Blogy Blogy

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Ako je to s chudobou na Slovensku dnes?

Silná zostava (Ako je to s chudobou na Slovensku dnes?)

Pondelok 26.06.2017 20:10

Päť žien o slabých miestach našej spoločnosti.

Chudobou je dnes ohrozených viac ako 12 percent obyvateľov Slovenska. Sú medzi nimi rodiny s dvomi či tromi deťmi, mladí ľudia, nezamestnaní ale aj mnohí ďalší. Patria tam aj ľudia, ktorí pracujú a žijú od výplaty k výplate. Ako sa im na Slovensku žije? A kto je zodpovedný za ich situáciu a hľadanie riešení – vláda, mimovládne organizácie, alebo žijeme vo veku, kedy má byť zodpovedný každý za seba? Diskutujú: Oľga Baková – novinárka, Zuzana Kusá - sociologička a odborníčka na tému chudoby, Lujza Schrameková – herečka, Martina Lubyová – prognostička a Janette Motlová - blogerka.

Záznam si môžete pozrieť na linku nižšie.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12248/129674#194

Prvé prípravné stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe (SAPN), milí priatelia a partneri.

Pozývame vás na prvé prípravné stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby do 

Košíc -  23. mája 2017 (východné Slovensko)

Žilina -  30. mája 2017 (stredné Slovensko)

Bratislava -  31. mája 2017 (západné Slovensko)

Na stretnutí sa dozviete viac o našej činnosti SAPN, o činnosti Európskej siete proti chudobe a príprave 16. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby v novembri 2017 v Bruseli. Európsky rok 2017 je zameraný na chudobu detí a mládeže.

                                                                                        

Hlavnou témou nášho stretnutia bude diskusia o projekte EMIN 2 a možnostiach členov SAPN a pozvaných hostí prispieť k jeho realizácii.

Projekt EMIN2 sa zameriava na podporu zavedenia dostatočného a dostupného minimálneho príjmu prostredníctvom:


posilnenia siete EMIN (European Minimum Income Network) a sieťovania na úrovni EÚ a národných štátov

utvárania povedomia o tom, že dostatočný a dostupný minimálny príjem je na prospech nielen tým ľuďom, ktorí sú jeho prijímateľmi, ale prospieva spoločnosti ako celku

zapájania sa do diskusií o relevantných politikách a do súvisiacich iniciatív na úrovni EÚ a národných štátov

Stretnutie sa bude venovať konkrétnym aktivitám, ktorých realizácia je v rámci projektu plánovaná na Slovensku. Preplatíme vám obratom cestovné (na základe cestovných lístkov), poskytneme občerstvenie. Pošlite nám prihlášku podľa vášho bydliska, pôsobiska (napr. z východu - Košice) najneskôr  do pondelka  22. mája  na mail.   slovindia@hotmail.com.  V prípade zmien, dodatočného prihlásenia sa pošlite sms-ku na môj  mobil 00421 905  602 993. Pripomínam, že za jednu organizáciu môžu prísť dvaja členovia, jeden so skúsenosťou chudoby kvôli finančne obmedzenému budgetu.  

Tešíme sa na Vás všetkých, ktorí prispievate a prispejete "svojou tehličkou" k budovaniu našej Siete a k obohateniu a naplneniu našej činnosti. Dajte vedieť ostatným, ktorí by radi pomohli, aby sme tu na malom Slovensku vykorenili chudobu .  

Ďakujeme Boženke Reingraberovej zo Združenia žien Slovenska D.Lužná, Slávke Marekovej Trvalo udržateľný rozvoj regionov SK, Rii Tomášová, Anke Szuhovej  CKV Consult, N.O. Centrum kont.vzdelávania, za zaplatenie členského 17,- euro.

Pre ďalších členov, ktorí nám chcú pomôcť pripomíname, že číslo nášho účtu je Tatra banka

IBAN: SK0511000000002620793071.

Tešíme sa na spoluprácu. Pozdravuje Anka Galovičová - predsedníčka

 

-----------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška

Prihláška na prípravné stretnutie členov a pozvaných hostí

 

   Hotel Bonus-resort, Vápenka 15, Devínska n/V

                       31. máj 2017, (streda), o 13.00 – 17.00 h.

Meno

Priezvisko

Organizácia

 

 

 

 

Tel a mail kontakt:

 

 

Cestovné 2 tr. bude preplatené

Potrebujem preplatiť cestovné:

predpokladaná suma:

 

 

áno / nie

 

 

 

 

 

Záväzná prihláška

Prihláška na prípravné stretnutie členov a pozvaných hostí

 

 

 

  Červený kríž, Moyzesova 959/38, Žilina

                       30. máj 2017, (streda), o 11.30 – 16.00 h.

Meno

Priezvisko

Organizácia

 

 

 

 

Tel a mail kontakt:

 

 

Cestovné 2 tr. bude preplatené

Potrebujem preplatiť cestovné:

predpokladaná suma:

 

 

áno / nie

 

 

 

 

Záväzná prihláška

Prihláška na prípravné stretnutie členov a pozvaných hostí

 

Pub Maxiss, Európska Trieda 1, Košice - Ťahanovce

                       23. máj 2017, (utorok), o 11.00 do 16.00h.

Meno

Priezvisko

Organizácia

 

 

 

 

Tel a mail kontakt:

 

 

Cestovné 2 tr. bude preplatené

Potrebujem preplatiť cestovné:

predpokladaná suma:

 

 

áno / nie

 

 

 

 

Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"

 

Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"

 

Vážená pani, vážený pán, 

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. 

Zámerom výskumného projektu je charakterizovať spotrebný potravinový kôš, stravovacie a iné životné návyky – ako jeden z ukazovateľov kvality životného štýlu – u obyvateľov SR ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Uplatňovanie zdravého životného štýlu má význam jednak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť, nakoľko sa považuje za najúčinnejšie opatrenie v prevencii a liečbe závažných chronických neinfekčných chorôb. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pre empirickú sondu do kvality životného štýlu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a to zo zorného uhla spotreby potravín, stravovacích a niektorých ďalších životných návykov v súvislosti s príjmom, statusom, sociálnym prostredím. Projekt má pilotný charakter. Realizuje sa s obyvateľmi Slovenskej republiky, ktorí už majú s danou témou autentické skúsenosti a svojimi odpoveďami môžu prispieť k odhaleniu rôznych aspektov, ktoré môžu ovplyvňovať dostupnosť kvality života.

Aby bolo možné dotazník vyhodnotiť aj z hľadiska jednotlivých zložiek potravy, posledná otázka v dotazníku je zameraná na váš 24 hodinový jedálny lístok t. j. čo ste počas jedného dňa – 24 hodín - zjedli a vypili. Tu je potrebné zaznamenať konkrétne názvy jedál, množstvo/objem jednotlivých jedál (v jednotkových mierach ako napr. dkg, dcl, .. .), čas a miesto stravovania, činnosť, ktorú ste pri konzumácii vykonávali. Aby ste túto otázku ľahko vyplnili, odporúčame vám ešte pred vyplňovaním dotazníka pripraviť si alebo premyslieť tento 24 hodinový lístok. 

Prosíme vás o zaznamenanie pravdivých odpovedí a vopred ďakujeme za spoluprácu.

Tento projekt výskumu sa realizuje v spolupráci SAPN a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.

 

Kontaktná osoba: Slavomíra Mareková, slavomirama@gmail.com

Zostavovateľka projektu: RNDr. Eva Schnitzerová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice (Odbor podpory zdravia – Oddelenie výchovy k zdraviu)

Na vyplnenie dotazníka kliknite TU

Zber dát sa ukončil.

 

Sviatočné pozdravy

Sviatočné pozdravy

Dúfam, že rok 2017 prinesie nám všetkým jasnosť mysle a dostatok energie prinášať dlhodobú zmenu smerom k viac bratskému a mierovému svetu. Pretože môžeme. Stále môžeme.

Sérgio Aires

prezident EAPN

15. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

V dňoch 15 – 16. Novembra 2016 sa v Bruseli konalo 15. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby, organizované Európskou sieťou proti chudobe pod názvom Posilnenie participáciou (Empowerement Through Participation).

Stretnutie v mene Slovenského Predsedníctva  EÚ otvoril Branislav Ondruš,  štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Upozornil na zlyhanie politík naprieč EU k dôstojnému životu a zdôraznil, že chudoba  a sociálne vylúčenie je jednou z troch priorít. Chudobu pomenoval ako multidimenzionálny fenomén, ktorý si vyžaduje aby sa vyvážili ekonomické a sociálne politiky. P. Ondruš opísal špecifické aktivity, ktoré sa zrealizovali počas nášho Predsedníctva, na posilnenie postavenia žien na trhu práce, starších ľudí, integrácie Rómov a rómskej mládeže a lepší prístup k bývaniu pre oslabených ľudí. P. Ondruš vyjadril silnú podporu návrhu Európskej komisie týkajúceho sa Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý má „veľký potenciál stvárniť budúcu Európu“. Podľa jeho vyjadrenia je budúcnosť Európy veľmi závislá od toho, ako sa Európa vysporiada s chudobou v najbližších rokoch.

Kľúčový príspevok p. Ondruša je možno  vidieť na : https://youtu.be/sDnZVF_-xUM

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\P1100894.JPG

Počas 15. Európskeho stretnutia prebehli interaktívne diskusie na širokú škálu tém. Zúčastnili sa ich desiatky členov Európskeho parlamentu, ktorí viedli živé debaty s členmi delegácie v anglickom jazyku. „Európa potrebuje novú víziu, aby znovu získala dôveru a podporu svojich občanov. Jedna silná vízia vychádza z chudobných a marginalizovaných Európanov: „urobiť Európu dobrým miestom pre všetkých , nielen pre niektorých“- dodal Mario Nicolini po stretnutí.

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\Fintan___Anka_-_15_PeP_Meeting_Brussels.jpg

Míting kulminoval kolektívnym protestom pred Berlaymont budovou EK. Európski aktivisti spievali pieseň Boba Dylana „Blowing in the Wind“ , aby vyjadrili svoje odhodlanie vydržať v boji, kým sa nestane zníženie chudoby hlavnou európskou agendou. Protestujúcich povzbudila prítomnosť eurokomisárky soc. vecí a práce Marianne Thyssen, ktorá spievala pieseň s protestujúcimi. Dodala: „údaje o chudobe klesajú, to znamená, že spoločne s členskými štátmi, neziskovými organizáciami a sociálnymi partnermi sme vymanili z chudoby niekoľko miliónov ľudí. Ale to nestačí, stále je veľa chudobných“.

Peter Vittek, člen slovenskej delegácie bol medzi tými, ktorí pozdravili eurokomisárku Thyssen a verejne žiadal, aby Európska komisia načúvala ľuďom so skúsenosťou chudoby, pretože majú veľké skúsenosti a poznajú riešenia kritických situácií. Niektoré z týchto riešení boli napísané na papieri v tvare helikoptéry a spúšťané na dvor Berlaymont budovy a zozbierané ako dar pre eurokomisárku, ktorá si tento darček vzala. Video report z 15. Stretnutia možno vidieť:  

https://youtu.be/Bcqjw1y9218

Slovenskú delegáciu na toto stretnutie viedla Dr. Anna Galovičová, predsedníčka SAPN . Jej členmi boli dlhoroční členovia SAPN  z Utópie – Peter Vittek a Eva Riečanská, s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v boji s chudobou, ktorí vykonali veľký kus práce aj v odkomunikovaní v anglickom jazyku riešenia mnohých pálčivých tém. Mario Nicolini, ktorý odviedol veľký kus práce pri zdokumentovaní 15. Európskeho stretnutia a zrealizovaní dôležitých rozhovorov a nahrávok.

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\P1100902.JPG

Slovenský stánok, ktorý bol inštalovaný v hlavnej sále Ateliéru des Tanneurs , kde sa konala konferencia a workshopy, zviditeľnil 10-ročnú históriu SAPN a novú prioritu Chudoba a zdravie.

Popis: E:\MY_SLOVINDIA\SLOVINDIA2008\SAPN\_SAPN_EAPN\BRUSEL_PeP_2016\roll_up_Brussel_nahlad_02.jpg

Interview s riaditeľom EAPN Fintanom Farrellom o výsledkoch 15. Európskeho stretnutia, možno vidieť tu: https://youtu.be/YcGan9B042M. S riaditeľom Fintanom, s ktorým máme dlhoročné priateľské vzťahy, budeme mať možnosť spolupracovať v rámci medzinárodného projektu EMIN 2 počas 2017 – 18.

Popis: C:\Users\Uzivatel\Desktop\P1100940.JPG

So želaním dôvery, vzájomnej pomoci a stability počas celého Nového roku 2017 vo Vašich organizáciách a pozitívnej zmeny v osobnom živote

Anka Galovičová – predsedníčka  

VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT

VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT

1991 – 1999 – 2008 slovenská a česká spoločnosť

Pramenno-analytická publikácia Zostavovatelia Zuzana Kusá, Miroslav Tížik 

ÚVOD

Dve desaťročia, ktoré prešli od pádu režimu štátneho socializmu v roku 1989, vyvolávajú potrebu dôkladnejšie uvažovať o zmenách, ktorými prešli naše spoločnosti. K mnohým prá- cam, ktoré v tejto súvislosti vznikajú, aby mapovali a hodnotili rozsah a dôsledky týchto zmien, pridávame aj túto historicko-porovnávaciu pramennú publikáciu. Predstavujeme v nej porovnanie vývoja názorov a hodnotových orientácií v slovenskej a českej spoločnosti, tak ako ich zaznamenali tri kolá Výskumu európskych hodnôt (European Values Study), ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991, 1999 a 2008 v oboch republikách bývalej ČSFR. Touto prácou nadväzujeme na už publikovanú pramennú publikáciu Európsky výskum hodnôt 2008: Slovensko. Tá sa zameriava len na predstavenie údajov z najnovšieho kola zisťovania EVS v roku 2008 a porovnanie názorov v kategóriách obyvateľstva líšiacich sa vekom, vzdelaním, rodom, národnosťou a miestom bydliska. 

Pre zobrazeniecelej publikácie kiknite tu.

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied Výskum európskych hodnôt 1991 – 1999 – 2008 slovenská a česká spoločnosť Pramenno-analytická publikácia Zostavovatelia Zuzana Kusá Miroslav Tížik Autori Bohumil Búzik David Kostlán Zuzana Kusá Katarína Strapcová Miroslav Tížik Milan Zeman Recenzent Daniel Škobla Publikácie vznikla ako súčasť projektu APVV-529-07 Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti a projektu VEGA 2/7038/27 Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti – rozšírenie perspektív. Pri citovaní a šírení ktorejkoľvek časti tejto publikácie je nutné uvádzať zdroj a dodržiavať podmienky stanovené normou ISO 690 a autorským zákonom. Jazyková úprava: Mariana Kožiaková Technická úprava: Jarmila Štrbavá © Sociologický ústav SAV Tlač: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava 2009 ISBN 978-80-85544-63-3 EAN 9788085544633 

Výročná správa 2015

Výročná správa 2015, plná verzia na stiahnutie-kliknite na link:

/liferay/documents/112072/3984893/Spr%C3%A1va++o+%C4%8Dinnosti+SAPN+2015.docx/38e3ffd5-a3a4-4215-a9e2-5e22ae356a7c

Výročná správa 2015

Správa o činnosti Slovenskej sieti proti chudobe 2015

www.sapn.sk

Vypracovala: PhDr. A. Galovičová

 

 

Správa  o činnosti Slovenskej sieti proti chudobe 2015

Rok 2015 bol pre našu sieť kľúčový, lebo odstúpili z pracovných dôvodov dve predsedníčky SAPN, došlo k stagnácii a bolo potrebné zvolať Valné zhromaždenie a doplniť výbor SAPN.  Pochopili sme, že táto dobrovoľná práca v SAPN naberá enormné množstvo úloh, ktoré si vyžadujú okrem skúseností s chudobou, záujmom o túto problematiku a praktické znalosti, aj veľa energie a času, dobrú znalosť anglického jazyka, IKT zručností, a mnohé ďalšie kompetencie ako komunikačné, team-building, manažérske, projektový manažment, líderstvo.

Naviac, aj napriek trom sociálnym balíčkom, ktoré schválila vláda, aj napriek ekonomickému rastu Slovenska, je vysoká miera nezamestnanosti, materiálnej frustrácie, mnoho dlhodobo nezamestnaných, vysoká miera nezamestnanosti absolventov SŠ, VŠ a nízke  platy, následne nízke dôchodky a pokračovanie chudoby zamestnancov aj ako dôchodcovia v starobe.

Preto si nový výbor SAPN určil ako prioritu venovať sa chudobe tých, ktorí pracujú za nízky plat a apelovať na zvýšenie minimálnej mzdy. Toto sme deklarovali aj počas 14. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou v Bruseli v novembri 2015, ktorého sa zúčastnila aj 4-členná slovenská delegácia. Téme minimálneho príjmu sa naša Sieť venovala už v minulosti zapojením sa do výskumného projektu EMIN 1 a v roku 2015 sa nový výbor SAPN rozhodol pokračovať v projekte EMIN 2, ktorý je organizovaný Európskou sieťou proti chudobe (EAPN).

V auguste  2015 nás OZ KOVO a Slovenská konfederácia odborárov navrhla na ocenenie za

10-ročnú prácu. Aj keď nás European Economic and Social Commitee v Bruseli nevybral, zistili sme, že počas 10 rokov činnosti sme zrealizovali celý rad úspešných aktivít, seminárov, konferencií, advokačnej činnosti, verejné vypočutia, vyhotovili a vytlačili dve Tieňové správy 2012, 2013. Táto reflexia našej činnosti nám pomohla uvedomiť si, že aj u nás sa začína debatovať o chudobe, a už sa netvárime, že sa nás to netýka, iba zaostalých krajín Afriky. Dokonca, že sa zbavujeme predsudkov, že chudobní ľudia sú leniví, závislí na drogách, alkohole, nevzdelaní a hlúpi. Začíname chápať, že chudoba nie je individualizovaná a nemožno viniť jedincov.

Aj spoluprácu s EAPN sme vyhodnotili ako užitočnú a potrebnú, lebo ich zastrešenie, odborné riadenie a nemateriálna a nefinančná podpora boli kľúčové. Preto sme sa zamerali na projektovú činnosť, aby sme mohli postupne vybudovať sekretariát. O bližších informáciách , tlačových správach z EAPN, o našich aktivitách informujeme cez web stránku. www.sapn.sk

Keďže sa naša činnosť zamerala aj na sieťovanie s inými stakeholdermi, nielen s našimi členskými organizáciami, 16.-17. decembra 2015 sme  zrealizovali v Košiciach na Teologickej fakulte Medzinárodnú konferenciu zameranú na Stratégiu Európa 2020, na ktorej vystúpili aj akademici, aj špičkový odborník na tému chudoby Karel Schwarz, predseda Českej Siete proti chudobe. Tejto konferencii sa zúčastnili desiatky účastníkov zo Slovenska.

Rozbehli sme niekoľko diskusií zameraných na etický rozvoj, na prekonanie beznádeje a bezmocnosti chudobných ľudí a zároveň získali poznatky o dobrej praxi napr. v Komunitnom centre Rómov v Myjave, s ktorými sme zrealizovali niekoľko aktivít priamo u nich na Myjave, aj v našom centre v Piešťanoch.

  

Medzitým sme zrealizovali celý rad konzultácií na rôzne sociálne témy i diskusií s našimi členmi, aby sme našli spôsob, ako byť efektívnejší a väčšmi participovať na tvorbe politík. Zistili sme, že je potrebné posilniť našu Sieť, získať potrebnú víziu do budúcnosti a pripraviť ďalšie projekty, ktoré sme podali Nadácii FES. (Friedrich Ebert Stiftung) koncom roka 2015. Náš projekt 3. Verejného vypočutia v Parlamente FES schválil za čo sme veľmi povďační.

Na Valnom zhromaždení v Bilbao začiatkom júla 2015 naša trojčlenná delegácia pochopila, že je potrebné zvýšiť hlas ľudí so skúsenosťou chudoby, aby ich bolo lepšie počuť. Zistili sme, že počas Follow-up stretnutia v Dome Európy v Bratislave 1. decembra 2015 po návrate zo 14. stretnutia je minimálny záujem masmédií o tému chudoby. Preto sme sa 14-15. decembra 2015 zúčastnili vo Viedni ocenenia novinárov, moderátorov, televíznych hlásateľov „zdola“, ktorí sa venovali téme chudoby.  Túto pravidelnú medzi novinármi obľúbenú aktivitu realizovala Európska sieť proti chudobe – Rakúsko. Tak sa nielen viac pozornosti začalo venovať téme chudoby, ale táto téma sa stala následne súčasťou verejnej debaty. Preto sme sa nechali inšpirovať a radi by sme v budúcnosti tento úspešný projekt multiplikovali u nás. V spolupráci s Nemeckou Sieťou proti chudobe sme podali projekt formou verejného dialógu s nemeckým odborníkom v Bratislave, ktorý zatiaľ FES neschválil.

Postupne sa snažíme vybudovať sekciu expertov, keďže je tlak aj priamo z EAPN, aby sme sa zapájali do pracovných skupín, výsledky svojich bádaní prezentovali na odborných seminároch a konferenciách v Bruseli. Vznikli dve pracovné skupiny EAPN, v jednej je chudoba spojená s porušovaním ľudských práv a v druhej je pozornosť obrátená na utečencov, žiadateľov o azyl, a ich integráciu do spoločnosti. V oboch pracovných skupinách máme v Bruseli zastúpenie.

Vplyv SAPN na tvorbu národných politík

V tejto oblasti sme aktívni len do určitej miery, nakoľko je obmedzený priestor pre neziskový sektor. Ich hlas treba posilniť, čo je aj odkaz z EAPN, ktorý sme odkomunikovali na stretnutí mimovládnych organizácií v Bratislave za prítomnosti splnomocnenca vlády za neziskový sektor, ktoré zorganizoval Ekopolis v r. 2015. Aj formou mailing listu SAPN členov informujeme o činnosti EAPN, prekladáme tlačové správy a iné materiály EAPN, články z rôznych dôležitých konferencií a seminárov.

Ako po mnohé roky, pripomienkujeme národnú reformnú správu, informujeme o Stratégii Európa 2020 a Európskom Semestri. K tejto téme sme úspešne zrealizovali hore spomínanú konferenciu v Košiciach 16.-17. decembra 2015.

Patrí sem aj lobovanie, aby sa zníženie chudoby na Slovensku dostalo do priorít nášho Predsedníctva Rady EÚ, aj do nového vládneho programu v roku 2016. Želáme si väčší vplyv na tvorbu  národných politík, ale za tým sa schováva veľa mravenčej práce nového výboru SAPN, ako aj potreba  zmapovať aktívnych členov a expertov v našej Sieti a vedieť využiť ich potenciál a snahu. Chce to často nielen mailing kontakt, ale priamo osobný kontakt a ten je zasa viazaný na celý rad faktorov, nielen finančnú záležitosť preplatiť cestovné náklady, ubytovanie, stravu, spoločné stretnutia s občerstvením pre členov v rôznych okresoch Slovenska.

Keďže veľa materiálov prichádza z EAPN, ktoré sa nestíhajú prekladať a spracovať do zhrnutí, je potrebné lepšie zabezpečiť aj tento servis v budúcnosti. Aj preto, že výmena dobrých praktík s krajinami a Sieťami, v ktorých to lepšie funguje, v ktorých je nižšia chudoba a nezamestnanosť, lepší prístup k službám, silnejšie postavenie neziskového a mimovládneho sektoru je vítaná. Najmä v situácií migračnej vlny je potrebné riešenie tejto otázky koordinovane, nie na úkor chudobných zamestnaných ľudí, aby boli vytlačení lacnou pracovnou silou z radov utečencov.

Niekoľko rokov  sa zúčastňujeme Európskych stretnutí ľudí so skúsenosťou chudoby a z mnohých delegátov sa stali aktívni členovia SAPN, z čoho sa úprimne tešíme.  Na druhej strane sa snažíme úzko spolupracovať s rómskymi komunitami na Slovensku napr. na Myjave, v Liptovskom Mikuláši a v okolí, v Prešove a okolí, v Košiciach, v Rimavskej Sobote a v tomto regióne, a zapojiť ich postupne do našich aktivít. Zapájame sa do spoločných projektov a snažíme sa túto problematiku zviditeľniť aj počas našich Európskych stretnutí v Bruseli. Natočili sme dokumenty, ktoré boli úspešne odprezentované v Bruseli.

http://voicesofpoverty-eu.net/2016/01/29/2015pep-watch-the-video-made-by-slovak-delegation/#more-662

https://www.youtube.com/watch?v=fVnDwTeMwUs

Avšak aj tu máme rezervy. Chce to lepšiu spoluprácu s ďalšími aktívnymi neziskovými a mimovládnymi iniciatívami v tejto oblasti na Slovensku. Preto sme na rok 2016 v rámci prípravy SAPN na projekt EMIN 2, požiadali o príspevok formou grantu na zmapovanie aktívnych neziskových organizácií v tejto oblasti a spoločné stretnutia.

Čo sa týka riadenia SAPN, 24. Septembra 2015 bola zvolená nová predsedníčka SAPN Anna Galovičová, ktorá bola schválená v júli 2015 v Bilbao na Valnom zhromaždení EAPN za exekutívnu koordinátorku (EXCO) s mandátom na 4 roky. 

Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí EXCO v Bruseli. Nová podpredsedníčka SAPN Slávka Mareková nahradila Z. Kusú v sociálnom výbore EUISG. Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí EUISG v Bruseli a zastupuje SAPN aj v pracovnej skupine.

Medzi prioritami nového vedenia bolo zabezpečenie potrebných základných dokumentov SAPN, aby sme sa mohli zapojiť  v budúcnosti do projektovej činnosti. S tým súvisela aj korekcia Stanov SAPN, zmena adresy SAPN, nové IČO, zabezpečenie web stránky,  revitalizácia členskej základne, príprava spoločných projektov aj s inými pobočkami EAPN v susedných členských štátoch EÚ. Tieto úlohy sme splnili a budovanie členskej základne SAPN je v procese. Aj preto, že mnohé členské organizácie najmä rómske komunity nekomunikujú živo cez IT, sociálne siete. A na druhej strane, veľké členské organizácie ako OZ KOVO, sú naplno vyťažené a pomáhajú svojim tisíckam členov v teréne.

Avšak ich expertízy a praktická činnosť posilňuje postavenie SAPN v spoločnosti. Aj vďaka ním sme boli navrhnutí v auguste 2015 na ocenenie Civil Society Prize 2015.

Nový výbor od 24. septembra 2015  do konca roka zrealizoval niekoľko veľkých podujatí, vyhodnotenie Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby  2015  v Bratislave, v Dome Európy 1. decembra 2015,  a medzinárodnú konferenciu v Košiciach za pomoci EuropeDirect. Je potrebné v tomto úsilí pokračovať, aby sa nám podarilo fungovať efektívnejšie s väčšou podporou členov.

V rámci západoslovenskej sekcie SAPN sme r. 2015 zrealizovali aktivity pre deti, športové podujatie v Myjave v spolupráci s Komunitou Rómov.

 

Tu sme mali možnosť postupne rozšíriť naše rady aj o ďalších aktivistov. 30. novembra 2015 sme sa stretli v Piešťanoch v našom centre, kde sme prediskutovali odkaz zo 14.Európskeho stretnutia v Bruseli aj naše slogany.

http://voicesofpoverty-eu.net/2015/11/20/slovakia-our-message-to-2015pep-in-3-posters/

      Nový výbor SAPN sa rozhodol zapojiť do projektovej činnosti, aby sme aj touto cestou zabezpečili fund-raising a mohli efektívnejšie pracovať aj s ohľadom na potrebu revitalizovať členskú základňu a môcť sa častejšie s našimi členmi osobne stretávať a informovať ich takto o našich v súčasnosti pripravovaných, zrealizovaných a v budúcnosti plánovaných aktivitách. A zapojiť ich. Práca je náročná, lebo sme súčasne aktívni aj na európskej úrovni, aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Niektorí naši členovia sledujú a hodnotia našu činnosť z miestneho hľadiska, a iní zasa žiadajú od vedenia SAPN promptnú a inovatívnu  prácu na európskej úrovni. Medzitým zasa je potrebné pripomienkovať vládne materiály na národnej úrovni.

Aj preto by som na záver výročnej práce predovšetkým poďakovala všetkým aktívnym členom za pomoc a trpezlivosť, aby sa postupne vykryštalizovala Sieť ako dynamická sila so silným postavením v spoločnosti a silným hlasom zastupujúc ľudí so skúsenosťou chudoby, hovoriac predovšetkým v ich mene. A pomáhajúc všetkým žiť dôstojne.

Do roku 2016 si želáme, aby naše grassroots organizácie sa aktívne zapojili a videli zmysluplnosť našej spoločnej práce. Naďalej je možnosť odpustiť členský príspevok 17,-euro pre chudobné organizácie a členov, ktorí písomne mailom o to požiadajú. Chceme, aby aj tie členské organizácie, ktoré nemajú svoje centrá, pracujú „na kolene“, mohli s nami pracovať a zdielať svoje skúsenosti. A takto spoločne pracovať za dôstojný život vylúčených, chudobných a posilnenie postavenia mimovládneho sektoru na Slovensku i našej Siete.

Bol to rok, kedy sme sa zodvihli a naskočili do idúceho vlaku na poslednú chvíľu a v rámci našich možností dohnali, čo sa odchodom dvoch predsedníčok SAPN zmeškalo, za čo obzvlášť ďakujem novému výboru SAPN a všetkým aktivistom,  pomocníkom a taktiež odbornému vedeniu EAPN a ich ľudskému prístupu, našim partnerským organizáciám.

      Anna Galovičová – predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe

 

NOVÁ EURÓPA PRE ĽUDÍ, PLANÉTU A PROSPERITU PRE VŠETKÝCH

Milí priatelia,

Posielame Vám spoločné vyhlásenie  podpísané 177 mimovládnymi organizáciami a odborovými zväzmi, včítane EAPN z neformálneho Sumitu v Bratislave 12. Septembra 2016.

Prichádza z ad hoc stretnutia  koncom leta v Bruseli, organizovaného Social Platform, Concord, ETUC, a environmentálnymi organizáciami, ktoré vyžadujú zmenu po Brexite a náraste migračnej krízy.  Budeme radi, ak nám toto vyhlásenie pomôžete šíriť ďalej na národnej úrovni.

NOVÁ EURÓPA PRE ĽUDÍ, PLANÉTU A PROSPERITU PRE VŠETKÝCH

Európa sa nachádza na križovatke a budúcnosť európskej splupráce a úžitok z nej sú ohrozené.  Je to o budúcnosti našej spoločnosti, o tom, ako chceme, aby nás videl širší svet. Je o budúcnosti  našej planéty a o podobe Európy , v ktorej budú vyrastať naše deti. Dnešná kríza zameriava pozornosť na urgentnú potrebu reflektovať  fundamentálne otázky: ako zabezpečíme, že Európsky projekt splní sľuby o mieri, demokracii a solidarite? Ako môže Európa pracovať pre svojich ľudí?

Príliš veľa ľudí naprieč Európou sú znepokojení  a zbavení ilúzií o Európskej únii a cítia sa vzdialení od jej inštitúcií a politík. Ale sú tu  skupiny angažovaných politikov, odborov, komunít, a mimovládnych organizácií naprieč Európou, ktorí sú pripravení k akcii a pracovať pre obnovu  Európy.  Spoločne dokážeme vytvoriť inkluzívnu, otvorenú, spravodlivú, udržateľnú Európu a takú, ktorá pracuje pre svojich občanov každého veku, sociálneho pozadia a národnosti.

Kam kráčame , aby sme vybudovali takú Európu, ktorú chceme a potrebujeme

Odmietajte populistické riešenia

Táto kríza dôvery vzniká  v boji ľudí  so znižovaním  kvality života, kúpnej sily,  a nárastom neistého zamestnania,  biedy vytvorenej prísnymi politikmi, úzkosťou z príchodu celých vĺn migrantov k našim brehom a pod vplyvom  dopadu klimatických zmien a deštrukcie prostredia. Ako ľudia hľadajú odpovede,  euroskepticizmus a nacionalizmus, netolerancia a šírenie chybných informácií vyhrávajú nad spoluprácou, ľudskosťou a solidaritou jedného k druhému.  Musíme všetci – lídri, média a jednotlivci, aktívne a pri každej príležitosti hovoriť a konať proti rozdeleniu, vytlačeniu  rôznych skupín na okraj spoločnosti  a proti tým, ktorí zastrašujú pre vlastné politické záujmy

Čeľme výzvam spoločne

Mnohým výzvam, ktorým čelí  Európa, ako sú nerovnosti, klimatické zmeny,  opotrebovanie a plytvanie prírodnými zdrojmi a globálna ekonomika, z ktorej profitujú niekoľkí a nie mnohí – je lepšie zvládať  spoločne než individuálne každá krajina.  

Európska únia, ktorá stelesňuje medzinárodnú spoluprácu  a súčinnosť, potrebuje viesť pri zabezpečovaní udržateľnosti a inkluzívneho rastu,  zlepšení ľudských práv, kedy sú utečenci vítaní a všetci ľudia sa cítia bezpečne.

Boj za udržateľnú, sociálnu Európu pre ľudí a pre našu planétu.

K tomu je potrebná odhodlaná a  transformujúca zmena týkajúca sa vôle politikov, smeru a politiky. Takúto víziu poskytuje OSN  2030  - Agenda pre Udržateľný rozvoj, zameraná na ľudí, sociálnu spravodlivosť, ochranu životného prostredia a zdravia, demokraciu a transparentnosť.  Riadiac sa touto agendou, ekonomické politiky EU potrebujú byť vyvážené so silnými sociálnymi a environmentálnymi politikmi ruka v ruke.  Európsky trh a medzinárodné politiky musia podporiť vynútiteľné  pravidlá na ochranu zamestnancov, spotrebiteľov, všetkých občanov – mužov a ženy, mladých a starých – a celej planéty. Politiky EU  musia podporovať demokraciu, dialóg a viac rovnosti vo vnútri EU aj mimo. Potrebujeme Európu s cieľom zvýšiť kvalitu života každého.

Pracujte  pre lepšiu Európu , nie menej Európy

Súčasná tendencia oslabiť inštitúcie  EU a odlupovať ochrany pre ľudí a planétu v mene „deregulácie“, nie je odpoveďou. Súčasné ekonomické politiky znižovania deficitov a podporovanie „súťaženia“  príliš zúžilo interpretáciu rastu a zlyhal spoločný prospech, aby rástli mzdy pracujúcich alebo podpora pre skvalitnenie života ľudí.  

Je to dôsledok týchto politík „ nie veľa Európy“ , ktoré odcudzili ľudí, a nechali ich osamotených pozadu, s pocitom bezmocných. Dnes potrebujeme nové  vzostupné Európske iniciatívy a doručiť ľuďom hmatateľné  zisky a znovu získať ich dôveru a nádej.  „Lepšia Európa“  je  o tom, že spojené európske úsilie a činy tvoria hmatateľné zisky pre ľudí a planétu. To zahrnuje  nové  sústredenie sa na rovnosť a inklúziu, a znovu uviesť do chodu Európsky sociálny model zabezpečiť ľuďom dôstojnú prácu, kvalitu, a zlepšenie  životnej situácie, silnú ochranu životného prostredia, zmysluplné činy zamerané na klimatické zmeny, a veľké úsilie EU privítať a integrovať migrantov. 

Počúvajte a zapojte sa

Lídri EU, premiéri, prezidenti, kancelári a poslanci parlamentu musia načúvať a aktívne sa zapojiť spolu s občanmi každého veku a sociálneho pozadia, aby porozumeli a lepšie reagovali na starosti ľudí vytvoriac novú pozitívnu víziu Európy. Každý, azda najviac mladí  ľudia musia byť aktívne zapojení do rozhodnutí s dopadom na našu budúcnosť. A spoločne môžeme dôjsť k rozhodnutiam a k činom v týchto záležitostiach.

 Dajte možnosť Európe

Potrebujeme skutočný, demokratický a inkluzívny dialóg o budúcnosti Európy a o tom, ako môže EU  dodať hmatateľné zisky pre Európanov. Sme pripravení hrať aktívnu rolu v tomto dialógu , a pracovať dokonca ešte tvrdšie, aby sme vytvorili priestor pre  prospech zo spoločnej práce  Európskych občanov  a pre hodnoty, na ktorých stojí táto Únia..

Toto spoločné vyhlásenie bolo navrhnuté iniciatívou  WWF, CONCORD, ETUC and European Youth Forum.

Originálne znenie vyhlásenia: http://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/09/EAPN-12092016-Common-statement-A-new-Europe-post-brexit-EAPN-585.pdf

 

Čo je chudoba?

Vážené dámy a páni,

Dovoľte mi úvodom poďakovať organizátorom, ktorí ma pozvali. Rád sa podelím o svoje skúsenosti v oblasti chudoby, o práci s ľuďmi združenými  v Európskej sieti proti chudobe, o ich postavení v spoločnosti a ich budúcnosti a o budúcnosti  ďalších generácií v Európskej únii.

Jo Bothmer

Čo je chudoba?

Je to nedostatočný príjem, ktorý by človeku umožnil žiť dôstojne. 

Je to o plate, ktorý je nízky a nestačí pre vás a  zabezpečenie vašej rodiny.

Je to o samote, bez rodiny, bez priateľov. Aj preto, že nedokážete prijať pozvanie na oslavu narodenín, bez zakúpenia  darčeka.

Je to aj o tom, že deti nemôžu študovať to, čo vnútorne chcú.

Znamená to, že sa ľudia boja ísť k doktorovi, keď  nedokážu zaplatiť účty za ošetrenie a ďalšie s tým spojené výdavky.

Je to postavenie, v ktorom sú ľudia vylúčení zo spoločnosti, a dokonca sa aj sami izolujú od ostatných a prestávajú sa zapájať do okolitého diania.

 

Výzvou je, čo s tým?

Ako môžeme zviditeľniť túto  skrytú stranu chudoby?

Ako dokážeme rozpoznať občanov, ktorí potrebujú našu pomoc?

Ako dokážeme získať dôveru občanov?

Ako im môžeme pomôcť?

Ako dokážeme vybudovať schodište, aby sa zapojili ?

Pracujem s rôznymi skupinami ľudí, so skúsenosťou chudoby,  združenými v organizáciách, ktoré si vytvorili sami na miestnej úrovni už 32 rokov.  Podľa mojich skúsenosti, dokážeme tento temný svet prekročiť  tromi krokmi k návratu:  z tmy k nádeji a svetlej budúcnosti.

Svet  chudoby je plný temnoty a beznádeje.  Ľahko človek doň vstúpi, ale mimoriadne náročné je dostať sa von. Často potrebujete mať jednu alebo  viac pomocných rúk  a viac pokusov, aby vám to vyšlo, zatiaľ čo väčšine sa to nikdy nepodarí. Takže, ako im to dokážeme uľahčiť, aby to viacerým vyšlo?

Aby sme našli odpoveď, je potrebné  jasne vidieť  svet chudobných, v ktorom dnes pracujú desať tisícky organizácií, včítane tých, ktoré sú platené vládami alebo ináč  dotované. Je to priemysel, v ktorom sa dajú  zarobiť peniaze. Je to aj svet, v ktorom sa dá získať pozíciu. A je to svet, v ktorom nájdete ľudí rôzneho vzdelania, profesií, rôzne zručných, skúsených. A toto  spôsobuje, že je tento svet tvorivý , ale aj vnútorné boje medzi  skupinami.  Ak chceme znížiť a odstrániť  chudobu, ak chceme vytvoriť svetlú budúcnosť pre chudobných,  vylúčených zo spoločnosti, musíme si byť vedomí týchto faktov a rešpektovať, že je tu viac ako iba jeden hovorca v ich mene. A to je krok k rozpoznaniu ich potrieb  a k získaniu ich dôvery.

Pre takú Sieť ako je Európska sieť proti chudobe, ktorá funguje v  strede toho, sú dôležité tri veci:

Prvou je jej rast, druhou udržateľnosť a treťou múdrosť.  Potrebujeme sa zväčšovať,  dokonca napriek tomu, že sme najväčšou neziskovou organizáciou EÚ. Lebo rast znamená, že budeme viditeľnými, že získame silnejší hlas a budú nás počuť a počúvať, že sa otvorí priestor pre dialóg a nové dvere. Čím väčšia bude naša Sieť, tým ju ťažšie bude ignorovať.

A čo sa týka udržateľnosti?

Pokiaľ ide o otázku „Ako dlho je potrebná podpora?“  my chudobní, vylúčení, ktorí pracujeme ruka v ruke, sa musíme pripraviť, že pôjde o dlhý zápas. Musí nám byť všetkým jasno, že musíme byť vynaliezaví, vytvárať nové myšlienky, návrhy, riešenia. Že sa musíme stať pozitívnym motorom, ktorý vydrží, nevzdá to v našej komunite – a to hlavne vytvára nádej.

A po tretie potrebujeme múdrosť, pretože tí ostatní od nás neočakávajú, že vieme. Chudobní, vylúčení sú často považovaní verejnosťou za lenivých, len sa snažiaci získať od štátu podporu, neschopní sa o seba postarať sami. Pozerajú na nás ako na parazitov.

Potrebujeme sa vyhnúť tomuto typu diskusie a navodiť iný typ diskusie, ukázať inú podobu chudobných, iný obraz toho, čo pre spoločnosť znamenajú. Mnohí z nich sú sociálne cítiaci a dlhodobo pracujú bez príjmu ako dobrovoľníci, ktorí sa starajú o iných, alebo sú to ľudia, ktorí čelia zamestnaneckej chudobe, alebo znevýhodnení a postihnutí ľudia, priatelia, ktorí sa vedia podeliť aj o to málo, čo majú.

Pre našu organizáciu EAPN  to znamená, že neustále včleňujeme marginalizovaných,  ľudí v núdzi, umožňujeme im vyjadriť sa a vysloviť svoj názor, aby ich bolo počuť, vidieť ich pravú tvár. Takto nemôžu byť ignorovaní, nedá sa chudobu nevidieť. Zväčša po takýchto stretnutiach a konferenciách postrehneme údiv, počudovanie, že existujú také fakty, ktoré sme priniesli do diskusie, či postrehy, ktoré sme vyslovili vo workshopoch.  A práve to robí z neviditeľného znovu  viditeľné.  A tiež to vytvára priestor pre chudobných, aby sami začali malými projektmi a prestali byť izolovaní, osamotení.   To otvára dvere k zapájaniu sa a znovu vzbudzuje dôveru.

My využívame v našej praxi „rebríček participácie, zapájania sa“, ktorého autorkou je

Dr. Leni Jansen, s ktorou dlhodobo spolupracujeme. Vytvorila rebríček so 4 úrovňami:

 1. Prístup k informáciám
 2. Zapájať sa do dialógu
 3. Vyjadriť vlastné myšlienky a návrhy riešení
 4. Prehovoriť pri rozhodovaní

V Holandsku sme zdôraznili nutnosť zapájania sa a vytvorili postup participácie pred 30 rokmi, aby sa chudobní stávali členmi alebo klientmi rady, oddelenia sociálnej starostlivosti, atď. Takto sme boli schopní a sme schopní  ovplyvniť  dodržiavanie právnych predpisov a vytvárať rebrík k participácii, Pre nás participovať je viac ako mať pár hodín denne platenú prácu. Je to o kontakte  s  ľuďmi, aby sme sa cítili plnohodnotnými občanmi tejto spoločnosti. Je to o ovplyvňovaní našej budúcnosti .

Na konci tejto cesty kráčať  svetom sťaby chudobní a vylúčení,  chcem povedať  pár slov o Európe. Pre mňa narodeného blízko nemeckých hraníc a Belgicka je to jasné, že máme spolupracovať a že EÚ je veľký projekt, ako zabrániť vojnám.  Čo si však máme uvedomiť, že Európa sa stále mení a bude meniť, že prosperita a chudoba idú ruka v ruke. Preto musíme bojovať proti chudobe, vylúčeniu zo spoločnosti, nerovnosti  s p o l o č n e, ako priatelia, spojenci, ktorí spolu kráčajú životom  a tvoria Európu , v ktorej  ďalšie generácie budú vyrastať v prosperite  a solidarite. Ďakujem.

Jo Bothmer z Holandska, spoluzakladateľ Európskej  siete  proti chudobe

Reflexiu o CEIF 2016 s Jo Bothmer-om si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=MRwnKEjjjMk

CEIF 2016

Chudoba a nerovnosť v príjmoch sa zaradili medzi kľúčové témy na Stredoeurópskom medzináboženskom fóre  (CEIF 2016), ktorého sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov zastupujúcich 20 národov, 3 kontinenty, 7 náboženstiev sveta a iné náboženstvá , duchovné a humanistické tradície. Toto stretnutie sa konalo v Nitre na Slovensku, 25. Júla 2016. 

 

Alarmujúci trend nacionalizmu, extrémizmu a xenofóbie v našej spoločnosti, ako aj  celková svetová ekonomika, sociálne a politické spory, si vyžadujú dialóg medzi ľuďmi, tými, ktorí sa snažia zlepšiť životnú situáciu, svet, komunitami, autoritami a riadiacimi inštitúciami. Aby naskrz prediskutovali zníženie chudoby i ako spojiť ľudí zažívajúcich chudobu a inštitúcie, fórum predstavilo ako hlavný panel „Vnútorné korene chudoby“, spojený s následným workshopom, živým vstupom mimovládnych organizácií, s modlitbami za mierové súžitie, odstránenie narastajúcej  nerovností medzi bohatými a chudobnými  a pomoc ľuďom v núdzi. 

V stanovisku z Nitry, je základným výsledkom tejto konferencie zdôraznenie chudoby. V tejto temnejúcej dobe podľa stanoviska je dôležitý dialóg. Hodnoverný dialóg však treba viesť s rešpektom voči ostatným. Skutočný dialóg  musí byť podopretý poznaním,. „Žiť a nechať  žiť“  už nepostačuje v Európe premoženej migráciou a ďalšími výzvami. Solidarita v činoch musí byť založená na princípe „ žiť a pomôcť žiť“  Viac o stanovisku sa dozviete: ow.ly/31be303ha30.

Medzi najzaujímavejšími diskutujúcimi v paneli „Vnútorné korene chudoby“ boli prof. Vladimír Krčméry, rektor Univerzity sv. Alžbety a súčasne manažér RESOTY – resocializačnej komunity Antona Srholca, Jo Bothmer – spoluzakladateľ Európskej sieti proti chudobe, europoslankyňa Anna Záborská, Federico Reho – výskumník Martens Centre. Moderoval Tomáš Horváth, občiansky aktivista a učiteľ Teach for Slovakia. V paneli zazneli príspevky členov výboru Slovenskej siete proti chudobe Petra Semana a Slávky Marekovej.

Panelisti sa zhodli, že kľúčovými indikátormi chudoby je obmedzený prístup  k jedlu a nedostatočná kvalita stravy, k bývaniu, spravodlivosti a vzdelaniu. Ale chudoba má rôzne dimenzie. Chudoba je morálnym problémom, ako to vidia všetky náboženstvá. Veľa Európanov ťažko sympatizuje s utečencami, pretože sami čelia vlastnej „pracovnej chudobe“, napriek tomu, že pracujú, sú  chudobní.  Teda to nie je menej dôležité venovať pozornosť chudobným ľuďom doma. Ktorí bojujú za zlepšenie vlastných životných podmienok.

Panelisti tiež súhlasili, že rast, udržateľnosť a múdrosť sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešné riešenie problému chudoby.  Vtedy dokáže mať efekt boj s chudobou na národnej úrovni , keď budú pracovať efektívne kompetentní tvorcovia politík . Ich úsilie sa míňa  cieľu v štátoch s vysokou korupciou a rigidnou byrokraciou. V takýchto situáciách je potrebné a nezastupiteľné  angažovanie sa jedincov a miestnych komunít, aby pomohli chudobným. A bezpochyby aj hlboko ľudské.  

Profesor Krčméry sa podelil o svoje skúsenosti z tábora utečencov, v ktorom slovenskí lekári pracujú v absolútne chudobnom prostredí. Než o úspechoch a výdobytkoch treba hovoriť o našom zlyhaní, ale byť si zároveň vedomí, že pozitívnou stránkou chudoby je solidarita. Niektorí ľudia individualizujú chudobu, že sú si na vine sami ľudia zakúšajúci chudobu, lebo sú leniví, pasívni. Ale vhodnejšie bude citát príbehu z Biblie o slepom mladom mužovi, ktorý sa narodil slepým,  aby sa činy Boha  prejavili v ňom.

Jo Bothmer, skúsený aktivista v boji proti chudobe, vyhlásil, že chudoba existuje ako výsledok politických a ekonomických rozhodnutí. Nepostačujúci príjem pôsobí aj na deti a značne limituje ich budúcnosť. Našou snahou je znížiť počet ľudí žijúcich v chudobe. Pre neho je kľúčovou otázkou, ako zviditeľniť chudobu a ako sa zapojiť do boja proti nej.  Existujú desiatky tisíc medzinárodných  organizácií:  boj proti chudobe je ako riadenie ministerstva, je o boji medzi rôznymi skupinami a ich stratégiami o vykynožení chudoby. Rast, udržateľnosť a múdrosť sú nevyhnutnými predpokladmi úspešného riešenia tohto problému. Verejnosť potrebuje, aby sme ukázali rôzne obrazy chudobného človeka. Svet je plný sklamaní: často potrebujeme viac pokusov byť úspešnými v živote. Musíme vytvoriť platformu, kde môže chudobný rozprávať o svojich návrhoch, riešeniach, myšlienkach, projektoch a participovať v procese rozhodovania. Toto by prinieslo ľuďom na hrane nádej, aby sa mohli stať plnohodnotnými členmi spoločnosti, občanmi so sebadôverou.    

 

Anna Záborská odprezentovala politický náhľad. Treba rozlišovať absolútnu a relatívnu chudobu. Obmedzený prístup k jedlu, spravodlivosti a vzdelaniu sú hlavnými indikátormi chudoby. Vonkajšia chudoba je stav obmedzených ľudských práv a nedôstojný život. Lisabonská stratégia spolu so Stratégiou Európa 2020 plánovali vytvoriť z EÚ najrozvinutejšiu časť sveta do r. 2010. V protiklade s politickým plánom , bol r. 2010 vyhlásený za Rok chudoby. Etický prístup je najlepšie realizovaný na individuálnej úrovni, kde sa môže prejaviť skutočné milosrdenstvo. Ako katolíčka, pani Záborská očakáva Boží súd týkajúci sa každého človeka, aj jej samej.  V tejto sfére sa viaceré náboženstvá aj veda zhodujú, že existuje zákon akcie – reakcie, príčinnosti, bumerangový efekt, zákon odplaty, či zákon karmy. Avšak často sa tento fenomén redukuje na „osud“. Tak ako spomenul aj prof. Krčméry, že si v minulosti myslel, že ľudia sú chudobní za trest. Ale zákon karmy, či príčinnosti je omnoho komplikovanejší. Aj preto je medzináboženský dialóg a riešenie pálčivých problémov z rôznych uhlov pohľadu potrebné, lebo všetky svetové náboženstva vznikli vďaka geniálnym vizionárom a mysliteľom. A tak ako je ťažké pochopiť geniálneho Alberta Einsteina, aj pre učiteľov fyziky, vôbec nie je ľahké rozpoznať svet, v ktorom žijeme a jeho zákonitosti. 

Federico Reho  si myslí, že charita, solidarita a subsidiarita tvoria vitálnu časť riešenia rôznych „vačkov“  chudoby, existujúcej v Európe. Na národnej úrovni, štátny model blahobytu  bol z určitej časti pozitívny,  ale často bol len nástrojom k získaniu politických bodov. V skutočnosti, krajiny bez sociálnej prosperity, majú lepšie vyvinutý zmysel pre kresťanskú dobročinnosť, a mnohí jedinci konajú dobré skutky. Systematický prístup k riešeniu chudoby je neefektívny v krajinách s vysokou mierou korupcie a v ktorých  medzinárodná pomoc chudobným  mizne vo vačkoch miestnych  vyšších úradníkov.

Peter Seman sa podelil o svoje skúsenosti v práci s chudobnými komunitami včítane rómskej . Varoval pred tým, aby sme neboli príliš „internacionálni“ a pritom nezabudli na vlastných občanov v núdzi. Na východnom Slovensku  bežní občania žijú v ťažších životných podmienkach ako azylanti v dnešných táboroch pre utečencov. Opísal fenomén zamestnaneckej chudoby, kedy 60% ľudí nedosahuje 50% priemerného príjmu a nedokážu pokryť životné náklady. A je veľmi ťažké týchto občanov presvedčiť, aby solidarizovali s utečencami a sociálnymi migrantami. Duchovná úroveň ľudskej existencie, súcit  je jedna stránka. Ale podľa Petra Semana nemôže byť oddelená od fyzických a finančných potrieb:  musíme riešiť prednostne naše domáce problémy a súcitiť s našimi chudobnými občanmi a až potom pomáhať riešiť problémy cudzincov.

 

 

 

 

 

Slavomíra Mareková zdôraznila princíp, že ak by sa každý člen spoločnosti rozvíjal, tak by sa rozvinula celá spoločnosť. Podľa nej je kľúčovou otázkou“ kde som v sociálnom systéme zaradená? Kto som? Ako mať zabezpečné základné ľudské práva? Existujú Slováci s neistou pozíciou v spoločnosti, napr. neformálne opatrovateľky, ktoré sa starajú o svojich postihnutých členov rodiny, ale nemôžu byť takto zamestnaní. Zatiaľ čo zohrávajú dôležitú rolu v spoločnosti, tieto opatrovateľky strádajú kvôli nízkemu príjmu a nízkeho sociálneho postavenia, napriek tomu, že European Charter a ďalšie dokumenty chránia ich práva. 

 

 

 

V otázkach a odpovediach, problém úplatkov pri distribúcii humanitárnej pomoci sa najviac zdôraznil, čo vedie k tomu, že sa stávajú tieto národy a ich predstavitelia závislými na medzinárodnej pomoci. P. Reho odpovedal, že sú „prázdne vačky“ chudobných, do ktorých dobrí kresťania aktívne dávajú peniaze a efektívne pomáhajú chudobným. V širšom kontexte  dodala sestra Maureen Goodman, že príčinou existencie chudoby je ľudská chamtivosť, zdôraznila vnútorné korene chudoby. Preto podobne ako autori a podporovatelia vízie Sociálneho piliera zdôraznila, že je potrebné zmeniť paradigmu, vyvážiť ekonomické, finančné politiky, cítením, nesebeckým myslením,  zmenami v oblasti  starostlivosti o druhých. Ináč naše snahy nedosiahnu cieľ, a budú len náplasť na problém.    

Moderátor Tomáš Horváth  zhrnul diskusiu a podčiarkol, že chudoba je často dôsledok politických rozhodnutí. Že je potrebné rozlíšiť absolútnu a relatívnu chudobu. Podelil sa o svoje skúsenosti z Markušoviec, z dediny na východnom Slovensku, kde učí  a zažíva princípy existencie a ľudskosti : dobro, krásu, pravdu. Uzavrel  to výrokom pápeža Františka : „ je dobré vidieť ako si deti osvojujú poznatky napriek chudobe, ktorá ich obkolesuje. To je naplnenie mojich snov.“  

  

Slovenská národná a kultúrna identita v zjednotenej EÚ

Europe direct Prešov
Požiarnická 17, 080 01 Prešov,
tel.: 0905 597 254, 0907 952 988, e-mail: info@europedirectpo.sk

POZVÁNKA

Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe a Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ, Vás pozýva na odborný diskusný seminár:
„Slovenská národná a kultúrna identita v zjednotenej EÚ“ ktorý sa uskutoční:
vo štvrtok, 23. júna 2016 o 09:00 hod.
v priestoroch Kaviarne LIBRESSO, Hlavná 29, Prešov
(z chodníka na Hlavnej ulici vojsť do podchodu/brány, vľavo hneď vedľa Unicreditbanky
a zísť po schodoch dole do priestorov kaviarne)
program:
09:00 Prezentácia účastníkov
09:20 – Panelová diskusia
(historické východiská národov strednej Európy, filozofický pohľad na kultúrnu
a národnú identitu, europeanizmus, zjednocovanie Európy, EÚ a národná
identita jej členov, súčasné trendy, príčiny „exitmánie“...)
12:45 – Záver
13:00 – Tlačový brífing
Seminár sa uskutoční v rámci Dňa Európskej kultúry v Prešove.
Počet miest je limitovaný, preto Vašu účasť, prosím, včas nahláste e-mailom
na: info@europedirectpo.sk . Akceptáciu prihlášky Vám spätne potvrdíme.
Tešíme sa na spoluprácu.

Dobrovoľníctvo žien

Mária Huštatýová, KO ÚŽS Košice                                       17.12.2015/konfrencia SAPN

Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja.

OSN/UNESCO, tento rok vyhlásila Rokom svetla. V tomto roku si pripomína Únia žien Slovenska, predtým SZŽ, 70. výročie svojho založenia. Spájajú nás spoločné korene so Živenou, ženami - osobnosťami, ktoré sa podieľali aj na procese budovania spoločného štátu, ktorý vznikol po 1. svetovej vojne. Krátke obdobie zdanlivého pokoja na európskom kontinente, nespokojnosť s „delením" sveta, boje o moc, krízy, žiaľ boli zárodkom 2. svetovej vojny.

Veľmi ťažko som sa rozhodovala, nakoniec som predsa zamerala pozornosť členiek i dobrovoľníčok ÚŽS v tomto roku na osvetu, že rozvoj je výsledkom aj našej práce, aj keď ekonomicky nevyjadrená, a zámer UNESCO – Rok svetla, môže byť prínosom, vnesieme aspoň trochu svetla do tejto oblasti života. Ako to je, že pracujeme, sme prínosom pre rodinu i spoločnosť, ale nie sme v HDP štátu, práca je neplatená, teda v súčasnom sociálnom systéme to má priamy dopad na dôchodok. Tam chudoba žien pokračuje. Cítime, že je potrebné posilniť uvedomenie žien o svojich právach, o svojich možnostiach a že rozprávka O troch grošoch už dávno neplatí.

Byť ženou v monarchii, potom v republike, znamenalo každodennú starostlivosť o rodinu - deti, starších členov rodiny, bola to a je dodnes povinnosť ženy, od ktorej to všetci očakávali. Napriek tomu ženy si často vzájomne radili, pomáhali v obciach i mestách. Neformálne. Len preto, že vedeli, ako sa cíti tá druhá,  delili sa o skúsenosti. Často aj o poslednú múku a chlieb. II. svetová vojna priniesla dovtedy nepoznané kruté straty na životoch. Už počas SNP sa ženy viac zomkli, aby ochránili slabších, chorých a pomáhali. Nevrátili sa živitelia rodiny - pole však bolo treba obrábať, aby úroda pomohla prežiť ďalšiu zimu. Bolo treba nakŕmiť a zaodieť rodinu. Oblečenie sa vyrábalo doma, väčšinou sa od dievčat očakávalo, že všetky súvisiace práce urobia.

Táto práca nebola nikdy pomenovaná, ohodnotená, neznamenala výrobu, produkciu.

„Len" ju bolo treba urobiť, lebo ak nebola vykonaná, celý reťazec životaschopnosti rodiny mohol skolabovať.  Túto neplatenú prácu – mimo oficiálny trh práce, nazývajú prácou reproduktívnou . Desaťročia vykonávame nedocenenú dobrovoľnícku prácu v prospech rozvoja obce, mesta, podieľame sa na rozvoji. Vzájomnoprospešne i verejnoprospešne. Zažívame opäť neľahké obdobie, plné stereotypov o úlohe ženy v rodine i spoločnosti, ktoré by sme mali aj vlastnou činnosťou meniť – voči svojej rodine s deľbou práce, voči štátu, pomenovaním našich potrieb a hodnoty prác, ktoré vykonávame. Slovensko je od r. 2004 členským štátom EÚ. Pokračujeme v dialógoch so ženami, aj štátom, pretože prijatý Zákon o dobrovoľníctve nepomenováva bezplatnú dobrovoľnícku prácu žien. Spoločnosť, akoby sa zameriavala na jednorazové aktivity, študentov, nezamestnaných, kampaňovitý zber odpadu, namiesto výchove a osvete o udržiavaní poriadku, prezentácie darcov, kým dobrovoľnícku prácu žien nielen, že nepomenováva, ale ani nedoceňuje.

Dlhoročnú výchovno-osvetovú prácu pri zachovávaní tradícií ženy vykonávajú, nie je pomenovaná ani ocenená. Štát i samosprávy však prezentujú po celom svete ručné práce, výrobky, regionálne jedlá, kroje. Sú výsledkom dobrovoľníckej práce žien, vrátane folklóru, speváckych a tanečných skupín. Postupne si tieto zručnosti osvojujú ďalší, využívajú komerčne, na báze živnosti, bez toho, aby sa ocenila tradícia, ktorú ženy udržiavali –bezplatne, aj bez finančnej podpory. Úplne iný postup funguje napr. pri oprave hradov.

Nazývame to zo zákona – dobrovoľnícka práca - platia sa povinné odvody sociálnej, zdravotnej poisťovni a platí sa mzda. Podobne je to v sociálnej oblasti. Podrobne rozpracované sú sociálne služby v zariadeniach, mzdovo zaradené... a tá istá práca v domácnosti zostala na pleciach ženy. Viete si predstaviť dlhodobé ošetrovanie odkázaného člena rodiny ? Je to 24 hodín denne, mesiace, roky,...nie je to práca? Bez nároku na dovolenku, odvody do poisťovní, následkom čoho je aj výpočet dôchodku ženy – nebola „zapojená do pracovného procesu"...a chudoba sa reťazí. Vytvára spoločnosť rovnaké podmienky pre mužov a ženy?

Slovensko je od r. 2004 členským štátom EÚ. Často sa používa v dokumentoch EÚ „rodová rovnosť" – je to rovnosť žien a mužov.

Teoreticky. Malo by to znamenať rovnaké sociálne postavenie mužova a žien vo všetkých sférach verejného a súkromného života. Malo by to byť „spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, zohľadňujúce ich špecifické potreby a životné situácie. Stereotypy sú však silne zakorenené v našom povedomí, nie veľmi to menia ani verejné politiky, ani legislatíva. A chudoba sa prehĺbuje. V súčasnej spoločnosti majú akoby „význam" a hodnotu najmä ekonomické vyjadrenia práce. Partneri rokujú o minimálnej mzde v spoločnosti – ženy neboli oslovené, i keď platí Akčný plán rodovej rovnosti – práce nie sú pomenované, nie sú adekvátne zaplatené, akoby sa ženy na rozvoji spoločnosti nepodieľali. Chýba tu základná filozofia rozvoja. V čase prípravy zákona o dobrovoľníctve sme pripomienkovali, že „bez" zmluvy nie je možné definovať ako „čierna práca",...potom sa dlho diskutovalo o vzájomnoprospešnosti a verejnoprospešnosti dobrovoľníckej práce...nebol prijatý argument, že táto práca ženy sa úplne odlišuje od inej dobrovoľníckej práce. Rovnako, ako pri zachovávaní tradícií v obci, meste a nedá sa vykonávať kampaňovito. Ak má organizácia svoj program, členov, dobrovoľníkov – treba koordinovať a manažovať program, práca na projekte podľa výzvy je PLUS a vyčerpávajúca. Aj manažment je neplatený. 

Naša organizácia žien vykonáva túto prácu 70 rokov. Ide o zachovanie kontinuity v sieti okresov i kraja, i keď medzitým vznikli iné typy organizácií v neziskovom sektore – nadácie, neinvestičné fondy, verejnoprospešné neziskové organizácie,...pracujeme naďalej s deťmi, ženami, seniormi i celými rodinami - a Zákon o dobrovoľníctve „vypustil"  túto činnosť. Bez nej však ani jedna MAS na vidieku by nemala šancu. Žiaľ, pribúdajú zákony, ktoré nepovažujú výchovu a osvetu za prínos pre spoločnosť. Riešia situácie, až keď nastane problém a financujú dopad. Ten je niekoľkonásobne drahší, ako výchova a osveta, ako primárna prevencia. Vykonávame to niekoľko desaťročí, vedieme o tom dialóg, žiaľ zmena nenastáva. Aktuálna situácia s migráciou ešte zhoršuje príležitosť zmeniť to. Očakávame od vlády i parlamentu SR, že zachová základné sociálne pravidlá pre vlastných občanov a súčasne bude s nami viesť dialóg o rovnosti príležitostí mužov a žien na Slovensku. Na podporu dialógu a na program výchovy dobrovoľníčok uvoľní minimálne sumu vo výške  2 % z predpokladaného príspevku na šport v štátnom rozpočte a postupne ju bude zvyšovať až do výšky 10 % do roku 2020. Ku spracovaniu pravidiel participatívneho rozpočtu – genderbudgeting rady prispejeme, aby sa už v tejto dekáde do 2020 objavila dobrovoľnícka práca žien ako súčasť rozvoja SR a zníženia nerovnosti a chudoby žien.

Dobrý deň želám z KE,
veľmi stručne o tých aktivitách a projektoch
Krajskej organizácie Únie žien Slovenska
Košice, ktoré realizujeme každoročne pravidelne
od r. 1985 je Občianska participácia žien na rozvoji
mesta, obce - dialóg s predstaviteľmi miest, ale aj
odborníkmi najmä sociálna oblasť. Pre zvýšenie
efektivity práce, sme realizovali Dekádu rodiny
1990-2000, 2001-2010 Dekádu partnerstva a ďalšia
pre rýchle zmeny v spoločnosti, vo svete i v rodine
je Dekáda partnerského dialógu 2011-2020.
Po zistení potrieb a záujmov žien a ich rodín predkladáme
návrhy do PHSR. Hlavnou cieľovou skupinou sú ženy,
po roku 1994 sme definovali ďalšie cieľové skupiny -
vedieme dialóg so seniormi a mladými ľuďmi, pretože
zmenou legislatívy sa každej skupine zmenili podmienky
života. Od r. 1995 sme zaradili aj projekt Ombudswomen -
Ženy ženám, po Pekingskej konferencii - pre rovnosť príležitostí,
znižovanie nerovností nielen v pracovnom živote, ale aj pri výpočte
dôchodku - pripravili sme petíciu pri zvyšovaní vekovej hranice
odchodu do dôchodku, viedli dialóg priamo s rezortami a poslancami
NR SR. Nezaplatenú prácu žien v rodine i spoločnosti sme definovali
ako "nepomenovanú prácu", ktorá má hodnotu, ale nie je v HDP.
Sú to otázky, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života, osvetou
a dialógom môžeme ako občianske združenie iniciovať, formulovať
a navrhovať riešenia - najprv pomenovať problém.
Zvolávame Okrúhle stoly zainteresovaných v záujme znižovania chudoby,
rozvoja vidieka a regiónu. V centre je zlepšenie postavenia žien.
Iniciovali sme nový Zákon o rodine, rokovali s poslancami SNR,
teraz na stretnutiach Fórum žien, Parlament seniorov, Parlament
detí. Výstupy z rokovaní prezentujeme Vyhláseniami a poukazujeme
aj na tie oblasti, kde sú rezervy, vytváranie nových pracovných miest
a potrebu "striebornej" ekonomiky. Pokračujeme v tom aj po vstupe SR
do EÚ a rozšírili sme skupinu oslovovaných o poslancov europarlamentu.
Sme okrajový región EÚ, preto očakávame zvýšenú pozornosť aj EÚ.
Charakter práce sa zmenil, myslenie ešte nie, treba veľa práce vo výchove,
osvete krajina-krajine v EÚ, aby sme mohli zaujať informované stanoviská.
Aj v súčasnej kríze, ktorú otvára nelegálna migrácia máme záujem zachovať
sociálne štandardy, zlepšovať ich a očakávame, že pravidlá, ktorú sú platné
u nás, určité sociálne normy budú dodržané tak, aby odrážali mieru práce,
ktorú naši občania počas vývoja na našom území vložili do rozvoja.
Aj pre budúce generácie. Mária Huštatýová

III. Príspevok k 3. Verejnému vypočutiu

Odporúčanie
ODPORÚČANIE RADY,
ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2016 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2016

II. Príspevok k 3. Verejnému vypočutiu

UŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK V SOCIÁLNE MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH

Schnitzerová, Eva

Košice

 

            Problém užívania a zneužívania návykových látok sa týka všetkých spoločenských vrstiev,  majoritnej populácie i minoritných populácií. Vo všeobecnosti však možno povedať, že zdravotný a sociálny rozsah tohto problému presahuje priemer najmä u obyvateľov sociálne marginalizovaných komunít. Drogovú situáciu v týchto komunitách charakterizuje nízka veková hranica, od ktorej mladí experimentujú s návykovými látkami, rozšírenosť a frekvencia ich užívania, fajčenie „špakov“, inhalácia prchavých látok a konzumu alkoholu, vrátane jeho kombinácie s liekmi.

            Etiológia zvýšeného potenciálu užívania návykových látok v sociálne marginalizovaných komunitách má sociálno-ekonomické, sociálno-psychologické a edukačné súvislosti. Na základe skúseností komunitných a terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok z Košického kraja možno  zdroje (pro)drogového správania obyvateľov komunít vidieť najmä v nasledovnom:

Sociálno-ekonomické okolnosti

 • množstvo existenčných a sociálnych problémov, ktorým musia rodiny v osadách čeliť a v kontexte ktorých sa otázka (zne)užívania návykových látok nevníma ako dôležitá;
 • chudoba, nezamestnanosť, zadĺženosť, stigmatizácia robia z jednotlivca nestabilnú osobnosť, ktorá je viac ohrozená užívaním drog a páchaním drogovej trestnej činnosti než osoba, ktorá má priaznivejšie životné podmienky;
 • dlhodobé sociálne vylúčenie je prekážkou, ktorá obyvateľom komunít, osobitne deťom a mládeži neumožňuje spoznať a preberať iné modely správania, než sú v ich lokalite.

Edukačné a drogovo preventívne okolnosti

 • slabá informovanosť obyvateľov komunít o škodlivosti návykových látok, nedostatočné zdravotné uvedomenie;
 • nízka úroveň rodinnej výchovy a kontroly správania detí, nedostatok pozitívnych vzorov v rodine a komunite. To vysvetľuje aj neochotu mladých ľudí meniť postoj ku konzumu návykových látok;
 • nedostatočne, epizodicky, nekoordinovane realizované protidrogové aktivity a opatrenia.  Drogová prevencia nie je kapacitne, odborne, metodicky, programovo ani finančne dostatočne zabezpečená. Jej výkon sťažuje i malý záujem (mnohých) obcí a samotných členov komunít o riešenie konzumu návykových látok deťmi a mladistvými.

Literatúra

SCHNITZEROVÁ, Eva, 2016. Drogová situácia v sociálne marginalizovaných komunitách. In: Pavol BEŇO, Anna SABOVÁ, Miron ŠRAMKA, eds. Sociálne problémy marginalizovaných skupín: Aktuálne problémy v sociálnej práci; Rodina a deti; Rómska minorita; Zdravotne postihnutí, závislosti; Dopady ekonomickej krízy; Etické a právne aspekty. Zborník vedeckých prác. Vydanie prvé. Báčsky Petrovec, SRBSKO: Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., s. 190-195. ISBN 978-86-80092-19-5.

I. Príspevok k 3. Verejnému vypočutiu

Mnohodetná rodina, menšina najviac ohrozená chudobou

Menšina mnohodetných rodín so zodpovedným rodičovstvom je menšinou s objektívne preukázateľnými charakteristikami, medzi ktorými dominujú okrem väčšieho počtu detí (4 a viac) neplatená práca, pomerne dlhé obdobie zostávanie jedného rodiča, spravidla matky doma pri deťoch, ktoré býva dlhšie ako len materská a rodičovská dovolenka. Tieto znaky vyúsťujú do zvýšeného rizika chudoby, ktoré prudko sa zvyšuje počtom nezaopatrených detí do hodnôt 90% (pri väčšom počte detí ako 8).

Mnohodetné rodiny majú jeden znak, ktorý je vo verejnosti úplne neznámy – enormne veľká spoločenská zodpovednosť. Chod mnohodetnej rodiny vyžaduje manažérske schopnosti. Preto mnohí otcovia a matky zastávajú význačné funkcie využívajúce schopnosti viesť a riadiť spoločnosť. Z našej branže spomeniem len, že Klub mnohodetných rodín a jeho členovia sa angažovali pri zakladaní iných sociálne a rodinne orientovaných organizácií, napr. Slovenská sieť proti chudobe, Potravinová banka Slovenska, Slovenská spoločnosť pre rodinu, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré do dnes často vedú mnohodetní otcovia a matky. Podobne sú angažovaní v medzinárodných organizáciách zameraných na rodinnú politiku, sociálne záležitosti a rodinných opatrovateľov.

To, že mnohodetná rodina je ohrozená viac, ako iné skupiny obyvateľstva je všeobecne známy fakt. Napriek tomu trvalo ignorovaný, stačí sa pozrieť do predvolebnej rétoriky. Programové vyhlásenie vlády je dokument, ktorý umožňuje sa orientovať v očakávaniach. Spomína slovo sociálny 73x. Rodina 16x, z toho v časti o sociálnej politike 11x. To ale ešte neznamená, že je prosociálny a prorodinný. Žiaľ nepozná dva pojmy – rodinná politika a rodinný opatrovateľ.

Nástroje sociálnej pomoci a sociálnej podpory vníma vláda ako piliere boja proti spoločenskému vylúčeniu a odstraňovania nerovností, ktorých existencia ohrozuje súdržnosť spoločnosti a môže viesť k jej destabilizácii. Štát nimi zároveň uplatňuje princíp solidarity s tými, ktorí sú v konkrétnych životných situáciách na istú formu pomoci či podpory reálne odkázaní. Vláda však bude vykonávať adresné sociálne opatrenia zamerané najmä na ľudí, ktorí pomoc štátu skutočne potrebujú.

Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie. Pri predkladaní návrhov zákonov bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu, najmä zo sociálneho, hospodárskeho a finančného hľadiska. Podporu rodiny vníma aj ako prioritný nástroj na riešenie negatívneho demografického vývoja.

Aká je realita? Pri príležitosti Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých v roku 2007 KMR robil pre poslankyňu Európskeho parlamentu monitorovanie situáciu mnohodetných rodín. European Year of Equal Opportunities for All: the situation of large families

Táto analýza nám priniesla prehľad zmien, lebo bola vykonaná čiastočne na základe monitoringu v roku 2004 pri základných zmenách sociálneho systému v SR.

 

Čo sa za posledných 15 rokov v prospech mnohodetných rodín zmenilo?

 • Zákon o zamestnanosti zaraďuje matky s tromi a viac deťmi medzi znevýhodnených uchádzačov na trhu práce.
 • Daňový bonus v prípade osoby, ktorá nie je povinná zabezpečovať príjem prácou je nahradený dávkou, síce podstatne menšou ako daňový bonus, ale predsa. Týka sa to hlavne rodiča v starobnom dôchodku v mnohodetnej rodine pri posledných deťoch.
 • Ak niekto si kupuje nové viacmiestne auto (viac ako 5 osôb) – predpokladá sa, že mnohodetná rodina, tak pri prvej registrácii je znížený registračný poplatok.

 

Čo sa nezmenilo a čo vystihuje postoj voči mnohodetnej rodine, alebo rodine ako takej?

 • Odmieta sa diskusia na tému zásluhovosti penzijného systému pre rodičov, ktorí vychovali občanov štátu, ako sa už začala v niektorých štátoch EU. Ignoruje sa tým napr. Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení P6_TA(2006)0089 Sociálna ochrana a sociálne začlenenie článok 25. ďalej vyzýva členské štáty, aby pri výpočte starobného dôchodku zaručili ženám, že nebudú penalizované za neodpracované obdobie z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky.
 • Najvážnejším pozostatkom skostnatelého myslenia diskriminujúceho obyvateľstvo, najmä  znevýhodnených skupín je, že nie je zavedená vyhľadávacia činnosť zo strany  štátu alebo lokálnych inštitúcií. Občan si musí žiadať sám pomoc. Má nárok na poskytnutie až od dátumu, kedy podal žiadosť a nie od kedy by mohol mať na ňu nárok.
 • Matky starajúce sa o domácnosť s viacerými deťmi boli nepriamo zákonom č. 5/2004 o zamestnanosti prinútené odhlásiť sa z evidencie úradov práce ako nezamestnané osoby. Po tomto období matky sú „dobrovoľne nezamestnané“.
 • Špeciálnymi opatreniami, akou sú napr. vianočné príspevky nie je podporovaná skupina, ktorá je najviac vystavená riziku chudoby, t.j. rodiny s väčším počtom nezaopatrených detí, ale dôchodcovia, ktorí majú zabezpečený zákonom valorizovaný príjem.
 • Asignovaná daň. Základ dane je tvorený sumou, ktorá sa vypočíta bežným postupom stanoveným v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Po tomto procese sa uplatňuje nárok na daňový bonus podľa §33. Bonus neznižuje daňový základ, ale je len ohodnotením daňovníka za to, že okrem zamestnania (preto má príjem, ktorý sa zdaňuje) sa stará o dieťa. Daňovník môže určiť príjemcu asignovanej dane až po znížení dane o daňový bonus. Výška čiastky je znižovaná o daňový bonus. Súčasný stav vnímame ako diskrimináciu rodín (daňovníka) podľa počtu detí.
 • Podpora bývania mnohodetných rodín neexistuje. Pri predošlej vláde boli tendencie hovoriť v tejto súvislosti s poskytovaním bytov nižšieho štandardu, určené pre neplatičov a iné sociálne prípady. Preto sme odmietli rokovať, lebo týmto postojom sa mnohodetným rodinám naznačovalo, že sú „sociálnym prípadom“. Vládny program sa vôbec týmto problémom nezaoberá. Nakoľko tieto rodiny majú na člena nízky príjem, sú vylúčené z možnosti získania primeraného bývania pôžičkovým, alebo hypotekárnym spôsobom. Preto často bývajú v rozpore so všetkými požiadavkami modernej hygieny na priestor. Je to najvážnejšie obmedzenie mnohodetných rodín mestského typu s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Spracoval: Trnovec, KMR, máj 2016

Správa z 3. Verejného vypočutia v Parlamente SR

Tlačová správa z Verejného vypočutie o chudobe 2016.

Záštitu nad týmto mimoriadne dôležitým podujatím prevzala p. Lucia Nicholsonová - podpredsedníčka NR SR.

Dňa 25.mája 2016 predstavila poslancom  na pôde Slovenskej národnej rady svoju činnosť

Slovenská sieť proti chudobe, ktorá patrí k najväčším sieťam na Slovensku. Združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií s vyše 250 000 členmi a členkami. Spája ich úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti v každej oblasti života,  snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu sa spoločenských vrstiev, politickej ľahostajnosti, spoločenskej polarizácii a narušeniu spoločenskej súdržnosti.

PhDr. Anna Galovičová predsedníčka a exekutívna koordinátorka pre Európsku sieť proti chudobe, predsedníčka a zakladateľka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, veľvyslankyňa Fóra náboženstiev sveta na Slovensku privítala vzácnych hostí – poslancov SNR SR, ako aj splnomocnenca pre najchudobnejšie regióny p. Marcinčina, dr. Kollárovú za splnomocnenca pre Rómske komunity,  zástupcov jednotlivých mimovládnych organizácii, zástupkyňu sponzora FES  (Friedrich Ebert Stiftung) p. Barbaru Tiefenbacher. Poďakovala všetkým, že umožnili uskutočniť Verejné vypočutie.

Sieť sa už 13 rokov snaží pomáhať ľuďom v núdzi  začať žiť dôstojne, postupne sa zbavovať naučenej bezmocnosti, veci meniť, znovu získať odvahu a optimizmus popasovať sa so zlou životnou situáciou, a začleniť sa do spoločnosti:

 • Osamelé matky s deťmi
 • Chudobní pracujúci
 • Opatrovatelia postihnutého člena rodiny
 • Mladí nezamestnaní
 • Zdravotne postihnutí
 • Obyvatelia marginalizovaných vidieckych sídiel /nezamestnaní z regiónov s nedostatkom práce
 • Seniori s problematickým prístupom k službám

Verejné vypočutie sa dotklo všetkých spomínaných tém.

Poslanci si vypočuli príbehy a skúsenosti z jednotlivých regiónov a oblastí.

Reagovali na všetky otázky z publika.

            Slávka Mareková, členka pracovnej čaty Európskej siete proti chudobe, predniesla svoje postrehy a návrhy na eliminovanie chudoby na Slovensku…

            Mária Tomášová pripomenula, okrem iného, nevyhnutnosť úpravy Zákonníka práce tak, aby na  zamestnancov nebol vyvíjaný tlak robiť nevýhodne, na Dohodu o vykonaní práce a pod. Potreba zaviesť spravodlivý odvodový systém, aby aj zamestnávatelia boli motivovaní vytvárať dôstojné pracovné prostredie. Zareagovala aj na projekt, ktorý odprezentoval p. poslanec Csicsai z Mostu-Híd, ako pomôcť zamestnať sa zraniteľnej skupine v poľnohospodárstve.

Keď miliarda eur uniká ročne  zo štátnej kasy daňovými  podvodmi, tak tieto peniaze chýbajú práve pri odstraňovaní do chudoby sa prepadajúcich učiteľov, či zdravotných sestričiek, či iných zraniteľných skupín.

            Dušan Plaček, člen výboru SAPN,  objasnil pánom poslancom, že napriek tomu, že väčšina neziskoviek bola vládou doteraz prehliadaná, bez finančnej dotácie, dlhodobo suplovala medzery sociálnej úlohy štátu. Svojou činnosťou neziskovky dokázali, že ich existencia je dôležitá a zaslúži si pozornosť vlády, aj finančnú podporu. Sám sa dlhodobo a zmysluplne venuje Rómskej komunite.

            Eva Schnitzerová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – Košice  zdôraznila, že by sme sa mali zomknúť a tak včas eliminovať zdroje prodrogového správania. Správnou prevenciou, akou je napríklad zvýšenie zdravotného uvedomenia či zlepšenie medziľudských vzťahov, zastaviť fenomén "stratenej generácie". Veď mladých bez práce do 29 rokov je takmer 82 tisíc.

            Ľubica Gáliková prezidentka Fóra pre pomoc starším zdôraznila potrebu úpravy sociálnych zákonov, aby boli funkčné v praxi. Upozornila na existenciu bezplatnej Senior linky, ktorá sa zaviedla na pomoc seniorom v núdzi.

            Programový riaditeľ Ladislav Oravec z Nadácie Milana Šimečku predstavil prehľadnú prezentáciu o chudobe na Slovensku.

 • Hlad je najväčším dôvodom úmrtí vo svete! Viac ako na AIDS alebo maláriu!
 • 5,7 % populácie úplne živorí!  18,4% je úplne odkázaných na pomoc iných!

Úspešné uplatnenie v živote súvisí nielen so sociálnym prostredím jedinca, ale hlavne s jeho úspechmi v škole. Mgr. Martin Poliačik úsilie strany SaS vyjadril slovami: „budeme sa snažiť, aby sito chudoby malo stále hustejšie oká a prepadalo cezeň menej a menej ľudí.“

Závery zasadnutia prezentovala PhDr.Anna Galovičová :

Chudoba nie je len otázkou morálnej krízy, ale aj nerovnováhy, pri uprednostňovaní ekonomických politík a hodnôt pred  sociálnymi politikami, kultúrou a  vzdelávaním, ako takým.

Zmenou paradigmy s dôrazom na mentálny fundament sveta a celoživotné sebavzdelávanie sa zmenší nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.  Môže pomôcť, keď sa opäť spojí SRDCE s ROZUMOM a zvíťazí SVEDOMIE. Veď nárast nedôvery voči EU (iba 49 % občanov vidí prínos v spojení Slovenska s EU), nárast  extrémizmu má spoločný koreň – dlhodobú nespokojnosť s politikmi, ktorí sú zameraní na ekonomické priority, stále väčší balík peňazí míňajú na stavbu ciest, budov, materiálnych veci a uniká človek, príroda. A podrezať si konár, na ktorom sedíme, je zjavne spôsobené vnútornou disbalanciou a honbou za ziskom, materiálnym profitom. Kríza hodnôt, ruka v ruke s klamstvom,  je ten faktor, ktorý v ľuďoch vyvoláva nespokojnosť a nedôveru, skratové uvažovanie a hlasovanie vo volebnej miestnosti. Veď keď si nevieme urobiť poriadok doma a odstrániť chudobu, keď nás je tu na Slovensku toľko občanov,  ako jedno väčšie mesto v iných štátoch a naviac do r. 2020  sme čistí príjemcovia eurofondov, tak ako sa môžeme nebáť utečencov? A trúfnuť si riešiť chudobu „vonku“?

Dôležitá je spolupráca a sieťovanie s organizáciami zameriavajúcimi sa na ľudské práva a sociálnu spravodlivosť, výmena skúseností a príkladov dobrej praxe na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, príprava a implementácia spoločných projektov a projektov v spolupráci s Európskou sieťou proti chudobe a s ďalšími. Na túto spoluprácu a rovnosť príležitosti upozornil aj poradca p. Reinvart z Ministerstva zahraničných vecí, ktorý zároveň pozval zúčastnených na Medzinárodnú konferenciu 25. Júla 2016 do Nitry, ktorej súčasťou bude aj téma chudoby. Potešil pozdravný list od p. Fígeľa, osobitného vyslanca EU pre podporu slobody náboženstva a viery, ktorý účastníkom želal vytrvalosť v službe ľudskej dôstojnosti a v spájaní ľudí v jedno spoločenstvo na báze rozmanitosti. Ako konštatoval „ Dialóg na Slovensku je veľmi potrebný, aby sa prekonal strach a ľahostajnosť voči trpiacim a nevinne prenasledovaným, ale aj populizmus a extrémizmus v politike a bulvarizácia verejnej mienky.“ Dokážeme prekonať bariéry v komunikácií? Zmrazené vzťahy aj tam, kde pomáha občanom dôstojne žiť spolupráca?

 • Treba zviditeľniť a oceniť tých, ktorí nezištne pomáhajú zraniteľným skupinám, podporovať ich a multiplikovať ich dobré praktiky aj v iných regiónoch. A tu sa nejedná o milióny eur.
 • Ako čistí príjemcovia si treba urobiť  urýchlene poriadok s chudobou doma a potom sa nebudeme báť  chudoby „vonku“, ak to dokážeme. Chce to
 • Obsahovú reformu školstva upriamiť na vyváženú mentálnu a fyzickú aktivitu dieťaťa a umožniť deťom, ktoré sú závislé na múdrosti a láske dospelých, aby s týmto modelom rástli. Treba zaviesť výchovu ku zdraviu (ako napr. v Českej republike) a výchovu k ľudskosti s rešpektom a úctou ku každému človeku, k rodine, s víziou jednej ľudskej rodiny (monantropizmus).
 • Vyvážiť dominanciu pamäťového  učenia  pedagogicko-výchovným procesom zameraným na osvojenie si zdravého životného štýlu, vyváženosti telesných aktivít, telesnej práce , praktického vyučovania s teoretickým. A takto vyvážiť obe mozgové hemisféry, aby sa deti tešili do školy. Dobré praktiky napr. z obč. združenia ROSA  treba multiplikovať. Ide o prvý krok zrealizovať pilotný projekt malých obecných hospodárskych dvorov a malých obecných sadov.   
 • Podporujeme alternatívne školstvo, keďže nie je na báze autoritatívneho štýlu výchovy, ani  na báze voľnosti, ale ide o sociálne-demokratický štýl výchovy, ktorým vychováme iniciatívnych tvorivých mladých ľudí, s kritickým myslením, citovo a rozumovo vyvážených, emočne  stabilných bez školského stresu a strachu.

            Verejné vypočutie sa nieslo  vo veľmi priateľskom konštruktívnom ovzduší. Bariéry a nedôvera prítomných,  postupne opadali, každý s úctou počúval skúsenosti a postrehy toho druhého. Dozvedeli sme sa, že v parlamente máme veľa poslancov, o ktorých sa možno oprieť.

Cítili sme, že naozaj všetko so všetkým súvisí, že sme, ako jeden organizmus, že sme sa ocitli, všetci na jednej lodi. A len spojením síl, zdola, aj zhora, dokážeme urobiť nápravu v našej spoločnosti. Každý na svojom poste.

            Páni poslanci a poslankyne sa poďakovali za pozvanie, podnety a pripomienky. Sľúbili, že spravia všetko preto, aby sa odstránili nefunkčné zákony, využívali v praxi úspešné projekty na miestnej, regionálnej, národnej, aj európskej úrovni. Aby sa odstránila sa rodová nerovnosť a diskriminácia, aby občania, vo všetkých regiónoch, bez ohľadu na svoje sociálne postavenie, mohli žiť dôstojný život. Veria, že to pomôže navrátiť stratenú dôveru občanov vo vládu i EÚ.

                

Niekoľkokrát odznelo z ich úst, že nás naše problémy spojili, že môžeme o nich spolu hovoriť, a hľadať riešenie. Sociálna politika potrebuje ľudí z praxe,  so sociálnym cítením, ktorých  treba prizývať do parlamentu , ako partnera vlády a vytvoriť im lepšie pracovné podmienky,  aby neboli znevýhodnení pri uchádzaní sa o projekty. Aby  Sieť proti chudobe mala financie na vytvorenie nielen kvalifikovaných, ale aj honorovaných pracovných miest. Podpredsedníčka parlamentu p. Lucia Nicholsonová nám poďakovala  za  realizáciu Verejného vypočutia a doterajšiu nezištnú prácu. Peter Osuský, okrem iného, na záver verejného vypočutia skonštatoval:“ Som rád, že som tu s Vami bol!“

3.Verejné vypočutie

Verejné vypočutie o chudobe 2016

25. mája 2016  9.30 – 12:30 h

 

Vážení členovia, sympatizanti a partneri Slovenskej siete proti chudobe,

 

radi by sme Vás touto cestou informovali, že dňa 25. mája 2016  bude Verejné vypočutie o chudobe 2016  v priestoroch NR SR - kinosála  (nám. A. Dubčeka č. 1 Bratislava). Záštitu nad týmto mimoriadne dôležitom podujatím krátko po voľbách do parlamentu,  prevzala p. Lucia Nicholsonová - podpredsedníčka NR SR.

Pre krátkosť času Vás žiadame o záväzné potvrdenie vašej účasti (meno a číslo občianskeho preukazu), aby vás vpustili do priestorov NR SR. Pre tých, ktorí pricestujete do Bratislavy,  posielame prihlášku s prosbou, aby ste ju v prípade potreby vyplnili a okamžite zaslali na uvedenú mailovú adresu. Spätne potvrdíme vašu účasť.

Ak si pripravíte príspevok, prosíme o jeho zaslanie mailom v rámci možnosti čo najskôr, i kontakt na Vás (číslo mobilu, telefónu). Jednotlivé príspevky budeme tematicky spájať. 

Dňa 24. mája  od 16h – 21h bude pred  Verejným vypočutím príprava zameraná na náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny. Navrhujú sa problémy, ktoré prežívajú a nie sú súčasťou vládneho programu. Miesto konania prípravného stretnutia spresníme a oznámime.

 1. Osamelé matky s deťmi
 2. Chudobní pracujúci
 3. Opatrovatelia postihnutého člena rodiny
 4. Mladí nezamestnaní
 5. Zdravotne postihnutí
 6. Obyvatelia marginalizovaných vidieckych sídiel /nezamestnaní z regiónov s nedostatkom práce
 7. Seniori s problematickým prístupom k službám

Predpokladá sa, že zástupcovia týchto skupín budú vybraní s pomocou členských organizácií SAPN a  individuálnych členov a že na vystúpenie budú starostlivo pripravení.

Program Verejného vypočutia 25. mája 2016

9.30 – 10:00

1. Otvorenie (predstaviteľ/ka NR SR,  predstaviteľ/ka Slovenskej siete proti chudobe, splnomocnenec vlády)

2. Prezentácia rozboru sociálnej oblasti Vládneho programu

10.00 – 10.30

3. Náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny

Vystupujúci: zástupcovia hore uvedených skupín.

Čas:  krátke hutné vystúpenia: 3-5 minút, spolu 30 minút.

10.30 – 11.00

4. Vystúpenie predstaviteľov parlamentných strán. Predstavenie ich zámerov a riešení v sociálnej oblasti, ideálne ako reakcia na našu analýzu Vládneho programu  a vystúpenia zástupcov zraniteľných skupín. Dostanú slovo pozvaní predstavitelia parlamentných politických klubov (6 vystupujúcich x 10 minút)

 11.00 – 12.00

5. „Pol hodina otázok a odpovedí“ , ktoré budú účastníci adresovať prítomným politickým predstaviteľom. Slovo budú mať ich zástupcovia

12:00 – 12:30

Poďakovanie, záver

Tlačový brífing - individuálne rozhovory

Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti

Regionálne informačné centrum Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi Slovenská sieť proti chudobe, OZ Kovo, Inštitút aplikovanej etiky A. Spesza, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Sociálny Prešov, zorganizovalo 5. mája 2016 v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava na Hlavnej ulici 139 v Prešove  odborný diskusný seminár na tému Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti. Ako hlavní diskutéri na seminári pozvanie prijali PhDr. Jozef Balica (OZ Kovo), Mgr. Katarína Timková (Inšpektorát práce), Doc. Martin Uháľ, PhD. (Inštitút aplikovanej etiky A.S.) a Ing. Ján Cuper (Sl. štatistický úrad). Podujatia sa zúčastnila takmer 40 hostí zo štátnej správy, samosprávy, 3. sektora a  zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov. Medzi hosťami bol aj poslanec SNR Oto Žarnay. 

Za hlavného organizátora seminár otvoril PhDr. Peter Seman z Europe direct Prešov. Úvodným vstupom predstavil sieť EDIC a aj Slovesnkú sieť proti chudobe. Potom uviedol a predstavil tému, naznačil európsky kontext a širšie súvislosti problematiky. Neskôr odovzdal slovo moderátorke Mgr. Slavomíre Marekovej. Celá diskusia sa niesla v znamení vysokoaktualných sociálno-občianskych tém, chudobe a obhajobe práv.  Účastníkov formát podujatia veľmi oslovil a vyjadrili sa, že v takomto duchu diskusných akcií je treba pokračovať aj v budúcnu.

Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás požiadať o zverejnenie nasledujúcej tlačovej správy:

Informačná kancelária Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe, Odborový zväz KOVO, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU, Knižnica POH Prešov, Sociálny Prešov o.z., pozýva záujemcov na odborný seminár „Sociálne a zamestnanecké štandardy v európskej občianskej spoločnosti", ktorý je naplánovaný na 5. mája 2016 v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava Prešov.

Seminár bude venovaný témam okolo pracovných pomerov zamestnávania, formám zamestnávania, sociálnej neistote, šikanovaniu na pracovisku, ochrane zamestnancov ako občanov, vymožiteľnosti práva, pracovnému komfortu práce verzus zamestnávateľský prístup, trendom v európskom pracovnom prostredí, občanovi a demokracii, diskriminácii na pracovisku, "dobrým mravom" - opore v legislatíve,... a pod...

Účasť je bezplatná, iba na základe potvrdenej registrácie.

Ďakujem a želám pekný deň.

Peter Seman,

 

Europe direct Prešov

   

Požiarnická 17, 080 01 Prešov, tel.: 0905 597 254, 0907 952 988, e-mail: info@europedirectpo.sk
Europe direct Prešov v spolupráci s partnermi – Slovenská sieť proti chudobe,
Odborový zväz KOVO, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU, Knižnica
POH, Sociálny Prešov o.z.,

Vás pozýva na odborný seminár na vybranú tému


stratégie „Európa 2020“ - Občianske práva, dôstojný život, spravodlivosť, eliminácia
chudoby, sociálna práca,...


Pozvanie do diskusie prijali: OZ KOVO
Inšpektorát práce Prešov
Slovenský štatistický úrad, pracovisko Prešov
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza pri KU


POZVÁNKA na odborný seminár

„Sociálne a zamestnanecké štandardy
v európskej občianskej spoločnosti“
(štvrtok) 05. máj 2016 o 09:00 hod.
v priestoroch Knižnice Pavla Országha Hviezdoslava, Hlavná 139, Prešov (žltá samostatná budova v strede, hneď vedľa hlavného kostola, 2. poschodie)
program:
 09:00 – Prezentácia účastníkov
 09:30 – (Pnaenisetélo fvoárm dyi szkaumseias t návania, pracovné podmienky, zaobchádzanie
s ľuďmi, európske trendy zamestnávania, obhajoba občianskych práv,
dôstojný život, „dobré mravy“, občan a demokracia, legislatíva,...)
 12:00 – Záver
Počet miest je limitovaný, preto Vašu účasť, prosím, včas nahláste e-mailom
na: info@europedirectpo.sk . Akceptáciu prihlášky Vám spätne potvrdíme.
Tešíme sa na spoluprácu.

 

— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 1 - 20 z 30 výsledkov.

Nedávno aktívni blogeri Nedávno aktívni blogeri

Gabriel Lachmann
Príspevky: 7
Hviezdičky: 0
Dátum: 27.7.2015
Zuzana Kusá
Príspevky: 2
Hviezdičky: 2
Dátum: 22.5.2014
Gabriel Lachmann
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 26.6.2012
Zdena Vlaskok Skokňová
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 18.6.2012
Gabriel Lachmann
Príspevky: 1
Hviezdičky: 1
Dátum: 21.1.2011
Gabriel Lachmann
Príspevky: 1
Hviezdičky: 0
Dátum: 23.11.2010
Peter Nedoroščík
Príspevky: 2
Hviezdičky: 0
Dátum: 20.11.2010
Gabriel Lachmann
Príspevky: 1
Hviezdičky: 3
Dátum: 7.9.2010