Archív Archív

Späť

Krízová linka pomoci (so sociálnymi službami)

Projekt je realizovaný v rámci participatívnej komunity Seniori.

Diskusia k projektu prebieha v diskusnej skupine.

Pracovná verzia textu projektu otvorená pre verejnosť.

 

Anotácia:

 

V sortimente poskytovaných sociálnych služieb chýba v súčasnosti služba, ktorá je v minimálnej miera nahradzovaná systémom SOS - asistenčnej pomoci, ktorú napr. pre samosprávu (v Ružinove, Starom Meste) zabezpečuje n.o.Samaritán (cca 10 €/m).
Problém, ktorý sa týka hlavne osamelých starších ľudí, ktorí sa náhle ocitnú v krízovej situácii a sú odkázaní na pomoc iných. V zdravotných zariadeniach sa postupne funkcia sociálnej sestry likviduje a hrozí stav, že nebudú v systéme pracovať žiadne sociálne sestry a nikto sa nepostará, aby bol prepustený pacient do domácej starostlivosti zaopatrený.
Krízová linka pomoci je jednou z prvých služieb, ktorá bude poskytovaná ako výstup z projektu Komunitné centrum generácií Senior – Junior.

Priemerne (0 Hlasy)