Archív Archív

Späť

Záznam zo zasadnutia pks konaného dňa 6. septembra 2012

 

Záznam
 
zo zasadnutia participatívnej komunity seniorov konaného dňa 6. septembra 2012 v
budove YMCA na Karpatskej ul. v Bratislave
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
 
Peter Nedoroščík informoval o formulároch na financovanie projektov participatívneho
rozpočtu, o pripravovanom verejnom zhromaždení k rozpočtu hl. mesta SR Bratislava
a pripravovanom verejnom zvažovaní projektov participatívnych komunít. Navrhol
stretnutie participatívmej komunity seniorov, na ktorom by sa dohodol ďalší postup v
projekte Krízová linka pomoci seniorom (termín a miesto konania budú spresenené).
 
Viera Hrdinová informovala o pripravovanom verejnom stretnutí občanov
zakladajúcich územnú participatívnu komunitu v mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto, zatiaľ s pracovným názvom OBČANIA PRE OBEC, ktoré sa uskutoční v stredu
19. septembra 2012 v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. 21 v Brastislave od 15. do 17.
h.
 
Marta Hrebíčková informovala o rokovaní Rady seniorov hl. mesta SR Bratislava, ktoré
sa konalo 5. sept. 2012 a o pripravovanom Seniorfeste 2012 na mesiac október.
 
Ivana Barnová, riaditeľka SPORTEGO informovala o ponuke cvičení pre seniorov so
zľavou (www.sportego.sk)
 
V Bratislave 6. septembra 2012
 
Zapísala: Marta Hrebíčková
Priemerne (0 Hlasy)