Späť

Schema PRNM

Opis schémy Participatívneho rozpočtu

Mechanizmus PR pre MČ Nové Mesto zahŕňa 3 roviny: Okrem priameho rozhodnutia, kam nasmerovať investície mestskej časti (zadania), či pomôcť definovať priority, otvára PR aj priestor pre financovanie a sebarealizáciu v občianskych aktivitách a vo verejných službách (projekty). (Komunitná záhrada na zanedbanom verejnom priestranstve? Rekonštrukcia schátraných alebo využívanie nevyužitých verejných budov či priestorov pre potreby miestnej komunity? Revitalizácia parku, ihriska či stromoradia? Alebo niečo úplne iné?)

  • OBČIANSKE PROJEKTY sú nízkonákladové, svojpomocne a výdatne dobrovoľníckou prácou realizované aktivity, ktoré sa týkajú malých častí a malých vecí pre Mestskú časť. V tejto rovine ide o mikrofinancovanie občianskych nápadov, ktoré budú slúžiť na rozvoj verejných priestorov a verejných služieb. Prostredníctvom projektov sa obyvatelia môžu uchádzať priamo o financie z mestského rozpočtu. Projekty sa predkladajú prostredníctvom otvorených a verejných pracovných skupín - tzv. participatívnych komunít. O tom, aké projekty sa následne zpomedzi navrhovaných projektov zrealizujú, sa v ďalších otvorených a demokratických procesoch (Verejné zvažovanie) dohodnú samotní iniciátori projektov a obyvatelia mesta. Na realizáciu projektov vyčlení Miestne zastupiteľstvo vopred istú bianco čiastku z ropočtu.
  • -> viac iformácií o projektovej časti Participatívneho rozpočtu pre rok 2014.

 

  • INVESTIČNÉ ZADANIA sú opätovne istá forma projektov, ktoré realizuje mestská časť. Obyvatelia ich za pomoci miestneho úradu navrhujú a vytvárajú a v spolupráci so zastupiteľstvom o nich následne hlasujú. Cieľom bude vytvoriť odporučenie občanov pre usmernenie budúcich strategických investícií celej mestskej časti. Zadania vznikajú tak, ako sa vypĺňajú ankety, ktoré budú paticipatívne komunity spracovávať. (Cieľ je zozbierať ankiet niekoľko tisíc.) Zadania sa budú diskutovať s jednotlivými oddeleniami na úradoch, s jednotlivými poslancami a poslankyňami, opätovne sa predložia na hlasovanie verejnosti a schválenie na verejných fórach a postupne sa môžu zapracovat do rozpočtu mestskej časti.

 

  • PRIORITY rozvoja mestskej časti vyjdú z požiadaviek a potrieb občanov - ankiet ako aj diskusií o nich. Môžu upozorniť na ťažiskové záujmy a možno aj na nové oblasti pre budúci rozvoj mesta. Zadefinujú to, čo považujeme za najnutnejšie a za njdôležitejšie v rámci verejných služieb mestskej časti Nové Mesto.

 

  • PARTICIPATÍVNE KOMUNITY sú základné bunky procesu. Prostredníctvom nich budeme, my občania, môcť navrhovať, rozpracovávať a predkladať svoje nápady. Sú to verejné, občianske, pracovné skupiny, ktoré sú otvorené pre každého a ktoré sa budú pravidlene stretávať za účelom diskutovania a nachádzania kvalitných občianskych riešení pre mestkú časť. Viac info o komunitách...

    Participatívne komunity budú pravidelne a transparentne zverejňovať výstupy zo svojich stretnutí a do ich činnosti sa bude možné zapojiť aj prostredníctvom internetu.

Participatívny rozpočet (PR) toto všetko a aj omnoho viac umožňuje. Vytvára nanovo priame spojenie medzi našimi daňami, našimi rozhodnutiami a teda úplne samozrejme aj našou zodpovednosťou. Vracia do rúk občanov moc a - možno na prvý pohľad paradoxne, zároveň aj posilňuje pozíciu zastupiteľov. Informácie, ktoré vzídu z PR, totiž môžu ich prácu výrazne zefektívniť a spraviť ešte adresnejšou. A ich rozhodnutia tak môžu získať plnú občiansku podporu.  

Priemerne (0 Hlasy)


Porto Alegre Porto Alegre

Veselý prístav Bratislava

Autor/ka: Silvia Ruppeldtová

Stop urbicíde – genocíde mesta!


Video je bez zvuku!

Chceme naspäť naše mesto, chceme mesto na život, nie nocľaháreň unavených existencií terorizovaných svojvôľou morálnych a kultúrnych ignorantov. Je stále viac tých, ktorí sú nespokojní. To, čo sa dnes usiluje robiť PETÍCIA by pokojne zvládla aj DEFENESTRÁCIA. To znamená, že nerieši NIČ.
Preto: Nestačí voliť. Nestačí písať petície. Nestačí hádzať symbolický hrach na steny magistrátu. Nestačí zdvorilo preukazovať svoj nesúhlas za dverami rokovacej siene začlenení do kategórie aktivistov, ktorou mestskí byrokrati tak arogantne opovrhujú.
Mesto je naše, nie ICH.
Oni nám nesmú VLÁDNUŤ, oni sú na to, aby nám SLÚŽILI.
Nestačí protestovať.
Treba zmeniť systém.
Chceme PARTICIPATÍVNY ROZPOČET PRE BRATISLAVU!

Zdroj: Utopia https://utopia.sk/wiki/display/porto/Porto+Alegre

Z dielne Porto Alegre Z dielne Porto Alegre

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Bratislavu - príklady zo zahraničia

Silvia Ruppeldtová hovorí o rozličných mechanizmoch participatívneho rozpočtu využívaných v mestách Porto Alegre, Saint-Denis a Lisabon.

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Lisabon, prvé európske hlavné mesto, ktoré zaviedlo celoplošný participatívny rozpočet

Hlavné mesto Portugalska sa svojim obyvateľom a návštevníkom hrdo a oprávnene predstavuje ako „princezná Teja". O Bratislave sa tiež dlho a oprávnene hovorilo ako o „krásavici na Dunaji", ako o „malom slovenskom Paríži", či ešte dávnejšie ako o „najkrajšom meste Horného Uhorska". Podobne ako Lisabon, aj Bratislavu ospevovali básnici, spisovatelia, cestovatelia, milovali hudobníci, výtvarníci a vinári, z bližšieho aj širšieho okolia a z celého sveta. Na rozdiel od Lisabonu, toto všetko je preč.

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

Rôzne druhy participatívneho rozpočtu

Rôzne druhy participatívneho rozpočtu

Na konci januára som mala prednášku na medzinárodnej konferencii o participatívnom rozpočte, ktorá sa konala v Berlíne. Konferencia bola veľmi zaujímavá a stretla som tam veľa ľudí, ktorí sa participatívnym rozpočtom zaoberajú po celom svete a o ktorých som dovtedy len počula alebo si s nimi vymenila elektronickú poštu. Čo ma však skutočne ohromilo, bolo poznanie, ako je participatívny rozpočet v rôznych častiach sveta odlišný.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Saint-Denis

Stredoveké historické mesto Saint-Denis leží v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France a od centra Paríža je vzdialené len necelých desať kilometrov. Je sídlom univerzity, významným centrom politického, kultúrneho, športového či politického života vo francúzskom a európskom význame (Majstrovstvá sveta v rugby, Európske sociálne fórum...), známe bohatým historickým dedičstvom. V posledných desiatich rokov vzrástol počet obyvateľstva o 12-tisíc osôb a v súčasnosti žije v Saint-Denis viac ako stotisíc obyvateľov. Participatívny rozpočet mesto prijalo v roku 2001.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv. 

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

Právo na mesto (2)

Právo na mesto (2)

Posledná rázna expanzia urbanizačného procesu, podobne ako všetky predchádzajúce, priniesla neuveriteľnú zmenu životného štýlu. Vo svete, v ktorom sa konzumerizmus, turizmus, kultúrny priemysel a priemysel založený na vedomostiach stali najdôležitejšími aspektmi mestskej politickej ekonómie, sa kvalita života v meste rovnako ako mesto samotné stala tovarom.

First Previous
  • 1
  • 2
Next Last