredníctvom verejných workshopov. Výsadba zelene sa z väčšej časti pre agrotechnické termíny presunie až na jar, to nám však nebráni v príprave základnej infraštruktúry (vybudovanie záhonov, bylinných špirál, či kompostoviska) už počas jesene.

Preto ak máte čas, chuť a vôľu prispieť vlastnou energiou, zapojte sa do aktívneho formovania študentského mestečka na Mlynoch, aby sme na lokálnej úrovni ukázali, ako cesta k participatívnej samospráve môže skvalitniť verejný priestor a tým aj život všetkých, ktorí ho využívajú.

Priemerne (0 Hlasy)


Úvod Úvod

Permakultúra

Autor/ka: Utopia

Permakultúra je veľmi zaujímavý spôsob ako sa postarať o seba a svoje okolie. Je pre ňu charakteristická nezávislosť, harmónia a súlad...

   

Viac informácií nájdete v rámci projektu Utópie - Permakultúry

Zdroj: Utopia https://utopia.sk/wiki/pages/viewpage.action?pageId=2261012

Z dielne Permakultúry Z dielne Permakultúry

Miesto, mesto, mestečko...

Miesto, mesto, mestečko...

Permakultúrne Mlyny je názov projektu, ktorý vypracovali študenti Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity v spolupráci s členmi OZ Utopia. Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom. Ruku k dielu pridá aj Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlynská dolina. Práve na pôde Vysokoškolského mesta v Bratislave známeho aj pod menom Mlyny sa projekt bude realizovať. O čo v ňom pôjde? Predovšetkým o zaktivizovanie samotných obyvateľov Mlynskej doliny, aby sa aktívne zapojili do formovania tváre študentského mestečka. Ďalej o skultúrnenie samotného mestečka, ktoré trpí nedostatkom verejných priestorov vhodných k stretávaniu sa.

utopia.sk

Permakultúra v praxi - bylinná špirála

Základné materiály: tehly, resp. skaly (akékoľvek); drevo (konáre), slama, seno, hlina, resp. kompost, voda... Všetky materiály sú voľne dostupné v prírode. Ako podklad môžeme (ale nemusíme) použiť kartón (bez farebnej potlače, môže byť čiernobiely). Pomáha pri rozkladaní pôvodnej trávnatej plochy.

Zeleninové záhony podľa princípov permakultúry

Zeleninové záhony podľa princípov permakultúry

Najlepšia na permakultúre je vlastnosť, že sa dá všetko vzájomne prepájať, syntetizovať a dávať do súladu. V nasledujúcej časti vám prinášame návod, ako vytvoriť bioparenisko na princípe nemeckej kopy a kľúčovej dierky, navyše v tvare slnečnej pasce.

utopia.sk

Ako sa zorientovať v permakultúre

Permakultúra je veľmi zaujímavý spôsob ako sa postarať o seba a svoje okolie. Je pre ňu charakteristická nezávislosť, harmónia a súlad...

utopia.sk

Permakultúra a kvalita bez mena

Permakultúra a kvalita bez mena, alebo ako sa vypojiť z matrixu aj bez piluliek

First Previous
  • 1
First Last