Archív Archív

Späť

závery z prvého stretnutia komunity Seniori v Ružomberku

závery z prvého stretnutia komunity Seniori v Ružomberku
participatívny rozpočet seniori pr rk
Odpoveď
7.2.2012 9:20
Na 1 stretnutí sme so zúčastnenými diskutovali o nedostatkoch mesta Ružomberok a problémoch nielen jeho starších ale aj mladších občanov.
Závery z 1 stretnutia sú nasledovné:

• V Ružomberku je mnoho seniorov, ktorí majú nárok na rôzne sociálne dávky, sociálnu pomoc, zdravotnú pomoc, a podobne, ktoré si neuplatňujú. Je to spôsobené rôznymi faktormi, najmä však nedostatočnými informáciami, čiže o určitej forme pomoci nevedia, alebo si takúto pomoc sami nevedia zabezpečiť.
Preto by bolo vhodné, aby vzniklo niečo také, ako informačné stredisko, poradňa, alebo by niečo podobné mohlo fungovať aj v rámci krízovej linky pomoci.
Krízovou linkou pomoci sme sa inšpirovali projektom, ktorý vznikol v komunite seniori v Bratislave, a tento projekt by sme mohli aplikovať aj na Ružomberok.
Bližšie info o projekte nájdete tu http://pr.tvorivyrozvoj.sk/liferay/web/seniori/krizova-linka-pomoci-so-socialnymi-sluzbami

• Dôchodcovia v Ružomberku platia za MHD 0,55 € na rozdiel napr. od Liptovského Mikuláša kde platia 0,10 € za jazdu. Aj preto sú niektorí odkázaní na vlastné nohy. Problémom sú na ich cestách miesta – lavičky, kde by si mohli oddýchnuť. Takéto miesta by mohli vzniknúť aj v blízkosti vojenskej nemocnice, kde ľudia ovisnutý o barle čakajú na odvoz, a na mnohých ďalších miestach. Tento problém by sme mohli riešiť spoločne s komunitou doprava a zelené mesto.

• Ďalšou témou bolo stravovanie. Dôchodcovia, ktorí sa stravujú v školských stravovacích zariadeniach sú cez letné prázdniny odkázaní sami na seba. Klub dôchodcov sa týmto problémom zaoberá už dlhšiu dobu, no je to pre samotný klub finančne dosť náročná téma.

• Vzdelávanie seniorov v oblasti cudzích jazykov, počítačovej gramotnosti, aktívneho starnutia, a podobne bolo ďalšou témou diskusie. Takéto vzdelávanie by sa dalo realizovať najmä z vlastných dobrovoľných zdrojov, avšak problémom by bolo priestorové zabezpečenie.
Pri tejto téme sme diskutovali aj o Bratislavskom projekte Komunitné centrum generácií – bližšie info tu https://pr.tvorivyrozvoj.sk/liferay/web/seniori/8
Zúčastnený prijali tento projekt veľmi pozitívne, a radi by sa do podobného projektu zapojili.
Európska komisia vyhlásila s podporou AGE – Platform Europe v Bruseli rok 2012 za „Medzinárodný rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce“ takže by podobný projekt mohol byť financovaný nielen z mestského rozpočtu.

• Ružomberok je všeobecne známy svojou typickou arómou a najvyššou prašnosťou na Slovensku. K týmto negatívnym faktorom patria aj mnohé ďalšie, ktoré trápia aj staršiu generáciu, ktorá si pamätá Ružomberok ako krásne mesto plné kvetov (ruží). Dnes máme v centre mesta, na stanici a na ďalších miestach veľké „kvetináče“ ktoré slúžia ako odpadkové koše. Túto tému budeme konzultovať s komunitou doprava a zelené mesto.

Pripomienky k témam, prípadne ďalšie problémy navrhujte v diskusii