Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Kolektívne tresty v 20. storočí

Nezakrývajme si oči: reč je o Slovensku

Autor/ka: Zuza Kusá

Ak sa napríklad príde na to, že lekár berie úplatky alebo úradník v bankovej pobočke nevykonáva riadne svoju prácu, jeden aj druhý pravdepodobne prídu o prácu, no nikdy sa nestane, že sa pre ich zlyhanie sa ocitnú na dlažbe aj ich spolupracovníci.  Takýto postup je však podľa pozorovateľov bežný v prípade aktivačných prác organizovaných obcou.   

Rómska tlačová agentúra priniesla správu o kontrole výkonu aktivačných prác v obci Rankovce. Kontrolóri z okresného úradu práce zistili, že polovica z 200 osôb, ktorí mali pracovať, chýbala.  Na základe tohto zistenia zastavili výkon aktivačných prác v obci na šesť mesiacov. Nielen tým, čo neboli v práci, ale všetkým.

Zastaviť aktivačné práce však znamená dostať ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, do existenčnej tiesne. Základná dávka v hmotnej núdzi nestačí ani na živorenie a zákonodarci ju zámerne navrhli tak nízko, aby musela byť kombinovaná so "zásluhovými" príspevkami a pudila ľudí v núdzi k aktivite.  A hoci ani aktivačný príspevok so všetkými možnými príspevkami k dávke v hmotnej núdzi a s prídavkami na dieťa nedostanú domácnosť odkázanú na dávky z rizka chudoby, každé euro týchto dávok a príspevkov je pre ňu existenčne dôležité.  

 Zahraniční odborníci napríklad tvrdia, že ak vlády znížia sociálne dávky a ich zvýšenie  podmienia aktivitou, mali by ľuďom v núdzi garantovať možnosť aktivitu prejaviť. Na Slovensku sa priľahko zmierujeme s nedostatkom príležitosti pre odrobenie si nároku na aktivačný príspevok. Nemali by sme v tom pokračovať. A rozhodne by sme sa nemali  zhovievavo pozerať na kolektívne tresty - odnímanie možnosti zvýšiť si dávku všetkým, bez ohľadu na to, ako usilovne pracovali.  Kolektívny trest je nehorázny o sebe a toto je aj existenčne ohrozujúci trest.  Mal by zaujímať právnikov a ľudskoprávnych aktivistov.  A nás všetkých.

Priemerne (0 Hlasy)

Komentáre